Amsterdam Molecular Therapeutics herbevestigt het tijdschema van de vereffening

17 Apr, 2012, 19:45 BST Van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V

AMSTERDAM, April 17, 2012 /PRNewswire/ --Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding NV in liquidatie (Euronext: AMT), geeft vandaag vanwege de aanstaande uitkering bij voorbaat aan de AMT aandeelhouders een herbevestiging van het eerder aangekondigde tijdschema van de belangrijkste stappen in de vereffening van het vermogen van de ontbonden rechtspersoon.

Omdat het vermogen van de ontbonden rechtspersoon AMT bestaat uit de 31.101.065 certificaten van aandelen voor gewone aandelen B in het kapitaal van uniQure BV ("uniQure Certificaten") die AMT heeft ontvangen als tegenprestatie voor de overdracht van haar gehele onderneming aan uniQure BV ("uniQure") terwijl de vereffenaars niet bekend zijn met financiële verplichtingen en de stand van het vermogen er daarmee aanleiding toe geeft, hebben de vereffenaars van AMT besloten om een uitkering bij voorbaat (de "Uitkering bij Voorbaat") aan de AMT aandeelhouders te doen, door aan elke AMT aandeelhouder per aandeel AMT dat op de Uitkeringsregistratiedatum gehouden wordt één uniQure Certificaat toe te kennen en uit te keren. Er wordt verwacht dat er verder geen (definitieve) uitkeringen aan aandeelhouders AMT zullen worden gedaan.

De Uitkeringsregistratiedatum is 23 april 2012 en op 26 april 2012 zal de Uitkering bij Voorbaat plaatsvinden (in beide gevallen behoudens verlenging van het tijdschema voor de vereffening). De uitkering van de uniQure Certificaten zal worden afgewikkeld via het door Euroclear Nederland beheerde systeem voor giraal effectenverkeer. Het zal ertoe leiden dat AMT aandeelhouders voor elk op de Uitkeringsregistratiedatum gehouden aandeel AMT één uniQure Certificaat op hun effectenrekening krijgen bijgeschreven. Om uniQure Certificaten te ontvangen is het bijgevolg noodzakelijk om op de Uitkeringsregistratiedatum aandelen AMT te houden. Om op de Uitkeringsregistratiedatum aandelen AMT te houden, moet een aandeelhouder deze voor de Ex Datum hebben gekocht. De Ex Datum is 19 april 2012 (behoudens verlenging van het tijdschema voor de vereffening). Omgekeerd moeten AMT aandeelhouders die geen uniQure Certificaten wensen te ontvangen hun AMT aandelen voor de Ex Datum verkopen.

Elke AMT aandeelhouder die op de Uitkeringsregistratiedatum ten minste 5% van het aandelenkapitaal van AMT houdt is gerechtigd om zijn uniQure Certificaten om te wisselen voor een gelijk aantal gewone aandelen A in het kapitaal van uniQure, onder de voorwaarde dat de desbetreffende aandeelhouder partij wordt bij de uniQure aandeelhoudersovereenkomst (het "Aanbod tot Omwisseling"). Hiervoor in aanmerking komende aandeelhouders die van de mogelijkheid om uniQure Certificaten in gewone aandelen A om te wisselen gebruik wensen te maken, moeten AMT hiervan uiterlijk op 9 mei 2012 (behoudens verlenging van het tijdschema voor de vereffening) schriftelijk in kennis stellen. Meer informatie over het Aanbod tot Omwisseling is te vinden in de (Engelstalige) aandeelhouders circulaire die AMT op 17 februari 2012 in het kader van de transactie met uniQure publiceerde, de persberichten van 17 februari en 6 april 2012 en in het (Engelstalige) overzicht van de belangrijkste elementen van de transactie en het tijdschema daarvan dat beschikbaar is via de website van AMT - http://www.amtbiopharma.com.

De AMT aandelen zullen niet worden ingetrokken of anderszins ophouden te bestaan ​vanwege de Uitkering bij Voorbaat van de uniQure Certificaten. De aandelen AMT blijven bestaan totdat de vereffening geheel is afgerond en de rechtspersoon AMT ophoudt te bestaan, hetgeen naar verwachting zal plaatsvinden in de zomer van 2012. Zodra AMT en de aandelen AMT vanwege de afronding van de vereffening ophouden te bestaan en als gevolg daarvan, zal ook de beursnotering van AMT eindigen, voor zover de beëindiging van de beursnotering niet reeds in overleg met Euronext Amsterdam en onder de voorwaarden die Euronext Amsterdam kan stellen op een eerder moment kan worden bewerkstelligd.

Tijdschema

  Ex Datum               19 april 2012
  Uitkeringsregistratiedatum (na het
  sluiten van de handel op NYSE
  Euronext in Amsterdam)        23 April 2012
  Uitkering bij Voorbaat        26 april 2012
  Ultieme datum van het Aanbod tot
  Omwisseling              9 mei 2012
  Einde vereffening           Verwacht zomer 2012
  Beëindiging beursnotering       Verwacht zomer 2012


Elk van de bovenstaande data is onder voorbehoud van een eventuele verlenging van het tijdschema voor de vereffening. Een verlenging van het tijdschema zal worden aangekondigd met een persbericht dat ten minste één werkdag voor de oorspronkelijk geplande datum van hetgeen wordt verlengd of opgeschort zal worden uitgebracht.  

Meer informatie over de Uitkering bij Voorbaat, de ontbinding van AMT en het proces van de vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap en de beëindiging van de beursnotering en de bijbehorende timing is te vinden in het (Engelstalige) overzicht van de belangrijkste elementen van de transactie en de tijdschema daarvan dat beschikbaar is via de website van AMT - http://www.amtbiopharma.com.

PRN NLD

BRON Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V