ARCADIS begeleidt nieuwbouw TNO Defensie en Veiligheid

10 Aug, 2008, 14:00 BST Van ARCADIS NV

AMERSFOORT, Nederland, August 10 /PRNewswire/ -- Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS begeleidt de nieuwbouw van TNO Defensie en Veiligheid in de gemeente Cromstrijen in de Hoekse Waard in Zuid-Holland. ARCADIS loodst het project namens TNO door alle ontwerpfases, aanbestedingen, publiekrechterlijke procedures en de handelingen op het gebied van ruimtelijke ordening. Verder vallen de bewaking van het projectbudget, het opstellen van de integrale planning en het bewaken hiervan binnen de werkzaamheden. Met het project is voor ARCADIS een omzet van 1,4 miljoen euro gemoeid. De totale bouwsom bedraagt circa 140 miljoen euro. Dat maakte de advies- en ingenieursorganisatie zondag bekend.

ARCADIS begint in september van dit jaar met het projectmanagement. Uiterlijk 1 januari 2015 moet de nieuwbouw gereed zijn. Het totale complex omvat ongeveer 30.000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte, waarvan een aanzienlijk deel is bestemd voor specifieke onderzoeksfaciliteiten op het gebied van defensie en veiligheid. Het totale terrein omvat ongeveer 110 hectare, dat voornamelijk is bestemd als veiligheidszone en waarin de huidige agrarische functie wordt voortgezet. De vestigingen van TNO in Rijswijk en Ypenburg sluiten na het gereedkomen van de nieuwbouw.

Om de plannen te kunnen uitvoeren heeft TNO overeenkomsten gesloten met de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Cromstrijen evenals met de provincie Zuid-Holland en het Ministerie van VROM. De locatie in Cromstrijen valt binnen het deel van de Hoekse Waard dat is aangemerkt als nationaal landschap. Daarom is inpassing van het complex in de omgeving een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Er zijn inmiddels een schetsontwerp en een programma van eisen gereed.

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Het advies- en ingenieursbureau ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Dat doet ARCADIS voor bedrijven en overheden. Meer dan 13.500 mensen realiseren samen een concernomzet van EUR 1,5 miljard. Met een dicht netwerk van kantoren is ARCADIS multinationaal aanwezig. De internationale kennis en ervaring binnen de onderneming is gericht op meerwaarde voor de klanten.

Bezoek ons op het internet: http://www.arcadis.nl

BRON ARCADIS NV