Ballast Nedam gaat 700 Bar waterstof tankstation in Nederland bouwen

05 Jul, 2013, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, July 5, 2013 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam gaat in, opdracht van het Vlaams-Nederlandse WaterstofNet, zijn eerste 700 bar waterstof tankstation bouwen. Dit type tankstation, dat gebouwd wordt in het kader van het grensoverschrijdende Interreg IVA-programma 'Waterstofregio Vlaanderen-Nederland', is geschikt voor de op de markt komende personenauto's, die waterstof als brandstof gebruiken. Ballast Nedam levert hiermee het eerste 700 bar waterstof tankstation in Nederland en is gedurende twee jaar verantwoordelijk voor het onderhoud aan het tankstation. In Europa loopt het aantal in de richting van 25 tankstations van dit type, voornamelijk in Duitsland en Scandinavië.  

Net als de 700 bar stations in het buitenland, zal dit Nederlandse waterstoftankstation voldoen aan de meeste moderne eisen op het vlak van voertuigcommunicatie en koeling, die voorgeschreven zijn om personenvoertuigen op waterstof vlot, volledig en veilig vol te kunnen tanken. Een personenwagen kan circa 5 kg waterstof in minder dan 3 minuten tanken, heeft dan een actieradius van meer dan 500 km en rijdt elektrisch zonder emissies.

Waterstof wordt algemeen gezien als een belangrijke brandstof voor een zero-emissie toekomst, waarbij  personenwagens waterstof tanken op 700 bar en de andere voertuigen (bussen, vrachtvervoer, heftrucks) tanken op 350 bar. In de toekomstscenario's wordt de waterstof geproduceerd uit groene elektriciteit, afkomstig uit zon en wind, waarbij de waterstofproductie ook gebruikt kan worden om onevenwichtigheden tussen aanbod en vraag van groene elektriciteit op te vangen. Ballast Nedam bouwt overigens op dit moment in opdracht van WaterstofNet een tankstation op de AutomotiveCampusNL in de gemeente Helmond. Bij dit tankstation wordt de waterstof uit groene elektriciteit geproduceerd en kunnen 350 bar voertuigen vanaf de tweede helft van 2013 tanken. Ook voor het 700 bar waterstoftankstation wordt de AutomotiveCampusNL in de gemeente Helmond bekeken als mogelijke locatie.

Rien van Alphen, directeur van Ballast Nedam IPM: "Met dit 700 Bar waterstof tankstation is ons productaanbod compleet. We zijn nu in staat een tankstation aan te bieden waar alle alternatieve transportbrandstoffen kunnen worden getankt, namelijk CNG/groengas, LNG/ (Liquefied Natural Gas) LBM (Liquefied BioMethane), elektriciteit en waterstof. Met zijn activiteiten op de nichemarkt alternatieve brandstoffen levert Ballast Nedam een bijdrage aan het speerpunt in de langetermijnstrategie van de Europese Commissie waarin volledige decarbonisatie van de binnenstedelijke mobiliteit in 2050 centraal staat".

Wouter van der Laak, productmanager New Fuels van Ballast Nedam IPM: "We zien een toename in het aantal waterstof initiatieven in verschillende markten zoals het openbaar vervoer dat in 2025 volledig 'Zero Emission' wil rijden. Met onze kennis en kunde zijn wij flexibel genoeg om hierop in te spelen en de klant een veilig en betrouwbaar product te bieden. Onze focus ligt op het klantspecifiek ontwerpen tegen een acceptabele kostprijs waarbinnen zaken als levensduur en service & onderhoud centraal staan".

Adwin Martens, directeur van WaterstofNet: "Voor de ontwikkeling van waterstof in de regio is het erg belangrijk dat een speler als Ballast Nedam, met hun jarenlange ervaring in de bouw en het onderhoud van de huidige generatie tankstations, ook meestapt in de ontwikkeling van waterstoftankstations voor de regio. Deze referentie zal zeker een goede basis vormen om bijkomende waterstofinfrastructuur te ontwikkelen in de regio Vlaanderen-Nederland en daarbuiten."


Noot voor de redactie:

Ballast Nedam IPM is gespecialiseerd in installatietechniek voor energievoorziening en mobiliteit en speelt een toonaangevende rol op het gebied van alternatieve brandstoffen. Het bedrijf ontwerpt, bouwt en onderhoudt tankstations voor brandstoffen, die bijdragen aan de ontwikkeling naar duurzame en schone mobiliteit. Behalve tankstations voor CNG (Compressed Natural Gas) voor voor light duty vehicles en LNG (Liquefied Natural Gas) voor heavy duty vehicles, realiseert Ballast Nedam IPM ook opwerkingsinstallaties voor biogas. Kijk voor meer informatie op http://www.bnipm.nl

Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar modulaire producten en specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor zijn klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

WaterstofNet is een interregionale organisatie, opgericht om de regio Vlaanderen en Zuid Nederland uit te bouwen tot een vooraanstaande waterstofregio in Europa. Zo coördineert WaterstofNet binnen het Interreg-programma 'Vlaanderen-Nederland' een demonstratieprogramma van 14 miljoen euro, waarbij gefocussed wordt op duurzame waterstof en op vroege markten (maritiem, logistiek, openbaar vervoer). Door samenwerking met bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelt WaterstofNet innovatieve en early market-toepassingen van duurzame waterstoftechnologie. Na de grootste brandstofcelplant op restwaterstof ter wereld in Antwerpen en het  waterstoftankstation in Vlaanderen is dit tankstation voor Zuid-Nederland een derde essentieel innovatietraject. Kijk voor meer informatie op http://www.waterstofnet.eu.

AutomotiveCampusNL

De AutomotiveCampusNL in de gemeente Helmond is de nationale en internationale hotspot, ontmoetingsplek en vestigingslocatie op het gebied van automotive. Deze locatie in de Brainport regio biedt een aantrekkelijke leer- en werkomgeving, state of the art technologische faciliteiten en flexibele huisvestingsconcepten. Kijk voor meer informatie op: http://www.AutomotiveCampusNL.com

PRN NLD

BRON Ballast Nedam