Amsterdam Molecular Therapeutics Meldt Resultaten van Buitengewone Algemene Vergadering

30 Maa, 2012, 19:18 BST Van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V

AMSTERDAM, Nederland, March 30, 2012 /PRNewswire/ --

Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT), een leider op het gebied van menselijke gentherapie, kondigde aan dat in overeenstemming met de oproeping van de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders ("BAVA") van 17 februari 2012 de BAVA vandaag gehouden werd in Amsterdam, Nederland. Aandeelhouders hebben op de BAVA alle voorgestelde besluiten goedgekeurd over de substantiële herstructurering van de onderneming en de financiële transactie, wat zal resulteren in de overname van de activa en bepaalde passiva door een nieuw opgerichte besloten vennootschap, uniQure BV, en in de liquidatie van de juridische entiteit van AMT.

De aandeelhouders in uniQure hadden aanvankelijk als voorwaarde gesteld dat de transactie kon plaatsvinden als AMT een extra € 1.0 miljoen aan investeringen zou aantrekken. Deze voorwaarde is komen te vervallen. De uniQure-transactie zal naar verwachting begin april 2012 worden afgerond. Details over de volgende stappen van de uniQure-transactie zijn te vinden op de website van de onderneming.

De besluiten die zijn voorgelegd aan de BAVA bijeengekomen overeenkomstig de oproeping zijn met een meerderheid van 99 procent van de stemmen aangenomen. De gedetailleerde informatie over de stemming en de resultaten op grond van Artikel 2:120 paragraaf 5 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek zullen worden geplaatst  op de  website http://www.amtbiopharma.com.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics

AMT is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van menselijke gentherapie. AMT beschikt over een productpijplijn met gentherapieproducten in ontwikkeling tegen hemofilie B, acute intermitterende porfyrie, de ziekte van Parkinson en Sanfilippo B. Met gebruik van adeno-geassocieerde virussen (AAV) als het gekozen transportmiddel voor therapeutische genen was het bedrijf in staat om waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV-platform ter wereld te ontwerpen en te valideren. Dit geoctrooieerde platform kan toegepast worden op een groot aantal zeldzame ziekten die veroorzaakt worden door één verkeerd functionerend gen en stelt AMT in staat om door te gaan met de strategie om zich te richten op deze sector van de industrie.  AMT werd opgericht in 1998 en is gevestigd in Amsterdam. Meer informatie is te vinden op http://www.amtbiopharma.com.

Over uniQure

uniQure BV is een besloten vennootschap die speciaal opgericht is om bepaalde activa en passiva van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) te verwerven. Het  bedrijf wordt gefinancierd door Forbion Capital Partners, een bestaande investeerder in AMT. uniQure zal de nieuwe holding zijn voor de gentherapieactiviteiten die op dit moment worden verricht door AMT.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "vooruitziende verklaringen", met inbegrip van de verklaringen die refereren aan de plannen van het bestuur en de verwachtingen voor toekomstige operaties, vooruitzichten en financiële voorwaarden. Woorden als "strategie", "verwacht", "plant", "anticipeert", gelooft", "zal", "blijft", "schat", "bedoelt", "projecten", "doelstellingen", "doelen" en andere woorden met soortgelijke betekenis zijn bedoeld om deze vooruitziende verklaringen aan te duiden. Zulke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het bestuur van AMT. Er moet geen overmatig vertrouwen gehecht worden aan deze verklaringen, omdat deze van nature onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en beïnvloed kunnen worden door factoren die buiten de macht van AMT liggen. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van huidige verwachtingen als gevolg van een aantal factoren en onzekerheden die de aangelegenheden van AMT beïnvloeden. AMT neemt uitdrukkelijk afstand van enige intentie of verplichting om om het even welke vooruitziende verklaring hierin bij te werken, behalve zoals wettelijk vereist.

BRON Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V