Atradius Payment Practices Barometer - Voorjaar 2013

29 Mei, 2013, 13:14 BST Van Atradius N.V.

NAMEN, België, May 29, 2013 /PRNewswire/ -- 

  • Toename onbetaalde facturen in West-Europa tot 5% van totale facturatiewaarde
  • Cashflow dit jaar grootste uitdaging voor onze rentabiliteit en één van de voornaamste zorgen voor de Belgische ondernemingen
  • Belgische ondernemingen verkopen duidelijk minder op krediet aan nationale klanten dan aan buitenlandse klanten

Het afgelopen jaar bleven meer facturen onbetaald. Dit heeft negatieve gevolgen voor de rentabiliteit van West-Europese ondernemingen. Volgens de respondenten die deelnamen aan de Atradius Payment Practices Barometer bleef gemiddeld 5% van de totale waarde van hun B2B-vorderingen onbetaald (tegenover 3% vorig jaar). In België blijft 3,6% van de totale waarde van de vorderingen oninbaar. Het feit dat steeds meer facturen niet of niet op tijd betaald worden, maakt het voor ondernemers moeilijk om hun cashflow op peil te houden. Deze trend, gekoppeld aan de dalende vraag naar producten en diensten, wordt dit jaar gezien als de grootste uitdaging voor de rentabiliteit van onze ondernemingen. Belgische ondernemingen verkopen meer op krediet aan buitenlandse klanten, voornaamste redenen zijn de drang om de klantenportefeuille te vergroten en nieuwe inkomstenbronnen te zoeken, maar dat tegen een verhoogd wanbetalingsrisico.

     (Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130529/617728-e-INFO )

In het kader van de peiling bevroeg Atradius zo'n 3.000 ondernemingen in 14 landen in heel West-Europa. Algemeen wordt ongeveer 30% van de totale waarde van de facturen die door respondenten worden uitgereikt aan B2B-klanten in eigen land en in het buitenland niet op de vervaldag betaald. Betalingsachterstand bij binnenlandse B2B-klanten komt het vaakst voor in Italië (36,8% van de gemiddelde totale waarde van achterstallige binnenlandse B2B-facturen) en bij exportklanten in Zwitserland (38,7%).

In vergelijking met vorig jaar noteren we een lichte daling in achterstallige binnenlandse B2B-facturen (-1,6%), terwijl het volume achterstallige buitenlandse facturen is gestegen (+6,7%). Koploper is Frankrijk (+14,2%), waar we de grootste toename van de gemiddelde totale waarde van achterstallige binnenlandse B2B-facturen optekenen. Voor buitenlandse facturen is dat Turkije (+194,4%).

Bijna 5% van alle B2B-facturen die door respondenten in eigen land of elders worden uitgereikt, blijft onbetaald (tegenover bijna 3% vorig jaar). Het gemiddelde wanbetalingspercentage bij binnenlandse afnemers is het hoogst in Italië (7,6% van de totale waarde van binnenlandse B2B-vorderingen), terwijl Zwitserland vooral af te rekenen krijgt met wanbetalers in het buitenland (7,0%). De voornaamste redenen waarom binnenlandse afnemers hun B2B-facturen niet betalen, is een faillissement of de stopzetting van hun activiteiten. In het buitenland blijven facturen vaak onbetaald omdat pogingen tot invordering op niets uitdraaien.

Het stijgende wanbetalingspercentage bij de respondenten is voornamelijk het gevolg van het toegenomen volume binnenlandse (15%) en buitenlandse (22,6%) B2B-facturen die meer dan 90 dagen na hun vervaldag nog steeds niet betaald zijn, in vergelijking met het jaar voordien.

In België wordt het grootste deel van de facturen betaald binnen de 30 dagen na vervaldag, echter 5% van de facturen (in waarde) aan het buitenland blijven onbetaald op 90 dagen na de voorziene vervaldag, een niet te onderschatten risico op wanbetaling!  Net als vorig jaar wordt de beschikbaarheid van onvoldoende middelen als voornaamste reden voor betalingsachterstand bij B2B-klanten aangevoerd: 62,3% van de respondenten vermelden dit als voornaamste reden voor betalingsachterstand in eigen land en 45,9% voor achterstallige betalingen in andere landen.

De dalende vraag naar producten en diensten en het aanhouden van voldoende kasmiddelen worden dit jaar als de grootste uitdagingen gezien voor de rentabiliteit van de bevraagde ondernemingen. Het percentage respondenten die de dalende vraag naar producten en diensten als reden aanvoeren, varieert van 44,7% in Spanje (24,6% in België) tot 20% in Griekenland. Het omgekeerde gaat op voor wat het aanhouden van voldoende kasmiddelen betreft, met Griekenland op kop (48%) en Spanje als hekkensluiter (17,7%), België staat hier op 36,5%.

Christophe Cherry, Country Director van Atradius N.V Belux licht toe: "Het betalingsklimaat in Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk ging er fors op achteruit waardoor die landen nu het slechtst scoren in heel West-Europa. De resultaten van de Payment Practices Barometer bevestigen die negatieve trend: het wanbetalingspercentage in eigen land klom in Frankrijk naar 6,0%, bijna zo hoog dus als in Griekenland (6,3%)".

Het volledige verslag met de resultaten van editie 2013 van de Atradius Payment Practices Barometer voor West-Europa kan worden ingekeken op de website Atradius.be, in de rubriek Publicaties.

Over Atradius

De Atradius-groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, incassodiensten en borgstellingen aan en kan rekenen op een netwerk van 160 antennes in 45 landen, goed voor een marktaandeel van ongeveer 31% van de wereldmarkt in kredietverzekeringen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 100 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen per dag. De producten van Atradius beschermen ondernemingen over de hele wereld tegen betalingsrisico's verbonden aan de verkoop van goederen en diensten op krediet.

http://www.atradius.be

BRON Atradius N.V.