Ballast Nedam: Algemene Vergadering van Aandeelhouders 9 mei 2007

11 Mei, 2007, 13:38 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, May 11 /PRNewswire/ -- Op 9 mei jl. heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam plaatsgevonden.

- Alle voorstellen van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen zijn zonder tegenstemmen goedgekeurd.

- De benoeming van de heer T.A.C.M. (Theo) Bruijninckx tot voorzitter van de Raad van Bestuur en de benoemingen van de heren R.L.M. (Ruud) Jacobs en R. (Romeo) Malizia tot leden van de Raad van de Bestuur zijn in de vergadering besproken. De aanwezige aandeelhouders reageerden positief op de (voorgenomen) benoemingen. De Raad van Commissarissen heeft mede op basis hiervan besloten om de benoemingen per 13 augustus a.s. te effectueren.

- Zoals eerder aangekondigd gaat de huidige voorzitter de heer R.H.P.W. (René) Kottman in augustus met pensioen. De vergadering sprak haar dank en grote waardering uit voor de wijze waarop hij in de afgelopen acht jaar het concern heeft geleid.

www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam NV