Ballast Nedam Halfjaarcijfers 2011: Resultaten op schema, handhaving prognose 2011

15 Jul, 2011, 06:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, July 15, 2011 /PRNewswire/ --


 

 • Operationeel resultaat 1e halfjaar gestegen: € 8 miljoen (1e halfjaar 2010: € 6 miljoen)
 • Nettoresultaat 1e halfjaar omhoog: € 4 miljoen (1e halfjaar 2010: € 2 miljoen)
 • Omzet 1e halfjaar in lijn: € 608 miljoen (1e halfjaar 2010: € 625 miljoen)
 • Stabiele orderportefeuille: € 1,7 miljard (1e halfjaar 2010: € 1,7 miljard)
 • Handhaving prognose 2011: operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen - € 20 miljoen

Kerncijfers


                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen         2011   2010  2010

  Omzet               608    625  1 359

  EBIT                8     6   18

  Marge               1.3%   1.0%  1.3%

  Resultaat voor belasting      5     2   11

  Nettoresultaat           4     2    7

  Orderportefeuille        1 716   1 684  1 841

  Eigen vermogen          160    155   161

  Solvabiliteit equity-methode    19%    20%   20%

Resultaten op schema

Ballast Nedam heeft een goed eerste halfjaar achter de rug in een lastige markt van toenemende concurrentie en prijsdruk. Voor de komende tijd verwachten we hier ook geen verandering in. Positief is de recente verlaging van de overdrachtsbelasting. Dit zal een beter werkende woningmarkt tot gevolg hebben en op termijn dan ook positief uitwerken op de nieuwbouw van woningen. Ballast Nedam behaalde omzet en resultaten die ongeveer in lijn waren met die over het eerste halfjaar van 2010. Het netto resultaat verbeterde met € 2 miljoen tot € 4 miljoen. Goede resultaten werden behaald bij een aantal grote langjarige projecten. Dit onderschrijft de strategie van Ballast Nedam om zich te richten op de integrale projecten en op de nichemarkten zoals de industriebouw, de ziekenhuizen, de offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. De daarop aansluitende invoering van de clusterstructuur, om nog beter als één Ballast Nedam integrale projecten aan te bieden, verloopt goed. De slechte marktomstandigheden vonden met name hun weerslag in de resultaten van de regiobedrijven, de vastgoedontwikkeling en de prefabbedrijven.

De Raad van Bestuur handhaaft de eerdere resultaatsprognose voor 2011 van een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen tot € 20 miljoen bij een ongeveer gelijkblijvende omzet.

Strategie

De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale projecten en de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen.

Ballast Nedam ontwikkelt, realiseert, beheert en hergebruikt in de horizontale waardeketen. Wij noemen dit lifecyclemanagement van de leefomgeving. Ballast Nedam beoogt een grotere rol bij de ontwikkeling van projecten en een langere betrokkenheid bij beheer, onderhoud en exploitatie. De toeleverende en specialistische bedrijven leveren door innovatie, kostenleiderschap en inkoopsterkte een concurrentievoordeel vanuit de verticale waardeketen aan deze totaaloplossingen. Door de strategische focus verschuift het aanbod van Ballast Nedam naar specifieke productmarktcombinaties met een hogere toegevoegde waarde. Onze duurzame totaaloplossingen bieden kwaliteit en zijn creatief, klant- en omgevingsgericht.

Gewijzigde rapportagestructuur

Ballast Nedam heeft in het begin van dit jaar de organisatiestructuur verder in lijn gebracht met de strategie, die gericht is op versterking van de positie op de groeimarkt van integrale projecten. Dit is de structuur om deze ambitie als één Ballast Nedam, een integraal werkende onderneming met gebundelde ondersteunende diensten, waar te maken. Met ingang van deze halfjaarcijfers vergroot Ballast Nedam de transparantie door naar de segmenten Infrastructuur, Bouw & Ontwikkeling, Specialismen en Toelevering te rapporteren in plaats van naar twee divisies.

