Atradius acht uiteenvallen eurozone onwaarschijnlijk

18 Jan, 2012, 11:39 GMT Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, January 18, 2012 /PRNewswire/ --

Internationaal kredietverzekeraar Atradius N.V. stelt in een recent economisch rapport 'Sticking together - The future of the Eurozone' dat een versnippering van de eurozone nefast zou zijn voor ieder land dat de euro opgeeft, evenals voor de overblijvende landen binnen de muntunie. Het einde van de huidige eurozone wordt dan ook erg onwaarschijnlijk geacht. Een versnippering zou immers aanleiding geven tot een buitensporige daling van het bbp, muntdevaluatie en inflatie in die landen die de eurozone zouden verlaten. Omwille van de hechte economische en financiële verwevenheid tussen de eurolanden zou de impact op de landen die wel in de muntunie blijven bijzonder groot zijn.

Voorwaarde voor het welslagen van een herstelplan voor de euro en de EMU is het wegwerken van de fundamentele onevenwichten binnen de unie. De hoge schuldenlast, handelsonevenwichten en de enorme verschillen op het gebied van productiviteitsgroei moeten daartoe worden aangepakt. Om deze problemen uit de weg te ruimen, gooien de Europese leiders allerhande instrumenten en maatregelen in de strijd, maar het geleidelijke herstelproces belooft pijnlijk te worden, vooral voor de perifere lidstaten, die strenge besparingsmaatregelen en ingrijpende hervormingen zullen moeten doorvoeren.

Hoewel de weg naar herstel ongetwijfeld de nodige hindernissen zal kennen, is het duidelijk dat de financiële gevolgen van het uiteenvallen van de eurozone veel erger zouden zijn. Atradius meent dat het vooruitzicht van dergelijke ernstige gevolgen een belangrijke aanzet kan zijn om het 'samenhouden' van de eurozone aan te moedigen en tot elke prijs te verdedigen.

John Lorié, hoofdeconoom bij Atradius N.V. benadrukt: "We zijn ervan overtuigd dat de politieke leiders de crisis voldoende onder de duim zullen houden, zij het in verschillende, soms moeizame stappen. De perifere landen kunnen niet onder strenge besparingen en hervormingen uit. De Europese Centrale Bank (ECB) zal haar gewicht in de strijd blijven gooien door voldoende liquiditeit voor het banksysteem te waarborgen. Verwacht wordt dat daardoor de spanningen op de interbancaire markt langzaam zullen wegebben en het klimaat op de financiële markten zal stabiliseren. Een recessie in de eurozone, hoewel gematigd, lijkt in 2012 evenwel onafwendbaar."


Over Atradius

De Atradius-groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, incassodiensten en borgstellingen aan en beschikt over een netwerk van 160 antennes in 42 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 60 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen per dag. De producten van Atradius beschermen ondernemingen over de hele wereld tegen betalingsrisico's verbonden aan de verkoop van goederen en diensten op krediet.

http://www.atradius.be

BRON Atradius N.V.