Atradius ziet toenemende exportmogelijkheden naar Brazilië, dankzij economisch herstel

26 Nov, 2012, 12:04 GMT Van Atradius N.V.

NAMEN, België, November 26, 2012 /PRNewswire/ --

Brazilië geeft de tweede helft van 2012 tekenen van economisch herstel, dat zich in 2013 zou moeten doorzetten. Veel heeft te maken met de verbeterde exportverwachtingen, met name dan naar de Chinese markt, hogere grondstofprijzen en een geleidelijke maar nog fragiele heropleving van de wereldwijde economie.Verder is er de verwachte toename van de binnenlandse uitgaven in de aanloop naar het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016, wat het bbp met zo'n 4% tot 5% zou moeten doen groeien.

Heel wat economische indicatoren wijzen in de richting van een gezonder ondernemingsklimaat, met daarnaast een verdere daling van de inflatie die in oktober al tot 5,4% was gezakt. Komt daar nog het werkloosheidscijfer van september bij, dat met 5,4% ook vrijwel nooit zo laag is geweest. Nu tevens de lonen gemiddeld stijgen, helpt dit alles om de binnenlandse consumptie op peil te houden. De Braziliaanse real (BRL) heeft zich het afgelopen jaar kunnen stabiliseren. Daar is een periode aan voorafgegaan, van 2009 tot midden 2011, toen de munt tegenover de US-dollar bijna 50% in waarde toenam, wat de invoer naar Brazilië aantrekkelijker maakte.

Dit maakt dat Brazilië zich steeds meer opwerpt als een interessante exportmarkt, zeker nu de meer gevestigde markten stagneren of krimpen. Maar voor Brazilië geldt wat op elke buitenlandse markt van toepassing is: zonder de juiste voorbereiding en voorzorgsmaatregelen is succes zeker geen garantie. In het derde kwartaal van 2012 betaalde 7,9% van de consumenten en 5,9% van de bedrijven in Brazilië zijn facturen meer dan 90 dagen te laat. Verder scoort Brazilië met haar 126e plaats op 183 landen niet bepaald hoog op de 'Ease of doing Business index' die de Wereldbank voor 2012 publiceerde.

Atradius heeft een pakket samengesteld met nuttige informatie voor ondernemingen die eraan denken om handelscontacten met bedrijven in Brazilië te leggen. De twee publicaties - 'Succesvol handelen met Brazilië' en het 'Landenrapport - Brazilië' - en een live webinar 'The key to business success in Brazil' (dat op 28 november live kan gevolgd worden) laten deskundigen inzake het Braziliaanse bedrijfsleven aan het woord over die elementen waarmee exporteurs naar Brazilië zeker rekening moeten houden.

'Trade successfully with Brazil' brengt tien factoren aan bod waarvoor een onderneming best regelingen treft wanneer - of zelfs alvorens - ze een exportovereenkomst met een bedrijf in Brazilië afsluit.

Onder andere volgende zaken worden besproken:

  • het sociale aspect en de bedrijfscultuur van Brazilië leren begrijpen, om zo beter voorbereid naar onderhandelingen te komen en de verwachtingen van klanten te kunnen inlossen
  • inzicht vergaren in de relevante - en soms ingewikkelde - reglementering die bij verkoopstransacties komt kijken
  • zich aan de lokale wetten houden, ook wanneer de overeenkomst uitgaat van de wetgeving in een ander land
  • verzekeren dat de vertegenwoordiger die de overeenkomst voor de koper afsluit daartoe ook bevoegdheid heeft
  • transacties beschermen tegen het risico van niet-betaling

Het landenrapport over Brazilië schetst het huidige klimaat op economisch en ondernemingsvlak en reikt essentiële marktinformatie aan, die een leverancier zijn credit management kan helpen verbeteren. Over het geheel genomen voert Brazilië een degelijk macro-economisch beleid. De talrijke structurele tekortkomingen, waaronder een complex en stroef belastingsstelsel, fiscale inflexibiliteit, rigide arbeidswetgeving en te ingewikkelde administratie maken het echter moeilijk om duurzame economische ontwikkeling tot stand te brengen. De gebrekkige infrastructuur van het land zette al eerder een rem op de groei.

Op korte termijn zullen de lagere intrestvoeten en de extra budgettaire stimuleringsmaatregelen van de afgelopen maanden de binnenlandse vraag wellicht weer opdrijven. Nu de privéconsumptie, bedrijfsinvesteringen en de externe vraag - vooral vanuit Azië - aantrekken, ligt de groeiverwachting voor 2013 op 4,2%. Verwacht wordt wel dat een van de negatieve neveneffecten van dit herstel de hogere inflatie (voorspellingen spreken over 5,7% in 2013) kan zijn, waardoor zich mogelijk weer een restrictiever monetair beleid opdringt. Op middellange termijn zullen investeringen - in infrastructuur bedoeld voor het WK en de Olympische Spelen en in offshore olievelden - bijdragen tot echte economische activiteit en, hopelijk, tot extra valutaopbrengsten. Atradius verwacht een economische groei van 4% tot 5% voor 2014 en 2015.

Hebt u interesse om het Atradius-webinar 'The key to business success in Brazil' te volgen? Ga dan naar http://global.atradius.com/brazil.html

Over Atradius

De Atradius Groep biedt kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten. Met een aanwezigheid van 160 kantoren in 45 landen, heeft Atradius een marktaandeel van ongeveer 31% in de wereldwijde kredietverzekeringsmarkt. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie van 100 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen per dag. Atradius-producten beschermen bedrijven over de hele wereld tegen de betalingsrisico's die samenhangen met de verkoop van producten en diensten op krediet.

http://www.atradius.be 

Twitter: @atradiusbenl

LinkedIn: /company/Atradius-belgie

Youtube: /atradiusbenl

BRON Atradius N.V.