Ballast Nedam en Rohde Nielsen winnen aanbesteding Kustwerk Katwijk

19 Jul, 2013, 11:00 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, July 19, 2013 /PRNewswire/ --

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Katwijk hebben het project Kustwerk Katwijk gegund aan de aannemerscombinatie Ballast Nedam & Rohde Nielsen. Dit integrale project combineert de noodzakelijke zeewaartse kustversterking bij Katwijk met meer ondergrondse parkeerruimte en duin- en recreatiegebied. De uitvoering start op 1 oktober 2013 en het project wordt eind 2014 opgeleverd. Het strand blijft tijdens het zomerseizoen van 2014 beschikbaar voor recreatie. Het engineering & construct (E&C) contract heeft een waarde van circa 38 miljoen euro.

Een veilige waterkering is van groot belang voor Katwijk en grote delen van de Randstad. De huidige primaire waterkering loopt door het dorp, waardoor een deel van Katwijk buitendijks ligt. Door de nieuwe zeewaarts gerichte waterkering komt het hele centrum van Katwijk binnendijks te liggen. De huidige duinenrij wordt verbreed en in de duinen wordt een dijk aangelegd. Direct achter deze dijk komt een ondergrondse parkeergarage, die ruimte biedt aan 670 parkeerplaatsen. Het hele gebied wordt opnieuw ingericht. Door de bredere duinen ontstaat meer ruimte voor natuur en recreatie.

In de Europese aanbestedingsprocedure hebben de opdrachtgevers de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) geselecteerd door met name te sturen op beperking van de overlast, integrale projectbeheersing en zorgvuldige communicatie met de omgeving.

Ballast Nedam & Rohde Nielsen hebben deze vraagstelling uitgewerkt in een aanpak, waarin de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid tijdens de projectuitvoering worden gewaarborgd door te werken in opeenvolgende bouwstromen. Zandsuppletie, aanleg van de dijk, ruimtelijke inrichting en ruwbouw van de parkeergarage worden uitgevoerd in één vloeiende beweging. De voordelen hiervan zijn minimaal ruimtebeslag, korte hinder per locatie, maximale veiligheid, een optimaal bereikbaar strand, het best mogelijke (aan)zicht en minimale hinder van stuifzand. Met de inzet van Lean Bouwen, Bouw Informatie Modellen (BIM) en Systems Engineering (SE) bewerkstelligen deze repeterende bewegingen ook een hoge mate van projectbeheersing.

De activiteiten van Ballast Nedam & Rohde Nielsen vullen elkaar goed aan. Rohde Nielsen is verantwoordelijk voor de zandsuppletie, die ongeveer 25% van het werk omvat. Het bedrijf is een van de drie partijen, die in opdracht van Rijkswaterstaat t/m 2016 onderhoud aan de Nederlandse kust gaat uitvoeren. Ballast Nedam verricht de werkzaamheden aan land.

In het project Kustwerk Katwijk werken het hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk, de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat samen aan een veilige en mooie Katwijkse kust met voldoende parkeergelegenheid. Kustwerk Katwijk maakt deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2), waarin de Rijksoverheid en de waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Zij werken samen om op 89 plekken in het land de primaire waterkeringen te versterken.


Rohde Nielsen A/S, gevestigd in Kopenhagen, Denemarken is wereldwijd actief als maritiem baggerbedrijf. We streven ernaar onze positie als grootste onafhankelijke baggerbedrijf in Scandinavië te behouden. Dat doen we door de beste dienstverlening en kwaliteit te leveren tegen lage kosten ten behoeve van onze klanten, ons bedrijf en het milieu.

We voeren een moderne vloot van 39 speciaal gebouwde en zeer wendbare schepen. Met hun geringe diepgang zijn deze schepen in staat om dicht onder de kust te werken. Elk schip in onze vloot is uitgerust met de meest geavanceerde technologie.

Als familiebedrijf hebben we een servicegerichte organisatie opgebouwd die zich richt op flexibiliteit, kennis en efficiency. Dit wordt weerspiegeld in korte responsetijden, uitstekende prestaties en heldere afspraken die gedurende de projecten worden nagekomen. http://www.rohde-nielsen.dk

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam