ARCADIS en stec pakken bedrijfsterreinen aan in kader Noordanus

30 Dec, 2009, 07:00 GMT Van ARCADIS NV

AMERSFOORT, Nederland, December 30 /PRNewswire/ -- Advies- en ingenieursorganisatie ARCADIS en adviesbureau Stec Groep gaan twee van de vijf landelijke pilots van de Taskforce Noordanus helpen revitaliseren. Het duo komt met oplossingen voor de verouderde bedrijventerreinen. Het gaat om 'Het Land van Heusden en Altena' in Noord-Brabant. De andere pilot valt onder de Parkstad gemeenten in Limburg. Het gaat om de terreinen 'Willem Sophia' in de gemeente Kerkrade, 'Abdissenbosch' in de gemeente Landgraaf en 'Bouwberg' in de gemeente Brunssum. Doel is om volgens het gedachtegoed van Noordanus innovatie in de praktijk brengen, samen met vastgoedpartijen, gemeenten en gevestigde ondernemers. ARCADIS en Stec Groep presenteren hun bevindingen halverwege volgend jaar. Financiële details zijn niet bekend gemaakt, aldus ARCADIS woensdag.

De 'Taskforce Noordanus' is in het leven geroepen om de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen een impuls te geven. De ministers Van der Hoeven en Cramer hebben samen vijf regio's en terreinen aangewezen, die als voorbeeld dienen om te laten zien hoe zo'n herstructurering uit kan pakken. Deze vijf pilots moeten nadrukkelijk bijdragen aan de ideevorming voor de totale herstructureringsopgave van Nederland, die bestaat uit 1.500 terreinen met een oppervlakte van 6500 hectare. Hiervoor heeft het kabinet 400 miljoen euro uitgetrokken.

Ideeën die ARCADIS en Stec Groep onder meer gaan toetsen in zijn het vergroten van de vastgoedwaardes op bedrijventerreinen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan park-management en investeringen in infrastructuur. Hierdoor raken ondernemers meer betrokken bij hun eigen vastgoed en wordt het bedrijventerrein aantrekkelijker voor ontwikkelaars en beleggers.

Verder is het mogelijk om bedrijventerreinen in diverse gemeentes in de toekomst door één partij uit te geven om zo te voorkomen dat bedrijven verhuizen naar nieuwe plekken terwijl ze misschien beter gewoon kunnen uitbreiden op hun oude vestigingsplek. Ook valt er te denken aan constructies waarbij een herstructureringsmaatschappij een hele zone ontwikkelt in plaats van een enkele kavel. Zo kunnen ze afspraken met ondernemers maken over meer en beter vastgoed op oude bedrijfsterreinen. Met dit soort ideeën krijgen de bedrijfsterreinen dan nieuwe impulsen.

Over ons:

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op de gebieden infrastructuur, milieu en gebouwen. We werken aan de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en de kwaliteit van leven, door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met ruim 15.000 medewerkers en EUR 2 miljard aan omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. http://www.arcadis.nl

BRON ARCADIS NV