Analisten: ondernemingstrategie open deur

02 Nov, 2011, 15:42 GMT Van Rotterdam School of Management, Erasmus University

ROTTERDAM, Nederland, November 2, 2011 /PRNewswire/ --

Ondernemingen leggen hun strategie slecht uit aan analisten. De gepresenteerde strategie is vaak een open deur en doorspekt met modewoorden. Dat zeggen meer dan 250 analisten en beleggers in een wereldwijd onderzoek uitgevoerd door Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) in samenwerking met PwC.

Volgens de ondervraagde analisten is de informatie over de strategie, die men bijvoorbeeld tijdens analistengesprekken ontvangt, te oppervlakkig: er ligt te weinig analyse aan ten grondslag. Zo ontbreekt veelal een diepgaand inzicht in het onderscheidend vermogen van de onderneming, in de risico's en in de te overwinnen obstakels. De ondernemingsleiding doet daarnaast te weinig om de strategie geloofwaardig te maken. Ook de communicatie over de strategie naar de buitenwereld is mager, zo beoordelen de analisten.

Belangrijkste bevindingen van het onderzoek onder ca. 250 beleggers en analisten wereldwijd:

  • Analisten zijn het meest kritisch over het ontbreken van een diepgaande analyse en de doorspekking ervan met modewoorden.
  • Ondernemingen leggen hun strategie slecht uit aan analisten. Op de meeste onderdelen is de uitleg onvoldoende of op z'n best net voldoende.
  • Ondernemingen kunnen veel meer doen om hun strategie geloofwaardiger te maken.
  • Ondermening leggen in de strategie teveel nadruk op overnames en te weinig op het afstoten van onderdelen.

Het onderzoeksrapport vindt u hier.

Oppervlakkige analyse
Circa 60% van de respondenten vindt de strategie van de ondernemingen die zij volgen doorgaans te voordehandliggend en de analyse te oppervlakkig. Veel analisten merken op dat de gepresenteerde strategie zich voornamelijk richt op het herformuleren van de ondernemingsuitdagingen, maar dat een duidelijke visie op het adresseren van de obstakels veelal ontbreekt. En de ondernemingsleiding gebruikt graag modewoorden bij de strategie-uitleg. Sommige respondenten gaan een stap verder in hun kritiek en stellen dat de meeste ondernemingen hun strategie meer lijken te baseren op wat de markt graag wil horen, dan op hun eigen analyse. Daarnaast vinden analisten dat de ondernemingsleiding teveel aandacht besteedt aan acquisities en te weinig aan het afstoten van slecht passende onderdelen. Dit terwijl uit ander onderzoek blijkt dat de ondernemingsleiding zelf juist graag nog meer nadruk op acquisities zou willen leggen.

Gebrekkige communicatie
De geloofwaardigheid van de door ondernemingen gepresenteerde strategie kan vaak stukken beter, stelt leider van het onderzoek Erik Roelofsen, professor of International Financial Reporting and Capital Market Communication aan RSM en director bij PwC: "Het blijkt dat ondernemingen vaak zelf het meest te spreken zijn over de flexibiliteit in hun strategie. Voor analisten en beleggers maakt die flexibiliteit de strategie echter niet meer geloofwaardig. Mijn advies: geef analisten vooral inzicht in de gevolgen van de strategie voor investeringsbeslissingen en de inzet van talent binnen een concern. Daar is bij hen veel meer behoefte aan."

De communicatie over bepaalde aspecten van de strategie krijgt van de analisten een mager zesje als rapportcijfer. Roelofsen: "Ondernemingen leggen hun strategie slecht uit aan analisten. Met name als het gaat over waarin de strategie zich onderscheidt van concurrenten en welke risico's eraan kleven. Daarnaast wordt slecht gecommuniceerd over de relatie tussen de strategische doelstellingen en de beloningen van het management. Ten aanzien van dit laatste punt spelen wellicht ook belangentegenstellingen van het management een rol."

Rotterdam School of Management, Erasmus University wordt consequent gerekend tot de top 10 business schools in Europa. RSM is gevestigd in de internationale havenstad Rotterdam, waar de Nederlandse kernwaarden openheid, flexibiliteit en het accepteren van diversiteit bedrijven uit de hele wereld hebben aangetrokken. De nadruk ligt op doorbraken in onderzoek en praktijken die relevant zijn voor bedrijven; primair gaat de aandacht uit naar het ontwikkelen van leiders die hun vernieuwende ideeën kunnen omzetten in een duurzame toekomst. Onze portfolio bestaat uit een breed gamma van programma's voor Bachelor, Master, Doctoraal en MBA programma's en opleidingen voor executives. http://www.rsm.nl

Voor nadere informatie over RSM of over dit persbericht kunt u contact opnemen met Marianne Schouten, Media & Public Relations Manager voor RSM, op +31-10-408-2877 of per e-mail op mschouten@rsm.nl.


BRON Rotterdam School of Management, Erasmus University