Atradiuspeiling bevestigt toename B2B wanbetalingen in Azië-Pacific

21 Nov, 2012, 11:10 GMT Van Atradius N.V.

NAMEN en AMSTERDAM, November 21, 2012 /PRNewswire/ --

  • Meer dan 30% B2B rekeningen wordt na de vervaldag betaald
  • Zelfs 5% wordt helemaal niet betaald.  

In vergelijking met één jaar geleden gaat de waarde van B2B facturen die ondernemingen in de regio Azië-Pacific als oninbaar afschrijven, in stijgende lijn, van 3,6% in 2011 tot zelfs 5,0% in 2012. Uit de  Atradius Payment Practices Barometer van november, die zich voornamelijk toespitst op de regio Azië-Pacific, blijkt dat meer dan de helft van de respondenten hun inspanningen zullen opvoeren om hun ondernemingen beter te beschermen tegen kredietrisico's.

De Atradius Payment Practices Barometer van november 2012 peilde naar de ervaringen en verwachtingen van 1.661 ondernemingen in Australië, China, Hongkong, India, Indonesië, Japan, Singapore en Taiwan. Globaal genomen werd ongeveer 30% van de totale waarde van de binnenlandse en buitenlandse B2B rekeningen van de deelnemers aan de peiling niet op de vervaldag betaald. Het hoogste percentage achterstallige B2B rekeningen tekenen we op in Hongkong (35%) en het laagste in Japan (minder dan 20%).

Meer dan 10% van alle facturen werd niet binnen de drie maanden na de vervaldag betaald. Het percentage helemaal niet geïnde facturen bereikte een piek van 7% in India en Singapore, tegenover nauwelijks 2% in Japan. De impact van het hoge aantal laatbetalers blijkt uit het verschil tussen de gemiddelde afgesproken betalingstermijn in Azië-Pacific (32 dagen) en de gemiddelde behaalde Days Sales Outstanding van 44 dagen.  

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar steeg de betalingsachterstand bij respondenten in Azië-Pacific in eigen land omwille van liquiditeitsproblemen tot 53,5%, tegenover 47,7% in 2011. Indonesische respondenten (70%) kampten met het hoogste aantal late B2B betalingen in eigen land. Het betalingsuitstel in het buitenland had voornamelijk te maken met de complexiteit van de betaalprocedure of de inefficiëntie van het banksysteem (in beide gevallen ongeveer 45% van de respondenten).

Om betalingsuitstel alsook het aantal niet-betalingen terug te dringen, verwacht 53% van de respondenten dat ze de kredietwaardigheid van hun afnemers stipter zullen opvolgen, zeker in Singapore (68,0%) en China (64,5%).

Andreas Tesch, Chief Market Officer bij Atradius N.V. licht toe: "Atradius verwacht dat de export van de Azie-Pacific regio met 3.4% zal groeien dit jaar, minder dan de helft van 2011. We voorspellen nog een afname van 5% in de insolventies in Amerika en stabiele insolventieomgevingen in andere voorname exportmarkten voor Azie-Pacific, zoals China, Japan en Hong Kong, aanhoudende onzekerheid in de EU, inclusief zich op hoger niveau stabiliserende insolventies, zullen de exportgroei afremmen. Bovendien zal de groei van het BBP van China, de grootste export- en importmarkt in de regio, opnieuw vertragen naar 7.7% in 2012 en doorgroeien naar slechts 8.1% in 2013, wat de afgenomen export naar westerse klanten en een mogelijke vertraging in de plaatselijke, erg belangrijke vraagzijde weergeeft."

Tesch besluit, "Gemiddeld is de handelkredietrisico-omgeving voor de bevraagde respondenten in 2012 achteruitgegaan. Te late betalingen aan de respondenten namen toe en wanbetalingen namen met 25% toe in 2012, wat logischerwijze zorgen baart over de kredietomgeving. In deze huidige omgeving is het handelskrediet managen om cash flow en financiële stabiliteit te vrijwaren erg belangrijk. Ons doel is dan ook deze ondernemingen de zekerheid te bieden die ze nodig hebben om de mondiale groei te blijven aansturen."

Het volledige verslag met de resultaten van de novembereditie van de Atradius Payment Practices Barometer voor Azië-Pacific kan worden ingekeken op de website Atradius.com, onder de rubriek Publicaties.

Over Atradius
De Atradius Groep biedt kredietverzekeringen, borgstellingen en incassodiensten. Met een aanwezigheid van 160 kantoren in 45 landen, heeft Atradius een marktaandeel van ongeveer 31% in de wereldwijde kredietverzekeringsmarkt. Atradius heeft toegang tot kredietinformatie van 100 miljoen bedrijven wereldwijd en neemt meer dan 20.000 kredietlimietbeslissingen per dag. Atradius-producten beschermen bedrijven over de hele wereld tegen de betalingsrisico's die samenhangen met de verkoop van producten en diensten op krediet.


http://www.atradius.be
Twitter: @atradiusbenl
LinkedIn: /company/Atradius-belgie
Youtube: /atradiusbenl

BRON Atradius N.V.