Het segment Infrastructuur omvat de bedrijven in de horizontale keten die zich richten op ontwikkeling, realisatie en beheer van infrastructuurprojecten, industriebouw, offshore windmolenprojecten en de internationale projecten.

Het segment Bouw & Ontwikkeling omvat de bedrijven in de horizontale keten die zich richten op ontwikkeling, realisatie en beheer van vastgoedprojecten in Nederland.

Het segment Specialismen omvat de bedrijven in de verticale waardeketen, die zich richten op gespecialiseerdeproducten en diensten op projectmatige basis, zoals engineering, bouwkuipen, energieconcepten, milieuadvies en -techniek, voorspanning, groenvoorziening en asfalt.

Het segment Toelevering omvat de bedrijven in de verticale waardeketen die zich richten op (terug)winning van grondstoffen en toelevering van prefab (beton)producten die op basis van een industrieel proces worden vervaardigd.

Ballast Nedam Concessies en Ballast Nedam Beheer, die beiden van belang zijn voor de pps-projecten voor zowel de infrastructuur- als vastgoedprojecten, zijn evenals voorgaande jaren voor 50% onder Infrastructuur en voor 50% onder Bouw & Ontwikkeling opgenomen.

Infrastructuur

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011    2010  2010

  Omzet           251    237  534
  EBIT            11     4   10
  Marge           4.4%    1.8%  1.8%
  Orderportefeuille     858    686  986
  Activa          390    316  362

Infrastructuur presteerde uitstekend in het eerste halfjaar. De omzet steeg met 6% tot € 251 miljoen en het resultaat nam toe van € 4 miljoen over het eerste halfjaar 2010 tot € 11 miljoen. Het volume in de infrastructuurmarkt was nog redelijk. Desalniettemin is het beeld van toenemende concurrentie en prijsdruk ongewijzigd.

De grote projecten in uitvoering behaalden een hoog resultaat over het eerste halfjaar met name door de bijdragen vanuit de industriebouw, offshore windmolens en internationale projecten. Bijna het gehele verwachte resultaat voor 2011 viel in het eerste halfjaar doordat langjarige projecten hun voltooiing naderen, zoals de energiecentrale voor Nuon in de Groningse Eemshaven. Over de tweede helft van dit jaar zal de productie en de resultaatbijdrage van grote projecten dan ook veel lager zijn. Er is dan wel omzet op langjarige projecten die in de aanvangsperiode zitten zoals het grote tunnel- en vastgoedproject A2 in Maastricht en het grote pps-project A15 Vaanplein-Maasvlakte.

Het hefschip de Svanen heeft in het eerste halfjaar 51 fundaties voor het Engelse Walney II Offshore Windpark geplaatst. Eind 2011 start de plaatsing van fundaties van het Deense offshore windpark Anholt dat uit 111 turbines bestaat. De vooruitzichten voor het verwerven van nieuwe offshore windmolenprojecten en de inzet van het hefschip Svanen zijn voor de komende jaren onverminderd goed.

De regiobedrijven konden door het normale seizoenspatroon en de prijsdruk niet positief bijdragen aan het resultaat. De regiobedrijven zijn nog grotendeels afhankelijk van de openbare aanbestedingen voor kleinere traditionele contracten van lokale overheden, waar de concurrentie en de prijsdruk het grootste zijn. De focus van ook de regiobedrijven zal daarom nog meer worden gelegd op projecten die in nieuwe contractvormen worden gerealiseerd waarbij duurzaamheid vaak centraal staat. Een goed voorbeeld was de winnende oplossing van Ballast Nedam voor een groene en natuurlijke tweede sluiskolk bij de Johan Frisosluis in Stavoren. Naast de uitbreiding van de sluis zijn een informatiecentrum en 20 jaar onderhoud onderdeel van de opdracht. De contractwaarde bedraagt € 19 miljoen. Het project werd gewonnen door het onderscheidend vermogen van het ontwerp op de thema's duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit.

