ARCADIS verwerft vijf projecten in kader ruimte voor water

04 Maa, 2010, 07:00 GMT Van ARCADIS NV

AMERSFOORT, Nederland, March 4, 2010 /PRNewswire/ -- ARCADIS (NYSE EURONEXT: ARCAD), de onderneming die internationaal advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert, heeft vier waterprojecten in het kader van het programma 'Ruimte voor de Rivier' van Rijkswaterstaat verworven en één in de Oosterschelde. 'Ruimte voor de Rivier' is erop gericht de doorstroming van Nederlandse rivieren te verbeteren en het risico op overstromingen in perioden van hoogwater te minimaliseren. Het is de bedoeling dat de ongeveer veertig projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier uiterlijk in 2015 gereed zijn. Dan is het gebied rond de rivieren beter tegen overstromingen beschermd. De totale waarde van de nu door ARCADIS verworven opdrachten omvat ongeveer 5,5 miljoen euro. Dat maakte ARCADIS donderdag bekend.

De projecten waaraan ARCADIS zal werken omvatten een dijkverlegging Cortenoever-Voorster Klei, een hoogwatergeul Veessen-Wapenveld en de ontpoldering van de Overdiepse Polder. Verder is er een opdracht verworven voor de Limburgse Maas, waarbij een 'quick scan' wordt uitgevoerd voor gebiedsontwikkeling en hoogwaterbescherming. Een vijfde project gaat om schorherstel bij de Rammegors in de Oosterschelde. De totale bouwsom van dit soort projecten is al gauw honderd miljoen euro of meer per project.

ARCADIS stelt bij de verschillende projecten projectontwerpen op, maakt milieueffectrapportages, begeleidt aanbestedingen en organiseert contractdocumenten. Verder begeleidt ARCADIS procedures zoals bestemmingsplannen en vergunningen. Bij de Limburgse Maas onderzoekt ARCADIS in opdracht van het provinciaal bestuur Limburg gebiedsontwikkeling en hoogwaterbescherming langs de Limburgse Maas voor de lange termijn. In samenspraak met betrokken partijen wordt de ligging van de waterkeringen en de rivierkundige opgave onderzocht.

,,Onze insteek om bij de aanbesteding duurzaamheid een duidelijke plek te geven sluit uitstekend aan bij het streven van overheidsopdrachtgevers om duurzaam in te kopen", aldus directeur Delta's & Rivieren Harm Albert Zanting van ARCADIS Nederland. ,,Zo kan via het beperken van grondtransport en het ontwerp van de aanleg het beheer en onderhoud duurzamer worden gemaakt.''

,,De Ruimte voor de Rivier projecten met een totaalwaarde van ruim 2 miljard euro komen nu snel op de markt. Wij denken dat het voor de hele branche een uitdaging zal zijn om die datum te halen omdat er veel werk op ons af komt'', zei Harm Albert Zanting. ,,Het mooie van de projecten die we nu gaan doen, is dat we samen met onze opdrachtgevers er voor gaan zorgen dat we snel naar de daadwerkelijke uitvoering gaan. We zien dat er nu echt gebouwd gaat worden. Bij enkele andere Ruimte voor de Rivierprojecten is de eerste spade al in de grond gestoken.''

ARCADIS is een internationale onderneming die advies, ontwerp-, ingenieurs- en managementdiensten levert op het gebied van infrastructuur, milieu en gebouwen. Wij streven naar de verbetering van mobiliteit, duurzaamheid en leefbaarheid door balans aan te brengen tussen de gebouwde en natuurlijke leefomgeving. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten voor bedrijven en overheden. Met ruim 15.000 medewerkers en 1,8 miljard euro aan omzet, heeft de onderneming een uitgebreid internationaal netwerk dat steunt op sterke lokale marktposities. Bezoek onze website op: http://www.arcadis.nl

BRON ARCADIS NV