Baanbrekende behandeling geneest Hypertensie, Atherosclerose en hoog Cholesterolgehalte

29 Maa, 2012, 08:30 BST Van Soulberc Consultants

ENSCHEDE, Nederland, March 29, 2012 /PRNewswire/ --- Medische doorbraak heeft impact op levens wereldwijd

De Nederlandse wetenschapper M.A. Yacobi heeft een medische behandeling gevonden dat vroegtijdige dood voorkomt van mensen die lijden aan Hypertensie (verhoogde bloeddruk), Atherosclerose (slagaderverkalking) en een verhoogd cholesterol.

De drie kwalen worden veroorzaakt doordat in het lichaam een ophoping van lichaamsafvalstoffen ontstaat met als gevolg dat aders verkalken en organen op den duur uitvallen, wat de belangrijkste oorzaken zijn het ontstaan van hart- en vaatziekten. Wereldwijd lijden miljoenen mensen hieraan, waarvan een groot deel met dodelijke afloop.

Baanbrekende ontdekking reguleert stofwisseling

De nieuw ontwikkelde medicijnen zorgen op een succesvolle manier ervoor dat lichaamsafvalstoffen alsnog uit het lichaam worden verwijderd. De ontregelde stofwisseling wordt weer in bedrijf gebracht waardoor de circulatie van het bloed en de organen weer gereguleerd plaatsvinden. Door deze belangrijke ontdekking zal het lichaam weer als vanouds werken en de patiënt gezond blijven.

Fotomateriaal op http://www.soulberc.com/causestreatment.html laat zien welke afvalstoffen verwijderd zijn.

'Impact op samenleving'

'Deze behandeling is revolutionair op dit medische vakgebied en zal een enorme impact op de samenleving hebben. Er zijn zoveel mensen die aan Hypertensie, verhoogd Cholesterol en Atherosclerose lijden. Dit is goed nieuws voor hen', zegt Ahmed Soulaimani, managing director van Soulberc Consultants, het bedrijf dat de wetenschapper begeleidt. 'Het zijn de belangrijkste oorzaken van hart- en vaatziekten en dat kan nu drastisch worden teruggedrongen. We vermoeden dat nog meer stofwisselingsziektes zoals diabetes en migraine hier ook baat bij zullen hebben.'

Out-of-the box

De behandeling is ontdekt door de bekwame medisch onderzoeker M.A. Yacobi uit Enschede. Innoverend in 'out of the box'-denken op medisch gebied, voert hij al meer dan dertig jaar onafhankelijk medisch onderzoek uit. Zijn medische innovaties hebben verstrekkende gevolgen voor de patiënten die baat hebben bij zijn levensveranderende behandelingen.

Soulberc Consultants

De firma Soulberc Consultants verstrekt onafhankelijk biomedisch advies en specialiseert zich in de commercialisering van biomedische innovaties en uitvindingen. Momenteel trekt Soulberc Consultants voor deze nieuwe innovatie partijen uit de hele wereld aan. De verwachting is dan ook dat binnen enkele maanden patiënten wereldwijd hiermee behandeld kunnen worden.

Fotomateriaal is rechtenvrij door de pers te downloaden via http://www.soulberc.nl/Persmedia.html.

BRON Soulberc Consultants