Amsterdam Molecular Therapeutics rapporteert jaarcijfers 2009

24 Feb, 2010, 06:52 GMT Van Amsterdam Molecular Therapeutics B.V

AMSTERDAM, February 24, 2010 /PRNewswire/ -- Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext: AMT), een vooraanstaande biotechonderneming actief op het gebied van humane gentherapie, heeft vandaag haar resultaten over het jaar tot en met 31 december 2009 bekendgemaakt.

  
  Highlights
  - Registratieaanvraag (Marketing Authorisation Application)
   voor product Glybera(R) ingediend bij de Europese registratieautoriteit 
   EMA - European Medicines Agency (tot voor kort bekend als EMEA);
  - EMA is op 20 januari 2010 gestart met de formele beoordeling
   van het Glybera(R)-dossier;
  - EMA verleent AMT's programma voor acute intermitterende
   porfyrie (Acute Intermittent Porphyria; AIP) de status van 
   weesgeneesmiddel;
  - EMA verleent AMT's programma voor Duchenne spierdystrofie
   (Duchenne Muscular Dystrophy; DMD) de status van weesgeneesmiddel;
  - SenterNovem kent een investeringskrediet van EUR 4 miljoen
   toe voor de ontwikkeling van AMT's DMD-programma;
  - Converteerbare obligaties geplaatst voor een bedrag van EUR
   5 miljoen, die converteerbaar zijn in gewone aandelen AMT tegen EUR 
   3,91 per aandeel;

- Nieuw managementteam.

Jörn Aldag, Chief Executive Officer (CEO) van AMT, stelde in een toelichting: "In 2009 maakten we een aanscherping van onze strategie bekend, gericht op Glybera(R), ons eigen product voor lipoproteïnelipase-deficiëntie (LPLD), en op de voortgaande ontwikkeling van vier projecten in een vroeger stadium gericht op hemofilie B, Duchenne spierdystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie (AIP) en de ziekte van Parkinson. Eind 2009 bereikten we een belangrijke mijlpaal met het indienen van de registratieaanvraag voor Glybera(R) bij de Europese registratieautoriteit EMA en dit dossier werd door de EMA gevalideerd op 20 januari 2010. Nu de risico's in het bedrijfsmodel zijn afgebouwd en de financiering tot in 2011 is zeker gesteld, hebben we een goede uitgangspositie voor de toekomst."

Operationele ontwikkelingen

De opname van Glybera(R) in het Europese registratieproces is een belangrijke mijlpaal. Voor een groot aantal ernstige aandoeningen zijn de therapeutische mogelijkheden beperkt en bieden deze hoogstens symptoomvermindering. Miljoenen mensen moeten vertrouwen op continue medische zorg om hun chronische klachten onder controle te houden. Tegenwoordig wijzen onderzoekers eindelijk op een aantal inspirerende successen op het gebied van gentherapie die de mogelijkheid van genezing in zich dragen. Door gentherapie wordt de natuurlijke lichaamsfunctie hersteld, en dit biedt een echte oplossing op lange termijn. Glybera(R) zou het eerste gentherapieproduct kunnen zijn voor de behandeling van een genetische aandoening dat wordt goedgekeurd voor verkoop in Europa. AMT verwacht dat binnenkort haar tweede gentherapieproduct de klinische ontwikkelingsfase in zal gaan.

Omdat AMT's technologie evenzeer kan worden toegepast op een lange reeks andere genetische aandoeningen, zou het succes van Glybera(R) AMT's benadering van de andere producten in haar pijplijn bekrachtigen. Deze producten zijn gericht op een reeks zeldzame ernstige aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson, hemofilie, DMD en AIP.

AMT heeft een nieuw managementteam benoemd. In september 2009 kondigde AMT de benoeming aan van Jörn Aldag tot Chief Executive Officer. In december 2009 maakte AMT bekend dat Piers Morgan is aangesteld als Chief Financial Officer en dat Hans Preusting Operations & Project Management voor zijn rekening heeft genomen. Het nieuwe team heeft de risico's van het bedrijfsmodel afgebouwd door de focus op belangrijke projecten en een evenwichtige partnerstrategie. En als eerste resultaat hebben we de financiering van het bedrijf tot in 2011 veiliggesteld.

Resultaten

AMT's operationele verlies is licht afgenomen tot EUR 17,8 miljoen in 2009, van EUR 18,8 miljoen in 2008. De onderzoeks- en ontwikkelingskosten bleven gehandhaafd op EUR 13,2 miljoen, vergeleken met EUR 13,1 miljoen in 2008. De bescheiden afname van de bedrijfskosten is vooral te danken aan de daling van de algemene en administratieve kosten tot EUR 4,9 miljoen, tegen EUR 5,9 miljoen in 2008. Deze daling weerspiegelt de buitengewone advieskosten in 2008 die in 2009 niet op hetzelfde niveau terugkeerden. De rentebaten daalden naar EUR 0,6 miljoen, vergeleken met EUR 1,9 miljoen in 2008 - een afspiegeling van de lagere gemiddelde kassaldi van de Groep in 2009. Het nettoverlies over 2009 kwam daarmee uit op EUR 17,2 miljoen, globaal overeenkomend met het nettoverlies van EUR 16,9 miljoen over 2008.

