Amsterdam Molecular Therapeutics Geeft voor EUR 14.3 Miljoen Nieuwe Aandelen uit na Succesvolle Aandelenemissie

06 Okt, 2010, 20:03 BST Van Amsterdam Molecular Therapeutics B.V

AMSTERDAM, October 6, 2010 /PRNewswire/ -- Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V. (Euronext: AMT) maakt vandaag bekend dat het EUR 14.3 miljoen heeft opgehaald in een aandelenemissie middels een onderhandse plaatsing bij institutionele beleggers en andere gekwalificeerde beleggers die zich inschreven voor tenminste EUR 50.000 per investeerder in verschillende jurisdicties en bij de leden van de raad van bestuur (de "Onderhandse Plaatsing" of "Private Placement). Op grond van de onderhandse plaatsing zal AMT 8,435,294 nieuwe gewone aandelen uitgeven met een nominale waarde van EUR 0.04 elk voor een uitgifte prijs van EUR 1.70.

De netto opbrengsten van de onderhandse plaatsing zullen de financiële flexibiliteit van AMT verhogen en aangewend worden voor het registratie- en commerciële traject van Glybera(R), de ontwikkeling van het hemofilieprogramma en andere producten in de pijplijn.

Betaling en levering van de nieuwe aandelen zal vermoedelijk 11 oktober 2010 plaatsvinden, op welke dag ook verwacht wordt dat de nieuwe aandelen zullen worden toegelaten tot de notering en de handel op NYSE Euronext in Amsterdam.

Meteen na de afronding van de Onderhandse Plaatsing bedraagt het geplaatst kapitaal van AMT 23,504,022 gewone aandelen.

Pricing Statement

Het prospectus dat is opgesteld in verband met de toelating tot de notering en de handel van de aandelen is algemeen beschikbaar gesteld op 5 oktober 2010. Vandaag heeft AMT een pricing statement gedeponeerd bij de Stichting Autoriteit Financiële Markten) dat onder andere het aantal nieuwe aandelen dat uitgegeven wordt en de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bevat. Het prospectus en de pricing statement zijn beschikbaar via de AMT website.

Kempen & Co en Petercam Nederland N.V. traden op als joint global coordinators en bookrunners voor de Onderhandse Plaatsing.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.

AMT is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van gentherapie met gebruik van adeno-geassocieerde virussen (AAV) voor het transport van therapeutische genen. Haar expertise heeft de onderneming in staat gesteld om waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV productieplatform te ontwerpen en valideren. Dit geoctrooieerde platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van een groot aantal (zeldzame) ziekten veroorzaakt door één verkeerd functionerend gen. De pijplijn van AMT omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieën: lipoproteinelipase- deficiëntie (LPLD), hemofilie B, Duchenne spierdystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie en de ziekte van Parkinson. Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek en ontwikkeling. AMT is opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam.

Dit bericht is niet voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in of naar de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of naar 'US Persons'. Deze aankondiging is geen prospectus en is geen aanbod tot het kopen van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Zuid-Afrika, Australië, Japan of enig andere jurisdictie.

De effecten genoemd in dit bericht zijn niet geregistreerd, en zullen niet geregistreerd worden, onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act of zonder een beschikbare vrijstelling van registratie, of in een transactie die niet onderworpen is aan de registratievereisten onder de US Securities Act.

In verband met de toelating tot de notering en handel op NYSE Euronext in Amsterdam van de aandelen in het kapitaal van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V is een prospectus algemeen verkrijgbaar gesteld (het "Prospectus"). Het Prospectus is kosteloos beschikbaar op de website van AMT en is ook beschikbaar via NYSE Euronext (alleen Nederlands ingezeten) en door het indienen van een schriftelijk verzoek bij AMT (Postbus 22506, 1100 DA Amsterdam, Nederland).

De Nederlandse tekst is een vertaling van het originele Engelstalige bericht. Mocht zich een verschil in de tekst voordoen dan prevaleert de Engelstalige versie.

PRN NLD

BRON Amsterdam Molecular Therapeutics B.V