Atradius maakt resultaten voor 2007 bekend

10 Apr, 2008, 10:00 BST Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, April 10 /PRNewswire/ --

- Totale inkomsten benaderen 1,4 miljard euro, nettowinst stijgt met 56%

Atradius, een van 's werelds grootste aanbieders van kredietverzekeringen en incasso, rapporteert vandaag een stijging van de nettowinst met 56% tot 164,2 miljoen euro in 2007 ten opzichte van 105,3 miljoen euro in 2006. Dit resultaat is te danken aan een stijging van de bruto premie-inkomsten met 6,7% tot 1.148 miljoen euro, tegenover 1.076,5 miljoen euro in 2006. Atradius wist zijn netto verzekeringsresultaat en nettowinst uit lopende bedrijfsactiviteiten aanzienlijk te verbeteren voor het vijfde jaar op rij.

De resultaten van 2007 omvatten niet die van Crédito y Caución, dat begin 2008 een onderdeel werd van Atradius Groep.

Financiële toelichting

- Nettowinst nam toe met 56% tot 164,2 miljoen euro (2006: 105,3 miljoen euro)

- De bruto premie-inkomsten stegen met 6,7% tot 1.148 miljoen euro (2006: 1076,5 miljoen euro)

- Inkomsten uit services en andere inkomsten stegen met 9,2% tot 166,9 miljoen euro (2006: 152,9 miljoen euro)

- Het beleggingsresultaat nam toe met 48,1% tot 79,7 miljoen euro (2006: 53,8 miljoen euro)

- De netto claims ratio bedroeg 41,3%, een verbetering ten opzichte van 2006 (45,8%)

- De bruto expense ratio bedroeg 38,5% en verbeterde van 39,0% ten opzichte van 2006

- De netto gecombineerde ratio verbeterde: 79,2% in 2007 vergeleken met 86,8% in 2006

- De return on equity bedroeg 21,3% tegenover 16,3% in 2006

Verzekeringsactiviteiten

De bruto premie-inkomsten stegen met 6,4% tot 1.261,2 miljoen euro en weerspiegelden de sterke groei in kredietverzekering. De totale kredietverzekeringsportefeuille groeide met 4,7%, waarbij de inkomsten uit traditionele kredietverzekering met 2,5% bijdroegen aan dit resultaat, het productaanbod 'Global' van Atradius voor multinationals met 10,1% en de inkomsten uit de zogenoemde Special Products met 20,5%.

De inkomsten uit de bondingactiviteiten waren 7,7% lager als gevolg van een optimalisering van de portefeuille.

Inkomsten uit herverzekeringsactiviteiten verbeterden van 50,0 miljoen euro tot 83,8 miljoen euro. Dit is voornamelijk het gevolg van de implementatie van een nieuwe methode in 2006, waardoor de premie-inkomsten anders worden toegerekend aan financiële jaren. Afgezien van deze boekhoudkundige aanpassing ontwikkelt de herverzekeringsactiviteit zich gestaag.

De inkomsten van Instalment Credit Protection stegen met 7,3%.

De eerste tekenen voor verzekeringsjaar 2007 wijzen op een verslechterd risicoklimaat. Toch verbeterden de claims resultaten in vergelijking met vorig jaar als gevolg van het vrijvallen van provisies van voorgaande verzekeringsjaren.

Isidoro Unda, CEO van Atradius licht toe: "Onze groeistrategie is erop gericht om klanten producten en diensten aan te bieden die hen toegevoegde waarde opleveren en om hen de beste service te verlenen. Onze prestatie in 2007 bewijst dat deze strategie resultaten oplevert."

Service segment

De service inkomsten, exclusief de inkomsten uit informatiediensten, namen in 2007 toe met 12,3% tot 61,8 miljoen euro. Inkomsten uit incassoactiviteiten, die het grootste percentage van inkomsten uit services vertegenwoordigen, stegen met 18,1% dankzij een verbeterd aanbod aan klanten door investeringen in mensen, IT en geografische aanwezigheid.

"Onze klanten doen wereldwijd zaken. Het is belangrijk dat wij hen kunnen bijstaan daar waar zij actief zijn. Wij breiden ons internationale incassonetwerk daarom nog verder uit zodat wij zowel onze kredietverzekeringsklanten overal de beste service kunnen verlenen als ook onafhankelijke (incasso) business kunnen ontwikkelen," vervolgt Isidoro Unda.

