You just read:

Andrew Pinder CBE benoemd tot raad van bestuur van Silent Circle

News provided by

Silent Circle

Dec 01, 2015, 08:34 EST