ARCADIS Wil NASDAQ Notering Beëindigen

16 Mei, 2007, 08:00 BST Van ARCADIS NV

ARNHEM, Nederland, May 16 /PRNewswire/ -- ARCADIS (EURONEXT: ARCAD; NASDAQ: ARCAF), de internationale advies- en ingenieursonderneming, heeft vandaag bekendgemaakt dat de onderneming een vrijwillig vertrek van de NASDAQ aandelenmarkt in gang heeft gezet. ARCADIS is voornemens om op of omstreeks 28 mei 2007 een zogeheten Form 25 te deponeren bij de Amerikaanse beursautoriteit (Securities and Exchange Commission - SEC) en verwacht dat de NASDAQ notering dan automatisch zal worden beëindigd op of rondom 7 juni 2007. De onderneming blijft genoteerd aan Euronext. Het besluit om de Amerikaanse notering te beëindigen is genomen vanwege het lage handelsvolume op NASDAQ en het feit dat de kosten van de NASDAQ notering en van de rapportage-eisen van de SEC niet opwegen tegen de voordelen van een Amerikaanse notering.

De onderneming wil tevens binnen de daarvoor geldende regels en termijnen van de SEC, de registratie van haar aandelen bij de SEC stopzetten. Dit gebeurt 12 maanden na beëindiging van de NASDAQ notering door het indienen van een zogeheten Form 15F bij de SEC op of omstreeks 7 juni 2008. Beëindiging van de registratie wordt 90 dagen na het indienen van het formulier effectief. De rapportageverplichtingen onder het SEC regime vervallen direct na indiening van het formulier. Verwacht wordt dat een jaarlijkse besparing bereikt kan worden van circa EUR 2 miljoen vanaf 2008.

Houders van New York registeraandelen zullen schriftelijk worden ingelicht over het voornemen de notering te beëindigen. Houders kunnen hun New York registeraandelen via de Bank of New York omzetten in aandelen genoteerd aan Euronext. ARCADIS zal gedurende een periode van zes maanden de kosten van een dergelijke conversie vergoeden. Houders die niet eerder in aandelen hebben gehandeld via Euronext, wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Als alternatief kunnen zij hun aandelen via NASDAQ verkopen voorafgaand aan het moment van stopzetting van de notering. Ondertussen zal het mogelijk gemaakt worden de New York registeraandelen te verhandelen in de zogeheten over-the-counter-markt. De registratiedata voor het dividend en de dividenbetaling blijven ongewijzigd. Voor meer informatie wordt verwezen naar de beleggerspagina op de ARCADIS website (www.arcadis-global.com).

ARCADIS voldoet aan SOX vereisten

Op 15 mei 2007 heeft ARCADIS de verklaring ontvangen van zijn onafhankelijke accountant dat het bedrijf per 31 december 2006 voldoet aan de vereisten van sectie 404 van de Amerikaanse Sarbanes Oxley Act. Hieruit blijkt dat de interne controlesystemen die binnen ARCADIS operationeel zijn voldoen aan de hoogste eisen. Na beëindiging van de Amerikaanse notering blijft ARCADIS vasthouden aan hoge standaarden voor financiële rapportage en corporate governance. Het Amerikaanse jaarverslag op formulier 20F zal worden gedeponeerd bij de SEC op 16 mei 2007.

ARCADIS Bestuursvoorzitter Harrie Noy: "Wij verkregen in 1993 onze NASDAQ notering door een fusie met Geraghty & Miller, zelfs voordat we in Amsterdam genoteerd waren. Dat was een belangrijke steun in de rug voor onze profilering en naamsbekendheid in de Verenigde Staten. Echter, de voordelen van een Amerikaanse notering wegen niet langer op tegen de kosten en complexiteit die ermee gepaard gaan. En omdat aandeelhouders net zo goed via Euronext in ARCADIS kunnen beleggen, achten wij de tijd rijp om de notering op NASDAQ te beëindigen. Wij blijven sterk gecommitteerd om onze activiteiten in Amerika verder uit te breiden. Ook blijven wij groot belang hechten aan onze Amerikaanse beleggers die een belangrijk deel uitmaken van ons wereldwijde aandeelhoudersbestand."

ARCADIS is een internationale onderneming die projectmanagement, adviezen en ingenieursdiensten levert voor het verbeteren van bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid. Infrastructuur - Milieu - Gebouwen. ARCADIS ontwikkelt, ontwerpt, implementeert, onderhoudt en exploiteert projecten. Voor bedrijven en overheden. Met meer dan 11.000 mensen en ruim EUR 1,2 miljard omzet. Multinationaal aanwezig met een dicht netwerk van kantoren en kennis en ervaring van internationaal niveau. Gericht op meerwaarde voor klanten. Verantwoordelijk en betrokken, denken en doen. Resultaat telt.

PRN NLD

BRON ARCADIS NV