Markten

Atradius realiseerde sterke groei in vrijwel alle markten. In Nederland stegen de inkomsten met 8% en was daardoor mede de aanjager van groei voor Noord-Europa. De snelle omzetgroei van 26,5% in de meeste Centraal- en Oost-Europese landen compenseert de lagere inkomsten in Duitsland. In Zuid-Europa werden de lagere inkomsten in Italië, als gevolg van een herstructurering van de bondingportefeuille, ruimschoots gecompenseerd door groei in Frankrijk, België en Spanje wat een algemene regionale groei van 3,5% opleverde. De omzet in het Verenigd Koninkrijk en Ierland nam toe met 19,5%, voornamelijk als gevolg van de groei van inkomsten uit herverzekeringen en inkomsten uit kredietverzekeringen in Ierland. In de NAFTA-regio daalden de inkomsten van de Verenigde Staten, maar forse groei werd gerealiseerd in Mexico en Canada. De resultaten in de NAFTA-regio werden ook beïnvloed door de zwakke US dollar. In Oceanië en Azië stegen de inkomsten met 56,9% in vergelijking met 2006. De expansie-inspanningen in deze regio effenden het pad voor verbeterde service en inkomstengroei bij bestaande klanten in andere delen van de wereld die in deze regio's activiteiten opstarten.

Vooruitzicht

Atradius ondervond geen significante invloed van de kredietcrisis in 2007, noch in de directe activiteiten, noch in zijn beleggingen. Verwacht wordt evenwel dat de kredietcrisis een aanzienlijke impact zal hebben op de wereldwijde economie en dat ze in 2008 waarschijnlijk zal leiden tot meer niet-betalingen en daarmee een toenemende belangstelling voor kredietverzekering. We zien reeds tekenen van vertragende economieën in de Verenigde Staten en Europa, maar de algemene verwachting is dat de meeste economieën zullen blijven groeien, zij het in een lager tempo dan in 2007.

De geografische uitbreiding in 2007 naar markten als Turkije en Singapore, evenals samenwerkingsovereenkomsten in Rusland en China, zullen de groei voor Atradius verder stimuleren. De toevoeging van Crédito y Caución begin 2008 bracht het wereldwijde marktaandeel van Atradius op 31% en wij verwachten dat de integratie van Crédito y Caución in de Atradius Groep een belangrijke rol zal spelen bij de expansiemogelijkheden in Zuid-Amerika en groeimogelijkheden in Azië. Atradius zal ook in de toekomst nieuwe producten introduceren en zijn positie in kredietverzekering en incasso verder versterken om de waarde van hetgeen aan haar klanten wordt aangeboden te maximaliseren.

"Wij willen overal waar we actief zijn de leidende kredietverzekeraar zijn. Om daarin te slagen zullen we onze strategie voortzetten die erop gericht is onze aanwezigheid en capaciteit te versterken in markten waar onze klanten zaken doen, nieuwe producten en services te introduceren die aansluiten bij de zich ontwikkelende behoeftes van onze klanten en te streven naar servicekwaliteit op het hoogste niveau. Tegen een achtergrond van een verslechterend risicoklimaat stellen wij alles in het werk om onze klanten bij te staan met een doordacht risicobeheer," zo besluit Isidoro Unda.

Voor meer informatie over onze resultaten 2007 (pdf): http://www.atradius.com

Over de Atradius Groep (na de combinatie van Atradius en Crédito y Caución) De Atradius Groep biedt kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten en is actief in meer dan 40 landen. Met premie-inkomsten van in totaal 1,8 miljard euro en een marktaandeel van 31 procent van de kredietverzekeringssector dragen de producten bij aan de groei van bedrijven wereldwijd door hen te beschermen tegen het risico van wanbetaling bij het verkopen van producten en diensten op krediet. Met 160 kantoren heeft zij toegang tot kredietinformatie van meer dan 52 miljoen ondernemingen op basis waarvan 22.000 kredietlimietbeslissingen per dag genomen worden.

BRON Atradius N.V.