AMT eerste kwartaal 2011 Business Update

19 Mei, 2011, 06:00 BST Van Amsterdam Molecular Therapeutics B.V

AMSTERDAM, May 19, 2011 /PRNewswire/ -- Amsterdam Molecular Therapeutics (Euronext Amsterdam: AMT), een vooraanstaande biotechonderneming actief op het gebied van menselijke gentherapie, geeft vandaag haar niet gecontroleerde business update in overeenstemming met de EU transparantierichtlijn. Dit verslag vat de materiële informatie en AMT's financiële positie voor het eerste kwartaal van 2011 samen.

Hoogtepunten in het eerste kwartaal van 2011

- Glybera(R):

- Antwoorden op "Day 180" vragen van de EMA/CHMP zijn volgens schema ingediend

- EMA/CHMP opinie nog steeds verwacht medio 2011

- Samenwerking met het door het Institut Pasteur geleide Consortium voor de ontwikkeling van een SanfilippoB gentherapieproduct voor cGMP geproduceerd materiaal; waarde van EUR 1,8 miljoen voor AMT

- EUR 1,1 miljoen financiering voor gentherapieproduct ter behandeling van Acute Intermitterende Porfyrie als deel van EU Consortium

- Subsidie van Nederlandse Oudervereniging voor gentherapie ter behandeling van Duchenne spierdystrofie

- Financiële cijfers in overeenstemming met vooruitzichten

- Geldmiddelen & kasequivalenten van EUR 13,1 miljoen op 31 maart 2011, in overeenstemming met budget

Business Update

AMT blijft hard werken aan de goedkeuring van haar hoofdproduct Glybera voor lipoproteïnelipase-deficiëntie (LPLD). Bij goedkeuring is Glybera de eerste succesvol ontwikkelde gentherapie in de westerse wereld. Voor de lancering van het product zou AMT zich in eerste instantie richten op Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. AMT gelooft dat er naast LPLD vele honderden zeldzame ziektes zijn die behandeld kunnen worden met gebruik van het geoctrooieerde gentherapieplatform van AMT.

AMT blijft ook op zoek naar alternatieve financieringsbronnen door middel van subsidies en samenwerkingen. Dit kwartaal heeft dat geresulteerd in subsidies van de EU en van de Nederlandse Oudervereniging voor Duchenne Spierdystrofie.

Het bedrijf blijft bemoedigende vooruitgang boeken voor de rest van de portfolio van AMT. Het hemofilie B-programma bevindt zich in Fase I/II studie en het programma van het bedrijf voor Acute Intermitterende Porfyrie zal begin 2012 beginnen met een Fase I/II onderzoek in patiënten. Voor het Duchenne spierdystrofieprogramma is proof of concept getoond in de preklinische modellen. Dit toonde effectieve aflevering van het transgen en distributie in het hart aan. Het verlies van hartfunctie levert de meest significante bijdrage aan het sterftecijfer onder patiënten met deze ziekte. Bij GDNF worden de aanvullende preklinische onderzoeken voortgezet voor de ziekte van Parkinson, waarvan verdere gegevens medio 2011 verwacht worden. De samenwerking met Institut Pasteur is goed begonnen en de eerste batches zijn geproduceerd en geleverd ter evaluatie.

De kaspositie* van AMT op 31 maart 2011 was EUR 13,1 miljoen vergeleken met EUR 17,9 miljoen op 31 december. De kasuitstroom in het eerste kwartaal van 2011, te weten EUR4,8 miljoen, vergeleken met EUR4,9 miljoen in het voorgaande jaar, betrof hoofdzakelijk de operationele kasstroom en is in overeenstemming met het budget. AMT had op 31 maart 2011 87 werknemers. Totale uitgaven in het derde kwartaal van 2011 waren EUR4,5 miljoen vergeleken met EUR5,1 miljoen in dezelfde periode in het voorgaande jaar.

*De kaspositie van het bedrijf is samengesteld uit geldmiddelen en kasequivalenten.

Materiële gebeurtenissen na 31 maart 2011

Er waren geen materiële gebeurtenissen na 31 maart 2011.

Over Amsterdam Molecular Therapeutics (AMT) Holding N.V.

AMT is een wereldleider op het gebied van de ontwikkeling van gentherapie met gebruik van adeno-geassocieerde virussen (AAV) voor het transport van therapeutische genen. Haar expertise heeft de onderneming in staat gesteld om waarschijnlijk het eerste stabiele en schaalbare AAV productieplatform te ontwerpen en valideren. Dit geoctrooieerde platform biedt grote mogelijkheden voor de behandeling van een groot aantal (zeldzame) ziekten veroorzaakt door één verkeerd functionerend gen. De pijplijn van AMT omvat momenteel een aantal op AAV gebaseerde therapieën: lipoproteïnelipase-deficiëntie (LPLD), hemofilie B, Duchenne spierdystrofie (DMD), acute intermitterende porfyrie, de ziekte van Parkinson en SanfilippoB. Deze producten bevinden zich in uiteenlopende stadia van onderzoek en ontwikkeling. AMT is opgericht in 1998 en gevestigd in Amsterdam.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht zijn "vooruitziende verklaringen", inclusief de verklaringen die refereren aan de plannen en verwachtingen van management betreffend toekomstige activiteiten, prospecten en financiële conditie. Woorden zoals "strategie", "verwacht", "plant", "gelooft", "zal", "gaat verder met", "schat", "intentie", "projecten", "doelstellingen", "doelen" en andere woorden met een vergelijkbare betekenis zijn bedoeld om dergelijke vooruitziende verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn uitsluitend gebaseerd op de huidige verwachtingen van AMT management. Men dient zicht niet te verlaten op deze verklaringen omdat zij, vanwege hun aard, onderworpen zijn aan bekende en onbekende risico's en kunnen worden beïnvloed door factoren waar AMT geen controle over heeft. Werkelijke resultaten kunnen afwijken van de huidige verwachtingen als gevolg van een aantal factoren en onzekerheden die de bedrijfsvoering van AMT beïnvloeden. AMT wijst hierbij expliciet enige intentie of verplichting van de hand om vooruitziende verklaringen die hierin zijn opgenomen bij te werken, tenzij dit wettelijk vereist is.

PRN NLD

BRON Amsterdam Molecular Therapeutics B.V