Ballast Nedam bereikt hoogste niveau CO2-prestatieladder

24 Jan, 2011, 18:06 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, January 24, 2011 /PRNewswire/ -- Op 18 januari 2011 heeft ook Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling niveau 5 op de CO2-prestatieladder bereikt. Ballast Nedam als geheel is daarmee na Strukton het tweede bouwconcern, dat gecertificeerd is voor het allerhoogste niveau. De divisie Infrastructuur behaalde het niveau 5 al in september 2010.

Met de prestatieladder beloont ProRail opdrachtnemers die klimaatverandering actief bestrijden. Ballast Nedam werkt nauw samen met ketenpartners om energieverbruik en CO2-uitstoot inzichtelijk te maken en te reduceren.

Ballast Nedam stuurt op reductie van het energieverbruik en is actief in duurzame energie, waaronder de toepassing van groengas, warmte-koude opslag (wko) en (offshore) windenergie.

De belangrijkste leveranciers van Ballast Nedam volgen deze route en sturen actief op efficiëntie en de toepassing van vernieuwende bronnen van (duurzame) energie. Met hen realiseert Ballast Nedam steeds schonere producten voor zijn opdrachtgevers.

Nationale CO2 website met Bouwend Nederland

Ballast Nedam heeft samen met Bouwend Nederland, Heijmans en Strukton een website opgericht waar ieder bedrijf in Nederland een CO2-footprint kan genereren, op basis van energieverbruiken. Dit helpt bedrijven klimaatverandering te bestrijden en energiekosten te drukken. De website is ook uitgerust met een CO2-reductieprogramma. In dit programma worden participerende bedrijven beloond worden als zij hun CO2-emissies met succes weten te verlagen.

Het behalen van het hoogste niveau van deze certificering betekent dat Ballast Nedam uitstekend is voorbereid op het toenemende gebruik van vergelijkbare prestatieladders bij (semi)overheden.

BRON Ballast Nedam NV