De orderportefeuille nam ten opzichte van halfjaar 2010 met € 172 miljoen toe tot € 858 miljoen door de verwerving van het pps-project A15 Vaanplein-Maasvlakte in de tweede helft van vorig jaar.

Ballast Nedam heeft recent een overeenkomst getekend met het ministerie van Openbare Werken van Suriname voor het ontwerp en de bouw van de Carolinabrug over de Surinamerivier voor € 32 miljoen. Naar verwachting is de financial close op 1 augustus afgerond. Dit project is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Voor het komend jaar zijn er een aantal pps-aanbestedingen in de infrastructuurmarkt. Ballast Nedam neemt deel aan de prekwalificaties voor het 39 kilometer lange tracé N33 van Assen tot Zuidbroek en voor de aansluiting A1 - A6, van Diemen tot Almere. Ballast Nedam is in combinatie geprekwalificeerd voor de aanbesteding van het complete systeem van twee tramlijnen in de stad Groningen.  

CNG Net heeft in het eerste halfjaar goede voortgang gemaakt met het uitbreiden van het landelijk dekkende netwerk van grotendeels groene aardgasvulstations met 9 stations. De teller staat nu op 50 stations, waarvan 5 in aanbouw. Rijden op aardgas is goedkoper in vergelijking tot andere brandstoffen. Voertuigen op aardgas zijn stiller, veroorzaken amper uitstoot van stikstofdioxide en geen fijnstof. Recente metingen in Nijmegen laten zien dat sinds de bussen in de stad op aardgas rijden de fijnstof aanzienlijk is gedaald. Ook zal Ballast Nedam in het derde kwartaal van dit jaar het eerste Groengas, de bijna CO2-neutrale vervanger van aardgas voor de automotive, door opwerking vanuit biogas produceren en leveren aan de klanten van CNG Net. In het tweede kwartaal zijn de eerste vrachtwagens afgetankt met een door Ballast Nedam ontwikkeld vulstation voor LNG. Dit is aardgas in vloeibare vorm en met name geschikt voor het zwaardere transport zoals vrachtwagens en schepen.

De totale activa stegen in het eerste halfjaar met € 28 miljoen tot € 390 miljoen door met name de voortgang van de productie op de pps-projecten en doordat er minder projecten met vooruitbetalingen waren.

Bouw en Ontwikkeling

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011    2010  2010

  Omzet           280    330   641
  EBIT            1     3    4
  Marge           0.4%    0.9%  0.7%
  Orderportefeuille     720    882   735
  Activa          530    458   467

De omzet van Bouw & Ontwikkeling daalde van € 330 miljoen over het eerste halfjaar 2010 tot € 280 miljoen. Vorig jaar was er met name in het eerste halfjaar een grote productie op een paar grote projecten. Het resultaat nam met € 2 miljoen af tot € 1 miljoen. Grote projecten behaalden een goede bijdrage. De vastgoedontwikkeling kon door het lage volume niet positief bijdragen. Het aantal woningen in aanbouw is in het eerste halfjaar met 389 woningen gestegen tot 1 058 woningen, waarvan 152 woningen voor eigen ontwikkeling zijn.  

In de eerste helft van 2011 zijn in de opstartfase van de nieuwe fabriek 14 iQwoningen geleverd. De iQwoning is een innovatief woonconcept van Ballast Nedam. Het woonconcept biedt een duurzame kwalitatieve woning, die in een tijdsbestek van 6 weken woonklaar is, met minimale overlast tijdens de bouw.

De markt liet een onveranderd beeld zien van een laag volume. De concurrentie voor nieuwe projecten is dan ook groot met een flinke prijsdruk tot gevolg. De woningmarkt leek in het tweede kwartaal weer op slot te zijn gegaan door de verdere beperkingen ten aanzien van de financiering. Goed nieuws voor de werking van de woningmarkt was de recente verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2%. Wij verwachten dat dit eerst een positief effect zal hebben op het volume op de verbouwmarkt en wat later op het aantal nieuwbouwwoningen.

Bouw & Ontwikkeling wist de orderportefeuille in het eerste halfjaar gegeven de marktomstandigheden goed te handhaven op € 720 miljoen. Onderliggend daalde door de goede voortgang de orderportefeuille van de grote projecten met meer dan € 100 miljoen. Dit werd bijna geheel goed gemaakt door de regiobedrijven, gesteund door de overname van de activiteiten van het bedrijf Heddes in het eerste kwartaal.

Ballast Nedam heeft overeenstemming met de Hogeschool van Amsterdam bereikt voor een onderdeel van de Amstelcampus voor € 93 miljoen. Dit betreft ondermeer de realisatie van onderwijsvoorzieningen, kantoorruimte, een ondergrondse parkeergarage, studentenwoningen en sportfaciliteiten. Dit project is nog niet in de orderportefeuille opgenomen.

Bouw & Ontwikkeling is geprekwalificeerd voor twee nieuwe pps-projecten voor het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waaronder de nieuwbouw voor de Hoge Raad der Nederlanden.

De activa van Bouw & Ontwikkeling stegen in het eerste halfjaar door de voortgang van de realisatie van de pps-projecten, de overname van Heddes en een toename van de grondbank. Het ingeschatte ontwikkelingspotentieel van de grondbank van Ballast Nedam in Nederland steeg van 14 900 woningen tot 15 400. De boekwaarde van de grondbank steeg met € 6 miljoen tot € 166 miljoen door de overname van een aantal vastgoedposities van Heddes en de voortgang van de gebiedsontwikkeling Strand Resort Nieuwvliet-Bad. De per jaareinde nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden bleven ongewijzigd op € 30 miljoen, waarvan € 6 miljoen in 2011 valt.

Er is goede voortgang geboekt met de afbouw van het risico op onverkocht vastgoed. De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in het eerste halfjaar 2011 met € 8 miljoen gedaald tot € 31 miljoen. De afbouwverplichting bleef onveranderd op € 3 miljoen. Het aantal onverkochte woningen daalde van 124 woningen eind 2010 tot 113 woningen. Het aantal hiervan opgeleverde woningen nam ook verder af van 102 woningen tot 63. Deze zijn verdeeld over 9 projecten. Van deze 63 woningen is vervolgens in het derde kwartaal overeenstemming bereikt over de verkoop van nog eens 35 opgeleverde woningen op een project in Spijkenisse. Verder bestond het opgeleverde onverkochte vastgoed uit 1 609 m2 verhuurde en 1 000 m2 onverhuurde commerciële ruimte.

Specialismen

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011    2010  2010

  Omzet           96     93   214
  EBIT           ( 3)     -    2
  Marge          -3.1%    0.0%  0.9%
  Orderportefeuille     113     80   80
  Activa          103     98   107

De omzet over het eerste halfjaar van Specialismen steeg met € 3 miljoen tot € 96 miljoen. Mede door seizoensinvloeden wist Specialismen hiermee geen positief resultaat te behalen. Voor het gehele jaar wordt wel een positief resultaat verwacht. De marktomstandigheden voor de specialistische bedrijven zijn redelijk. De orderportefeuille is in het eerste halfjaar met € 33 miljoen gestegen tot € 113 miljoen. De kwaliteit van de orderportefeuille is goed door de bijdrage van Specialismen aan grote projecten als Avenue 2 en A15 Vaanplein-Maasvlakte die de komende jaren in uitvoering zijn.

Alle BIM-activiteiten zijn begin 2011 gebundeld in een Ballast Nedam BIM Centrum. Een Bouw Informatie Model (BIM) is een digitaal objectgericht model dat niet alleen het bouwproject bevat, maar ook het bijbehorende bouwproces in kaart brengt. Alle bijdragen in de hele keten worden samengebracht en hergebruikt om efficiëntieverbetering, faalkostenreductie en procesoptimalisatie te bewerkstelligen. Ballast Nedam hoort internationaal bij de koplopers in de toepassing van BIM en gebruikt BIM voor alle grotere en complexe projecten.