In december 2009 heeft AMT met succes EUR 5 miljoen aan nieuw kapitaal aangetrokken via een onderhandse plaatsing van converteerbare obligaties. De vijfjarige ongesecureerde, niet-achtergestelde obligaties, die een minimum denominatie hebben van EUR 100.000, hadden een uitgifteprijs van 100% en geven een jaarlijkse coupon van 5%. Gedurende de conversieperiode zijn de obligaties converteerbaar in gewone aandelen AMT tegen de initiële conversieprijs van EUR 3,91, ofwel een premie van 30% ten opzichte van de toen geldende aandelenkoers.

Per 31 december 2009 had AMT kasmiddelen en kasequivalenten ter grootte van EUR 22,6 miljoen, vergeleken met EUR 34,2 miljoen ultimo 2008. De nettokasstroom over het jaar bedroeg EUR 11,5 miljoen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op 6 januari 2010 maakte AMT bekend dat het van de Nederlandse overheid een innovatiekrediet zal ontvangen van EUR 4 miljoen ter ondersteuning van de ontwikkeling van AMT's gentherapie tegen Duchenne spierdystrofie (Duchenne Muscular Dystrophy; DMD). Het krediet is toegekend door SenterNovem en zal 35% van de kosten van het programma financieren in de periode tot midden 2013.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics

AMT, opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam, is een succesvolle biotechonderneming op het gebied van de ontwikkeling van humane gentherapie. Door de toepassing van adeno-geassocieerde virussen (AAV) voor het transport van de genen is de onderneming in staat om waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV-productieplatform te ontwerpen en valideren. Het gepatenteerde platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van een groot aantal (zeldzame) ziekten veroorzaakt door een deficiënt gen. De pijplijn van AMT omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieën: lipoproteïnelipase-deficiëntie (LPLD), hemofilie B, Duchenne spierdystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie en de ziekte van Parkinson. Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek en ontwikkeling.

De Nederlandse tekst is een vertaling van het originele Engelstalige bericht. Mocht zich een verschil in de tekst voordoen dan prevaleert de Engelstalige versie.

  
  Consolidated balance sheet
  (after appropriation of result)
 
                       (In EUR x 1,000)
                     December 31, December 31,
                       2009     2008
  ASSETS
 
  Non-current assets
  Intangible assets              3,008    2,497
  Property, plant and equipment        1,756    2,338
                        4,764    4,835
  Current assets
  Receivables from related parties        34      44
  Social security and other taxes        414     102
  Other receivables               469    1,048
  Cash and cash equivalents         22,624    34,150
                        23,541    35,344
 
  Total assets                28,305    40,179
 
  EQUITY
  Shareholders' equity            18,410    35,105
  Total group equity             18,410    35,105
 
  LIABILITIES
 
  Non-current liabilities
  Financial lease liabilities          259     341
  Debt to related party            4,723      -
  Other non-current liabilities          -     110
                        4,982     451
  Current liabilities
  Trade payables               1,182    1,178
  Payables to related party            -     219
  Social security and other taxes        215     154
  Other current liabilities          3,516    3,072
                        4,913    4,623
 
  Total liabilities              9,895    5,074
 
  Total equity and liabilities        28,305    40,179  Consolidated income statement
 
                            (In EUR x 1,000)
                             Year ended
                           December 31, December
                               2009 31, 2008
 
  Other income                       355   223
  Total net income                     355   223
 
  Research and development costs            (13,241) (13,118)
  General and administrative costs           (4,913) (5,895)
  Total operating costs                (18,154) (19,013)
 
  Operating result                   (17,799) (18,790)
 
  Interest income                      647  1,901
  Interest costs                      (23)   (30)
                               624  1,871
 
  Result before corporate income taxes         (17,175) (16,919)
 
  Corporate income taxes                   -    -
  Result for the year                 (17,175) (16,919)
 
  Attributable to:
  Ordinary shareholders of the Company         (17,175) (16,919)
 
  Earnings per share for result
  attributable to the equity holders of the
  Company during the period
  (expressed in Euro per share)
  Basic and diluted earnings per share          (1.17)  (1.16)  Consolidated cash flow statement
                           (In EUR x 1,000)
                            Year ended
                      December 31, 2009  December 31,
                                  2008
 
  Cash flow from operating
  activities
  Result before corporate income tax       (17,175)    (16,919)
  Adjustments for:
  - Depreciation                    688       653
  - Share-based payment expenses            440      (266)
  - Changes in working capital             165       517
  - Interest (income)/expense            (624)     (1,871)
  Cash used in operations             (16,506)    (17,886)
 
  Interest paid                    (23)       (2)
 
  Net cash generated from operating        (16,529)    (17,888)
  activities
 
  Cash flow from investing
  activities
  Purchases of property, plant and          (106)      (889)
  equipment
  Purchases of intangible fixed           (511)      (600)
  assets
  Interest received                  857      1,901
  Net cash used in investing              240       412
  activities
 
  Cash flow from financing
  activities
 
  Capital contribution shareholders           40       296
  Convertible loans drawn down, net         4,723        -
  of costs
  Net cash generated from financing         4,763       296
  activities
 
  Net (decrease)/ increase in cash,
  cash equivalents
  and bank overdrafts               (11,526)    (17,180)
  Cash, cash equivalents and bank
  overdrafts
  At the beginning of the year           34,150     51,330
  Cash, cash equivalents at the end         22,624     34,150
  of the year

PRN NLD

BRON Amsterdam Molecular Therapeutics B.V