Atradius Payment Practices Barometer: 30% van facturen wordt te laat betaald en 3% helemaal niet. Voornaamste reden; onvoldoende beschikbare middelen

25 Okt, 2011, 13:30 BST Van Atradius N.V.

AMSTERDAM, October 25, 2011 /PRNewswire/ --

Te laat betaalde en onbetaalde facturen blijven een pijnpunt voor tal van ondernemingen wereldwijd. Volgens de respondenten van de Atradius Payment Practices Barometer wordt gemiddeld 3% van de totale waarde van hun B2B-vorderingen niet betaald. Zo'n 30% van alle facturen wordt te laat betaald, waarvan 12% meer dan twee maanden na de vervaldatum.

Aan de peiling van Atradius namen 5.399 ondernemingen uit 27 landen en soevereine staten in Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific deel. Zuid-Europese landen, die gemiddeld langere betalingstermijnen toestaan, kampen het vaakst met laatbetalers in eigen land: 54% Griekse, 43% Italiaanse en 39% Spaanse binnenlandse B2B-facturen waren meer dan een maand over tijd (algemeen peilingsgemiddelde 30%). Respectievelijk 18%, 10% en 7% waren meer dan 3 maanden te laat (algemeen peilingsgemiddelde 6%). In de regio Azië-Pacific gaven Indonesische respondenten te kennen dat 14% van hun B2B-facturen in eigen land ruim 3 maanden achterstallig was.  Wat de Belgische ondernemingen betreft stellen we vast dat de gemiddelde opgelegde betalingstermijn momenteel 28 dagen bedraagt, 7 dagen minder dan het Europese gemiddelde.

Wanneer we naar de globale peilingsresultaten kijken, stellen we vast dat zowat 3% van alle binnenlandse B2B-facturen niet werd betaald. Voor België bedraagt dit 2%, de micro-ondernemingen en de fabrikanten worden hier het minst zwaar getroffen.  In Europa tekenden respondenten in Griekenland en Italië het hoogste gemiddelde wanbetalingspercentage op bij B2B-klanten (6% en 5% van alle binnenlandse B2B-vorderingen werden als oninbaar aangegeven). In de regio Azië-Pacific tekenden respondenten in Indonesië en Hongkong vergelijkbare cijfers op (beide 5%). In Noord-Amerika was Mexico koploper.

Als voornaamste reden voor deze betalingsachterstand voerden B2B-klanten aan dat ze over onvoldoende middelen beschikten (66% van de respondenten gaf dit als belangrijkste reden op voor achterstallige betalingen in eigen land en 46% voor facturen in het buitenland). Om het aantal achterstallige betalingen en onbetaalde facturen terug te schroeven, hanteerde zo'n 30% van alle respondenten een strakker creditmanagement door onder meer de kredietwaardigheid van hun afnemers regelmatig op te volgen, hun klanten sneller tot betaling aan te manen of het kredietrisico van hun klanten stipter te bewaken. In België bedraagt het verhoogde percentage wat aanmaningen betreft zelfs 44%. Ook het gebruik van externe incassodiensten en een kredietverzekering nam toe, zij het iets trager (ongeveer 15% van alle respondenten schakelden een incassobureau of kredietverzekeraar in).

Christophe Cherry, Country Manager België-Luxemburg van Atradius Credit Insurance NV licht toe: "2010 kondigde zich iets beter aan, maar het economische klimaat op sommige markten blijft wisselvallig. We stellen opnieuw vast dat steeds meer bedrijven hun rekeningen niet kunnen betalen. De resultaten van de peiling geven aan dat een stipte bewaking en een doordacht beheer van risico's m.b.t. handelskredieten een absolute must blijven. Hoewel heel wat ondernemingen vandaag maatregelen nemen om het betaalgedrag van hun klanten bij te sturen, zou ook de terugbetaling van hun onbetaalde facturen beter kunnen. Een kredietverzekering en externe incassodiensten kunnen uitkomst bieden om het verlies als gevolg van onbetaalde facturen te beperken."

Het volledige verslag met de resultaten van de 10[de] editie van de Atradius Payment Practices Barometer kan worden ingekeken op de website http://www.atradius.com, in de rubriek Publicaties.

Het rapport met uitsluitend de Belgische resultaten treft u op http://www.atradius.be, eveneens in de rubriek Publicaties.

Atradius kort

De Atradius-groep biedt wereldwijd kredietverzekeringen, waarborgen en invorderingsdiensten aan en beschikt over een netwerk van 160 antennes in 42 landen. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie over 60 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen per dag. De producten van Atradius beschermen ondernemingen over de hele wereld tegen betalingsrisico's verbonden aan de verkoop van goederen en diensten op krediet.

http://www.atradius.be

BRON Atradius N.V.