ASN Bank en Oxfam Novib hernieuwen samenwerkingsovereenkomst

30 Sep, 2009, 10:52 BST Van ASN Bank

DEN HAAG, Netherlands, September 30 /PRNewswire/ -- Op maandag 28 september tekenden Jeroen Jansen, directeur van de ASN Bank, en Tom van der Lee, directeur Campagnes van Oxfam Novib, in het Oxfam-Novib-kantoor in Den Haag een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst vernieuwt niet alleen het bestaande, contract, maar heeft vooral tot doel de samenwerking te intensiveren. Waar mogelijk gaan beide partijen elkaar nog meer ondersteunen op het gebied van kennisuitwisseling, communicatie en marketing.

De samenwerking tussen beide organisaties dateert van 1991. Toen werd Oxfam Novib renteschenkingspartner van de ASN Bank. Dat wil zeggen dat ASN-klanten de rente op hun spaarrekening rechtstreeks aan Oxfam Novib kunnen schenken. In 1996 richtten beide organisaties het ASN-Novib Fonds op, dat investeert in microkredietinstellingen die kleine leningen verstrekken aan mensen in ontwikkelingslanden. De samenwerking werd in juni 2008 geïntensiveerd met de introductie van ASN Méérsparen, waarmee de bank en haar klanten projecten tegen kinderarbeid van onder meer Oxfam Novib steunen.

De ASN Bank

De ASN Bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Zij laat zich in haar economische handelen daardoor leiden. Economische groei mag volgens de ASN Bank niet ten koste gaan van het milieu, de natuur en kwetsbare bevolkingsgroepen of anderszins worden afgewenteld op toekomstige generaties. In Nederland is de ASN Bank sinds haar oprichting voorloper op het gebied van duurzaam bankieren. De bank is actief op het gebied van betaaldiensten, beleggen, sparen en zakelijke kredieten. Daarnaast heeft de bank de intentie om in meerdere West-Europese landen duurzame projecten te financieren. De ASN Bank heeft ruim 450.000 klanten en een totaal beheerd vermogen van 6,7 miljard euro. De ASN Bank maakt deel uit van SNS REAAL. Meer informatie: http://www.asnbank.nl.

Oxfam Novib

Mensen in ontwikkelingslanden moeten een zelfstandig bestaan kunnen opbouwen, het zelf kunnen doen. Om dit voor elkaar te krijgen, werkt Oxfam Novib samen met partnerorganisaties ter plaatse, donateurs, vrijwilligers, bedrijven, overheden, Oxfam-organisaties wereldwijd en andere 'ambassadeurs van het zelfdoen'.

Opmerking voor editors:

U kunt een afbeelding bij deze uitgave verkrijgen van het European Pressphoto Agency (EPA). Ga naar https://webgate.epa.eu/ om deze te bekijken en meld u aan met de Username: prnewswire en het Password: guest01

PRN NLD

BRON ASN Bank