Ballast Nedam en Strukton winnen PPS Nieuwbouw Detentiecentrum Rotterdam

12 Maa, 2008, 06:59 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 12 /PRNewswire/ -- Ballast Nedam en Strukton zijn aangewezen als preferred bidder in de Europese aanbesteding van het PPS project Nieuwbouw Detentiecentrum Rotterdam. In het consortium DC16 werken beide bedrijven samen met EGM Architecten, ISS Facility Services en Smits van Burgst. DC16 heeft de economisch meest voordelige aanbieding gedaan voor het DBFMO-contract ter waarde van circa EUR 100 miljoen met een looptijd van 25 jaar.

Detentiecentrum Rotterdam is de eerste justitiële inrichting in Nederland die door middel van publiek-private samenwerking (PPS) is aanbesteed. De gekozen PPS-vorm is DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain, Operate).

Project Detentiecentrum Rotterdam omvat de realisatie van een nieuw detentiecentrum, dat met 320 cellen plaats kan bieden aan 576 gedetineerden. Het project omvat tevens het ontwerp en de bouw van circa 95 werkplekken, 210 parkeerplaatsen en 50 rijwielstallingplaatsen. Het nieuwbouwcomplex moet voorzien in de behoefte aan detentiecapaciteit en zal de bestaande, tijdelijke, detentiecentra in Rotterdam en Dordrecht vervangen.

DC16 heeft alle schakels van ontwerp, bouw, financiering, facilitaire diensten, onderhoud en beheer aangeboden in een geïntegreerd contract met een looptijd van 25 jaar. De levensduurkosten van de nieuwe voorziening zullen lager zijn, doordat alle diensten door één en dezelfde partij in onderlinge samenhang worden ontworpen, gefinancierd, uitgevoerd en geëxploiteerd. De gebruiker, het ministerie van Justitie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, wordt bij dit project vertegenwoordigd door de Rijksgebouwendienst als opdrachtgever namens de Staat.

Dit PPS-project is volgens de procedure van de Concurrentiegerichte Dialoog aanbesteed. Doel van deze manier van aanbesteden is marktpartijen in staat te stellen innovatieve oplossingen in de aanbieding op te nemen en daarover in dialoog te gaan met de opdrachtgever. DC16 is geselecteerd op basis van de combinatie prijs - kwaliteit.

De komende periode staat in het teken van het afronden en formaliseren van de contracten. DC16 is inmiddels begonnen met de nadere planuitwerking om de geplande beschikbaarstelling op 1 juni 2010 te kunnen garanderen.

Over Ballast Nedam en Strukton

Ballast Nedam en Strukton zijn partner in diverse lopende PPS aanbestedingen in Nederland, waaronder de Kromhout Kazerne in Utrecht en de Huisvesting Informatie Beheer Groep en Belastingdienst in Groningen.

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV