Ballast Nedam - Benoeming lid Raad van Commissarissen

15 Maa, 2011, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 15, 2011 /PRNewswire/ -- Als gevolg van het aftreden van mevrouw M.H. Schultz van Haegen - Maas Geesteranus als commissaris op 13 oktober 2010, maakt de Raad van Commissarissen bekend de volgende voordracht te zullen doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 mei 2011.

Voordracht benoeming de heer J. Bout

Ter invulling van de vacature die is ontstaan door het aftreden van mevrouw Schultz van Haegen draagt de Raad van Commissarissen de heer J. Bout (1946) voor ter benoeming als nieuw lid van de Raad.

Tot januari 2011 was de heer Bout voorzitter van de raad van bestuur van Royal Haskoning. De heer Bout is commissaris bij het niet-beursgenoteerde bedrijf Delta N.V. en is lid van de Raad van Toezicht van Deltares. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de werkgroep Economische wederopbouw Afghanistan, voorzitter van de Raad van Advies van het Donders Instituut, lid van het Algemeen Bestuur van het Ubbo Emmius Fonds en bestuurslid van de Stichting Kasteel de Haar.

Concept agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Op 19 mei 2011 vindt de algemene vergadering van aandeelhouders van Ballast Nedam N.V. plaats. Op deze vergadering zal de besluitvorming ter benoeming van de nieuwe commissaris plaatsvinden. De concept agenda en de toelichting daarop zijn vanaf vandaag te vinden op de website van Ballast Nedam (http://www.ballast-nedam.nl).

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

BRON Ballast Nedam NV