ARCADIS ontwikkelt nieuwe biogasinstallatie in Brazilië

05 Jun, 2007, 15:06 BST Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, June 5 /PRNewswire/ -- ARCADIS,(NASDAQ: ARCAF, EURONEXT: ARCAD) de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft vandaag bekend gemaakt dat BIOGAS - een Braziliaanse joint venture van ARCADIS - een biogasinstallatie in gebruik heeft genomen voor de winning van methaangas dat vrijkomt op de vuilstortplaats São João in São Paulo in Brazilië. Op de ruim 60 hectare grote vuilstortplaats São João wordt dagelijks 7.000 ton afval gestort, wat neerkomt op de helft van het huisvuil dat de stad São Paulo per dag produceert. De andere helft van het afval gaat naar de vuilstortplaats Bandeirantes, waar BIOGAS sinds 2004 eveneens een biogasinstallatie exploiteert.

Het gewonnen methaangas van de vuilstortplaats São João wordt tot het einde van dit jaar door verbranding onschadelijk gemaakt. Na die tijd wordt het gebruikt als brandstof in een energiecentrale met een capaciteit van 23 megawatt, die dan bij de stortplaats opgeleverd wordt. De Bandeirantes en São João centrales zullen samen jaarlijks ongeveer 340 miljoen kilowattuur aan elektriciteit produceren, goed om meer dan 120.000 huishoudens van energie te voorzien.

Het São João project is ontwikkeld door ARCADIS Logos, de Braziliaanse dochteronderneming van ARCADIS, in samenwerking met het Nederlandse bedrijf Van der Wiel Stortgas BV en het Braziliaanse Heleno Fonseca Constructéchnica. Deze drie partijen vormen samen de joint venture BIOGAS.

Het methaangas uit de stortplaats draagt bij aan het broeikaseffect en is daarom bijzonder schadelijk voor het milieu. Door het methaangas van de 2 stortplaatsen te gebruiken voor het opwekken van energie, wordt een vermindering bereikt van het equivalent van 12 miljoen ton CO2-uitstoot. Op basis van het Kyoto protocol levert dit 12 miljoen carbon credits op, waarvan de helft toekomt aan de stad São Paulo, die hiermee verbeteringen financiert in de omgeving van de stortplaats. Dit als compensatie voor de milieuhinder die de lokale bevolking van de stortplaats heeft ondervonden. Van de 6 miljoen carbon credits die toekomen aan BIOGAS, is voor de verkoop van 5 miljoen carbon credits inmiddels een contract gesloten met de KfW bank in Duitsland tot 2012.

Harrie Noy, voorzitter Raad van Bestuur van ARCADIS zegt over het project: "Vandaag is Wereldmilieudag en dus een mooie dag om dit bijzondere project te openen. Wij zijn trots dat de burgemeester van São Paulo de opening verricht. Dit onderstreept het belang van dit project voor de stad en voor het milieu. São João toont onze inspanning om het broeikaseffect tegen te gaan en bij te dragen aan een gezonder klimaat. We zien uit naar vergelijkbare initiatieven en mogelijkheden in andere Braziliaanse steden."

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met 11.000 mensen en een omzet van meer dan EUR 1,2 miljard. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten.

PRN NLD

BRON ARCADIS NV