Toelevering

             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011    2010  2010
 
  Omzet           102     89  202
  EBIT            1     3   10
  Marge           1.0%    2.9%  5.0%
  Orderportefeuille     57     71   67
  Activa          196    186  186

De omzet van Toelevering nam met € 12 miljoen toe tot € 102 miljoen. De omzet van grondstoffen steeg door de leveringen vanuit onze Noorse steengroeve aan de Maasvlakte en aan offshore projecten bij Nova Zembla en door de hogere afzet van secundaire bodemassen door Feniks Recycling aan de vele wegenprojecten die nu in uitvoering zijn. De stijging van de omzet bij de grondstoffenbedrijven was groter dan de daling van de omzet van de prefabbedrijven. De grondstoffenbedrijven behaalden over het eerste halfjaar dan ook een goed resultaat. De prefabbedrijven leden in het eerste halfjaar een verlies door onderbezetting als gevolg van de lage marktvolumes en de daarmee samenhangende lage prijzen.

De orderportefeuille nam in het eerste halfjaar af met € 10 miljoen tot € 57 miljoen. De orderportefeuille omvat ook 70 iQwoningen. In de tweede helft van dit jaar zal de onderbezetting in een aantal prefabbedrijven aanhouden. Voor geheel 2011 verwachten we voor Toelevering dan ook een lager resultaat dan over 2010.

De activa van Toelevering zijn in het eerste halfjaar toegenomen met € 10 miljoen tot € 196 miljoen door de investeringen in de nieuwe fabriek in Weert voor de iQwoning® en in nieuwe installaties in Engeland en in Amsterdam voor het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van vuilverbrandingsovens door Feniks Recycling.

  Omzet
            halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011    2010   2010

  Infrastructuur      251    237   534
  Bouw & Ontwikkeling   280    330   641
  Specialismen       96     93   214
  Toelevering       102     89   202

               728    748  1 591
  Overig         ( 120)   ( 123)  ( 232)

               608    625  1 359

De omzet over het eerste halfjaar bedroeg € 608 miljoen. Voor geheel 2011 verwachten we een ongeveer gelijkblijvende omzet als over 2010.  

  EBIT
             halfjaar  halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011    2010   2010

  Infrastructuur       11     4    10
  Bouw & Ontwikkeling     1     3    4
  Specialismen       ( 3)     -    2
  Toelevering         1     3    10

                10     10    26
  Overig          ( 2)    ( 4)   ( 8)

                8     6    18

Het operationeel resultaat van Ballast Nedam steeg van € 6 miljoen over het eerste halfjaar 2010 tot € 8 miljoen. Het operationeel resultaat van de segmenten was in totaal gelijk aan het resultaat over het eerste halfjaar van 2010 bij een ongeveer gelijke omzet. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten en was € 2 miljoen beter dan over het eerste halfjaar van 2010 doordat de vrijval van een voorziening voor een mededingingszaak uit 2002 hoger was dan de extra kosten in verband met het invoeren van de clusterstructuur.  

  Marge
             halfjaar halfjaar
               2011   2010  2010

  Infrastructuur      4.4%   1.8%  1.8%
  Bouw & Ontwikkeling   0.4%   0.9%  0.7%
  Specialismen      -3.1%   0.0%  0.9%
  Toelevering       1.0%   2.9%  5.0%

  Totaal          1.3%   1.0%  1.3%

De marge op concernbasis steeg op halfjaarbasis van 1,0% tot 1,3%. De marge van Infrastructuur zal voor het gehele jaar lager zijn dan over het eerste halfjaar door de timing van de uitvoering van de projecten. De marges van de andere segmenten zullen op jaarbasis hoger zijn dan over het eerste halfjaar.  

