AMT Derde Kwartaal 2011 Business Update

17 Nov, 2011, 06:00 GMT Van Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V

AMSTERDAM, November 17, 2011 /PRNewswire/ --

Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext Amsterdam: AMT), een vooraanstaande biotechonderneming actief op het gebied van humane gentherapie, geeft vandaag haar niet gecontroleerde business update in overeenstemming met de EU transparantierichtlijn. Dit verslag vat de materiële informatie en AMT's financiële positie voor het derde kwartaal van 2011 samen.

Hoogtepunten 3de kwartaal 2011

 • Goedkeuringsaanvraag Glybera®  ingediend voor herbeoordeling
 • Exclusieve licentie getekend met National Institutes of Health (NIH) voor gebruik van op adeno-geassocieerd virus serotype 5 (AAV5) gebaseerde gentherapievectoren voor lever- en hersenindicaties.
 • Dr. Carlos R. Camozzi benoemd tot Chief Medical Officer

Beslissing CHMP over Glybera en reorganisatie

 • Herbeoordeling goedkeuringsaanvraag Glybera:
  • Het Comité voor Geavanceerde Therapieën (CAT), de Wetenschappelijke Adviesgroep (SAG) en de nieuwe Rapporteur/Co-Rapporteur adviseerden allen Glybera goed te keuren onder uitzonderlijke omstandigheden
  • Het CHMP concludeerde dat er geen significante veiligheidsproblemen zijn met Glybera
  • Het CHMP concludeerde dat vanwege het ontoereikende bewijs van de klinische waarde van Glybera het product  op dit moment niet goedgekeurd kan worden
 • AMT zal haar ontwikkelingsinspanning en financiële middelen richten op drie gentherapieprogramma's: hemofilie B, GDNF en acute intermitterende porfyrie
 • Het bedrijf blijft betrokken bij deelname aan het Sanfilippo B programma, dat volledig gefinancierd wordt door een consortium onder leiding van Institut Pasteur
 • Verdere investering in en ontwikkeling van Glybera en het Duchenne spierdystrofie programma gestaakt
 • Het management van AMT werkt nauw samen met de ondernemingsraad om de impact van de ontwikkelingen op het personeelsbestand te beoordelen
 • AMT's management en Raad van Commissarissen menen dat AMT een gezonde onderneming kan blijven met 50% van het huidige aantal werknemers, ofwel 45 full-time werknemers.

Business Update

Het bedrijf voert gesprekken met farmaceutische bedrijven over partnering. Op dit moment verwacht de onderneming dat het mogelijk tot een samenwerking kan komen voor het hemofilie B programma tijdens de eerste helft van 2012, op voorwaarde dat AMT in de tussentijd in staat is aanvullende financiering zeker te stellen. In dit verband onderzoekt AMT alle mogelijkheden met betrekking tot de onderneming en de financiering, daarbij gesteund door bestaande aandeelhouders. AMT is ook op zoek naar nieuwe samenwerkingsverbanden met academische groepen die zouden bijdragen aan financiering op korte termijn van het GDNF-programma voor maximaal drie indicaties.

De kaspositie* van AMT bedroeg op 30 september 2011 € 3,8 miljoen vergeleken met € 9,1 miljoen op 30 juni 2011. De kasuitstroom in het derde kwartaal van 2011, € 5,3 miljoen vergeleken met € 3,4 miljoen in het voorgaande jaar, komt voornamelijk voort uit operationele cash flow beïnvloed door bepaalde eenmalige items: openstaand debet bevatte op 30 september 2011 twee bedragen van totaal € 0,7 miljoen die aan AMT verschuldigd waren in het derde kwartaal. Daarnaast werden er betalingen gedaan aan twee derden onder een oude subsidie, waardoor de kasuitstroom opliep met € 0,75 miljoen. Op een proforma basis zou de kaspositie van AMT € 5,25 miljoen geweest zijn, in overeenstemming met het budget en zou de kasuitstroom in het derde kwartaal € 3,85 miljoen geweest zijn. Op 30 september 2011 had het bedrijf 83 vaste medewerkers in dienst. De totale uitgaven in het derde kwartaal van 2011 bedroegen € 3,7 miljoen vergeleken met € 4,7 miljoen in dezelfde periode vorig jaar.

*De kaspositie van het bedrijf bestaat uit geldmiddelen en kasequivalenten.

Materiële gebeurtenissen na 30 september 2011

Na 30 september 2011 werd AMT geïnformeerd over de uitkomst van de herbeoordelingsprocedure voor Glybera en is bijgevolg begonnen met een reorganisatie van het bedrijf zoals hierboven beschreven. Op 16 november 2011 kondigde AMT aan dat het hemofilie B programma de weesgeneesmiddelenstatus heeft verkregen in de Europese Unie.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics

AMT is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van humane gentherapieën. AMT beschikt over een productpijplijn met gentherapieproducten tegen hemofilie B, acute intermitterende porfyrie, de ziekte van Parkinson en Sanfilippo B. Met gebruik van adeno-geassocieerde virussen (AAV) als het gekozen transportmiddel voor therapeutische genen heeft het bedrijf de beschikking over waarschijnlijk het eerste stabiele, schaalbare en gevalideerde AAV-platform ter wereld. Dit geoctrooieerde platform kan toegepast worden op een groot aantal zeldzame ziekten die veroorzaakt worden door één verkeerd functionerend gen en stelt AMT in staat om door te gaan met de strategie om zich te richten op deze sector van de industrie.  AMT is opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam. Meer informatie is te vinden op http://www.amtbiopharma.com.

       

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "vooruitziende verklaringen" met inbegrip van de verklaringen die refereren aan plannen van het bestuur en verwachtingen voor toekomstige operaties, vooruitzichten en financiële voorwaarden. Woorden zoals "strategie," "verwacht," "plant," "anticipeert," gelooft," "zal," "blijft," "schat," "bedoelt," "projecten," "doelstellingen," "doelen" en andere woorden met soortgelijke betekenis zijn bedoeld om deze vooruitziende verklaringen aan te duiden. Zulke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van het bestuur van AMT. Er moet geen overmatig vertrouwen gehecht worden aan deze verklaringen, omdat deze van nature onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en zij kunnen beïnvloed worden door factoren die buiten de macht van AMT vallen. Werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van huidige verwachtingen als gevolg van een aantal factoren en onzekerheden die de aangelegenheden van AMT beïnvloeden. AMT verwerpt uitdrukkelijk enige intentie of verplichting om enige vooruitziende verklaringen hierin bij te werken, behalve zoals wettelijk vereist.


BRON Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) B.V