ANZ start bod in contanten op een of alle notes van een bepaalde reeks van haar uitstaande notes

30 Dec, 2010, 23:52 GMT Van Australia and New Zealand Banking Group Limited

MELBOURNE, Australië, December 30, 2010 /PRNewswire/ --

Australia and New Zealand Banking Group Limited ("Bedrijf"), een van de grootste bank- en financiële groepen in Australië, heeft vandaag aangekondigd dat het een bod in contanten ("Bod") heeft gestart om al haar Senior Commonwealth Gegarandeerde Notes van 3,20% aan te kopen die vervallen op 15 december 2011 ("Notes"). Bijkomende voorwaarden van het Bod worden uiteengezet in het Aankoopbod van 30 december 2010 ("Aankoopbod") en de gerelateerde Letter of Transmittal ("Letter of Transmittal"). Het bod zal, tenzij verlengd, verlopen op 13 januari 2011 om 17u, NAEST ("Afloopdatum").

De tegenprestatie voor elk hoofdbedrag van USD 1.000 aan Notes die geboden en aanvaard worden op grond van het Bod, zal bepaald worden op 13 januari 2011 om 11u, NAEST op de manier zoals beschreven in het Aankoopbod. De aankoopprijs, die bepaald zal worden aan de hand van een vaste spread vastgesteld voor de Notes over het rendement gebaseerd op de biedprijs van de van toepassing zijnde U.S. Treasury Security zoals onderaan aangegeven, zal onmiddellijk na de bepaling ervan aangekondigd worden via een persbericht.

  
                  Aggregaat  Vaste
              Type  Hoofd-    Spread Referentie Relevante
              van   bedrag    (basis- Treasury  Pagina 
  CUSIP Nr.  ISIN    Notes  Uitstaande  punten) Notes   Bloomberg
  -----------------------------------------------------------------------
   144A:   144A:   Senior $1,900,000,000 0  1,125%    PX3
  05252AAB7 US05252AAB70 Commonwealth         die vervallen
   Reg S:   Reg S:  Gegarandeerde        op 15 december
  05252BAB5 US05252BAB53 Notes van          2011
              3,20%      
              die 
              vervallen 
              op
              15 december 
              2011

Daarenboven zal het Bedrijf de opgelopen en onbetaalde rente betalen tot aan, maar met uitzondering van, de van toepassing zijnde afwikkelingsdatum op alle geldige Notes die aanvaard werden voor aankoop in het Bod. Normaal gezien zal de afwikkelingsdatum voor het Bod de eerste werkdag zijn die volgt op de Afloopdatum en men verwacht dat deze zal plaatsvinden op 14 januari 2011. Het Bod blijft onderhevig aan het voldoen aan bepaalde voorwaarden, en het Bedrijf behoudt zich het recht voor om het Bod op elk moment volgens de van toepassing zijnde wetten te verlengen, beëindigen, in te trekken of wijzigen.

Het Bedrijf heeft BofA Merrill Lynch behouden als Dealer Manager. Global Bondholder Services Corporation werd behouden om dienst te doen als depositaris en informerende instantie voor het Bod.

Voor bijkomende informatie aangaande de voorwaarden van het Bod, kunt u contact opnemen met: BofA Merrill Lynch op (888) 292-0070 (gratis) of +1-980-388-9217 (collectgesprek).

Dit persbericht is geen aankoopbod of een verzoek om enige Notes te verkopen. Het Bod wordt enkel uitgebracht overeenkomstig de voorwaarden van het Aankoopbod, en de gerelateerde Letter of Transmittal.

Verzoeken voor documenten en vragen aangaande het bod op de Notes kunnen gericht worden aan Global Bondholder Services Corporation, op (866) 294-2200 (gratis).

Over het Bedrijf

Het Bedrijf is een van de vier grote in Australië gevestigde bankgroepen. Het Bedrijf levert samen met haar dochterondernemingen een brede waaier aan bank- en financiële producten en diensten aan detailhandelaren, kleine en grote bedrijven en instellingen. Het Bedrijf voert haar activiteiten vooral uit in Australië, Nieuw-Zeeland en Pacifisch Azië. Het is ook werkzaam in een aantal andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Bijkomende informatie over het Bedrijf (waaronder de recentste jaarlijks geauditeerde geconsolideerde financiële verklaringen van het Bedrijf) is beschikbaar op de website van het Bedrijf op http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp.

De verklaringen in dit persbericht zijn geen historische feiten en kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. De lezers worden dan ook gewaarschuwd niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen die slechts gelden op de datum waarop ze gemaakt werden en die de huidige schattingen, projecties, verwachtingen en overtuigingen van het management weerspiegelen en die risico's en onzekerheden met zich meebrengen die kunnen leiden tot materiële verschillen in de feitelijke resultaten en uitkomsten. Risico's en onzekerheden die invloed kunnen hebben op de toekomstige resultaten van het Bedrijf omvatten, maar zijn niet beperkt tot, nadelige resultaten uit lopende of toekomstige overheidsonderzoeken, rechtszaken of privaatrechtelijke acties, de concurrerende omgeving, wijzigingen in overheidsreguleringen, veranderende relaties met klanten, betalers, leveranciers en strategische partners en andere factoren besproken in het Aankoopbod.

http://www.anz.com

BRON Australia and New Zealand Banking Group Limited