ANZ kondigt prijsstelling aan van het overnamebod op enige of alle notes van een bepaalde reeks van haar uitstaande notes

14 Jan, 2011, 15:07 GMT Van Australia and New Zealand Banking Group Limited

MELBOURNE, Australië, January 14, 2011 /PRNewswire/ --

Australia and New Zealand Banking Group Limited ("Bedrijf"), een van de grootste bank- en financiële groepen in Australië, heeft vandaag aangekondigd dat het de prijs heeft vastgesteld voor haar eerder aangekondigd overnamebod in contanten ("Overnamebod") om enige of alle van haar Senior Commonwealth Gegarandeerde Notes van 3,20% aan te kopen die vervallen op 15 december 2011 ("Notes"). Bijkomende voorwaarden van het Overnamebod worden uiteengezet in het aankoopbod van 30 december 2010 ("Aankoopbod") en de gerelateerde Letter of Transmittal ("Letter of Transmittal"). Het Overnamebod zal, tenzij verlengd, verlopen op 13 januari 2011 om 17u, NAEST ("Afloopdatum").

Het bedrijf zal aan de houders die zich geldig ingeschreven hebben en hun Notes niet geldig opgevraagd hebben op of voor de Afloopdatum, de aankoopprijs betalen van USD 1.026,59 voor elk hoofdbedrag van USD 1.000 aan Notes die aanvaard werden voor aankoop, plus de opgelopen en onbetaalde rente tot aan, maar met uitzondering van, de afwikkelingsdatum.

De aankoopprijs van de Notes werd bepaald aan de hand van de van toepassing zijnde vaste spread vastgesteld voor de Notes over het rendement gebaseerd op de biedprijs van de van toepassing zijnde U.S. Treasury Security ("Referentieopbrengst"), zoals berekend door BofA Merrill Lynch, de Dealer Manager, op 13 januari 2011, om 11u NAEST. De formule ter bepaling van de aankoopprijs wordt uiteengezet in Schema A van het Aankoopbod. De aankoopprijs, de van toepassing zijnde Referentieopbrengst en de opgelopen en onbetaalde rente, uitgaande van een afwikkelingsdatum van 14 januari 2011, worden opgesomd in de onderstaande tabel.

  
                                Referentie
                                Schatkist-
  CUSIP Nr.     ISIN         Naam van Notes   papier
  ---------     ----         --------------   --------
  144A: 05252AAB7  144A: 05252AAB70   Senior       1,125% die
  Reg S: 05252BAB5  Reg S: 05252BAB53  Commonwealth    vervallen
                      Gegarandeerde   op 15
                      Notes van 3,20%  december 
                      die vervallen op  2011
                      15 december 2011   U.S.                  Opgelopen
  Treasury   Opbrengst         en
  Referentie-  overname-  Aankoop-   onbetaalde
  opbrengst   bod     prijs     rente
  -----     -----    -----     --------
  0,302%    0,302%   $1.026,59   $2,58

De afwikkelingsdatum van het Overnamebod wordt verwacht plaats te vinden op de eerste werkdag volgend op de Afloopdatum en dit zou naar verwachting 14 januari 2011 zijn. Het Overnamebod blijft onderhevig aan het voldoen aan bepaalde voorwaarden, en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het Overnamebod op elk moment volgens de van toepassing zijnde wetten te verlengen, beëindigen, in te trekken of wijzigen.

Het Bedrijf heeft BofA Merrill Lynch behouden als Dealer Manager. Global Bondholder Services Corporation werd behouden om dienst te doen als depositaris en informerende instantie voor het Overnamebod.

Voor bijkomende informatie aangaande de voorwaarden van het Overnamebod, kunt u contact opnemen met: BofA Merrill Lynch op +1-888-292-0070 (gratis) of +1-980-388-9217 (collectgesprek).

Dit persbericht is geen aankoopbod of een verzoek om enige Notes te verkopen. Het Overnamebod wordt enkel uitgebracht overeenkomstig de voorwaarden van het Aankoopbod en de gerelateerde Letter of Transmittal.

Verzoeken voor documenten en vragen aangaande het bod op de Notes kunnen gericht worden aan Global Bondholder Services Corporation, op +1-866-294-2200 (gratis).

Over het Bedrijf

Het Bedrijf is een van de vier grote in Australië gevestigde bankgroepen. Het Bedrijf levert samen met haar dochterondernemingen een brede waaier aan bank- en financiële producten en diensten aan detailhandelaren, kleine en grote bedrijven en instellingen. Het Bedrijf voert haar activiteiten vooral uit in Australië, Nieuw-Zeeland en Pacifisch Azië. Het is ook werkzaam in een aantal andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Bijkomende informatie over het Bedrijf (waaronder de recentste jaarlijks geauditeerde geconsolideerde financiële verklaringen van het Bedrijf) is beschikbaar op de website van het Bedrijf op http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.

De verklaringen in dit persbericht zijn geen historische feiten en kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. De lezers worden dan ook gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen die slechts gelden op de datum waarop ze gemaakt werden en die de huidige schattingen, projecties, verwachtingen en overtuigingen van het management weerspiegelen en die risico's en onzekerheden met zich meebrengen die kunnen leiden tot materiële verschillen in de feitelijke resultaten en uitkomsten. Risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de toekomstige resultaten van het Bedrijf omvatten, maar zijn niet beperkt tot, nadelige resultaten uit lopende of toekomstige overheidsonderzoeken, rechtszaken of privaatrechtelijke acties, de concurrerende omgeving, wijzigingen in overheidsreguleringen, veranderende relaties met klanten, betalers, leveranciers en strategische partners en andere factoren besproken in het Aankoopbod.

Website: http://www.anz.com

BRON Australia and New Zealand Banking Group Limited