ARCADIS: opdracht voor aanpak drie zwakke kustschakels

06 Jul, 2008, 13:00 BST Van ARCADIS NV

AMERSFOORT, Nederland, July 6 /PRNewswire/ -- ARCADIS (EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal advies, ontwerp, ingenieurs- en managementdiensten levert, pakt in drie verschillende opdrachten zwakke schakels voor de Nederlandse kust aan. Het gaat om studies bij de Hondsbossche en Pettemer Zeewering, Katwijk en de Duinen van de Kop van Noord-Holland in opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland en Hollands Noorderkwartier. Dit zijn de resterende drie zwakke kustschakels van de tien die na een toets in 2003 werden gevonden. De waarde van deze drie opdrachten is circa 1,7 miljoen euro. Dat maakte ARCADIS zondag bekend.

Hoogheemraadschap van Rijnland heeft ARCADIS advies gevraagd over de kustversterking van Katwijk. De primaire waterkering ligt als een soort ringdijk door het oude dorp van Katwijk aan Zee en moet versterkt worden om de veiligheid van Zuid-Holland op de lange termijn te kunnen waarborgen. ARCADIS stelt een startnotitie op en een projectnota/ Milieu Effect Rapportage (MER). In nauwe samenwerking met opdrachtgevers en omgeving worden verschillende scenario's voor kustversterking ontwikkeld. Dit leidt tot een voorkeursalternatief dat zorgt voor een veilige kust en een impuls geeft aan ruimtelijke ontwikkelingen in Katwijk.

Voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de provincie Noord-Holland maakt ARCADIS een projectnota, een MER en een versterkingsplan voor de Duinen van de Kop van Noord-Holland. Het projectgebied, vanaf Petten tot en met Huisduinen, kenmerkt zich door een smalle duinenrij. Deze voldoen niet meer aan de hoge eisen. Hoewel de veiligheid uiteraard een belangrijke rol speelt, wordt hier een voorkeursalternatief uitgewerkt met extra aandacht voor de kansen op het gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Voor dezelfde opdrachtgevers stelt ARCADIS de projectnota/MER en het dijkversterkingsplan voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering op. Over een lengte van ongeveer zes kilometer zijn verbeteringsmaatregelen noodzakelijk. De zeewering is omringd door beschermde natuurgebieden. De versterking moet daarom ook extra ruimtelijke kwaliteit bieden, met nadruk op natuur, landschap, cultuurhistorie, toerisme, bereikbaarheid en woon- en leefmilieu. Maar de nadruk bij de versterkingsmaatregelen ligt hier echter op veiligheid.

Volgens algemeen directeur Douwe Kras van ARCADIS Nederland blijkt uit onderzoek dat de kust op verschillende plekken niet meer voldoet aan de veiligheidsnormen. "In ons land is kustbescherming een kwestie van levensbelang. Ook in andere landen zien we in het kader van klimaatveranderingen meer vraag naar onze deskundigheid. Deze projecten aan de Nederlandse kust zijn uitstekende voorbeelden van de verdere ontwikkeling van onze kennis en ervaring in onze thuismarkt, waarmee we de positie van ARCADIS voor het verwerven van buitenlandse opdrachten verder versterken. Waterkennis uit Nederland heeft immers internationaal een streepje voor."

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen voor bedrijven en overheden. Meer dan 13.500 mensen realiseren samen een concernomzet van EUR 1,5 miljard. Met een dicht netwerk van kantoren is ARCADIS multinationaal aanwezig. De internationale kennis en ervaring binnen de onderneming is gericht op meerwaarde voor de klanten.

Bezoek ons op het internet: http://www.arcadis.nl

PRN NLD

BRON ARCADIS NV