  Nettoresultaat
                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen          2011   2010  2010

  EBIT                 8    6   18
  Financieringsbaten en -lasten   ( 3)   ( 4)  ( 7)

  Resultaat voor belastingen      5    2   11
  Belastingen            ( 1)    -  ( 4)

  Nettoresultaat            4    2   7

De rentepost was ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 met € 1 miljoen verbeterd tot € 3 miljoen. De geactiveerde rente op pps-vorderingen nam met € 1 miljoen toe tot € 4 miljoen. De rentelasten bleven ongewijzigd en bedroegen € 7 miljoen. Het resultaat voor belastingen bedroeg € 5 miljoen en was € 3 miljoen hoger. Het nettoresultaat van Ballast Nedam steeg van € 2 miljoen over het eerste halfjaar 2010 tot € 4 miljoen.

  Orderportefeuille
             halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011   2010  2011

  Infrastructuur      858   686  986
  Bouw & Ontwikkeling    720   882  735
  Specialismen       113    80   80
  Toelevering        57    71   67

              1 748  1 719 1 868
  Overig          ( 32)  ( 35) ( 27)

              1 716  1 684 1 841

De orderportefeuille was stabiel en is ten opzichte van het eerste halfjaar 2010 zelfs wat toegenomen tot € 1 716 miljoen. Van deze portefeuille zal 68% in 2012 of later worden uitgevoerd. De kwaliteit, de samenstelling en de omvang van de totale orderportefeuille verschaffen Ballast Nedam nog steeds een relatief goede uitgangspositie in een slechte markt. Dit maakt het mogelijk om gedisciplineerd te blijven tenderen en om geleidelijk de capaciteit aan te blijven passen aan de marktomstandigheden.

Vermogen en kasstromen

De solvabiliteit daalde in het eerste halfjaar van 20% eind 2010 tot 19%. Dit is de solvabiliteit volgens de balans waarbij de joint ventures worden verwerkt als een deelneming tegen het aandeel in het vermogen. Bij de huidige keuze onder IFRS van proportionele consolidatie van de joint ventures, zoals de pps-projecten, bedroeg de solvabiliteit 14%. Dit verschil in solvabiliteit wordt grotendeels verklaard door de 5 lopende pps-projecten die grotendeels gefinancierd worden door leningen zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is ten opzichte van eind 2010 met € 1 miljoen gedaald en bedroeg € 160 miljoen. Deze daling werd gevormd door het nettoresultaat van € 4 miljoen, de dividendbetaling van € 4 miljoen en een toevoeging van 1 miljoen aan de afdekkingreserve voor rentederivaten voor de pps projecten.

De totale activa stegen in het eerste halfjaar met € 78 miljoen tot € 1 162 miljoen door de voortgaande realisatie van de pps-projecten en de toename van de vorderingen. Door de toename van de activa en de fractionele daling van het eigen vermogen daalde de solvabiliteit van 15% eind 2010 naar 14%. Het werkzaam vermogen nam in het eerste halfjaar met € 86 miljoen toe tot € 511 miljoen. De vaste activa namen met € 36 miljoen toe door met name de pps-projecten en de investeringen in de fabriek voor de iQwoning®. In geval van verkoop van de pps-projecten die operationeel zijn zullen de activa met ongeveer € 180 miljoen dalen.

De cumulatieve kapitaalstortingen in de pps-vennootschappen zijn in het eerste halfjaar met € 3 miljoen gestegen tot € 12 miljoen. De uitstaande verplichtingen tot aanvullende kapitaalstortingen daalden daardoor van € 18 miljoen tot € 15 miljoen.

De kasstroom over het eerste halfjaar 2011 bedroeg € 72 miljoen negatief tegenover € 73 miljoen negatief over 2010.

De operationele kasstroom bedroeg € 38 miljoen negatief tegenover een negatieve operationele kasstroom van € 59 miljoen over het eerste halfjaar 2010.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten nam met € 2 miljoen toe tot € 46 miljoen negatief, grotendeels bestaande uit € 49 miljoen aan investeringen, € 5 miljoen aan overname van bedrijfsactiviteiten en € 8 miljoen aan desinvesteringen. De investeringen betroffen voor € 20 miljoen de materiële activa, voor € 2 miljoen de immateriële activa en voor € 27 miljoen de financiële activa. Deze laatste betroffen grotendeels de pps-vorderingen. De netto investeringen in materiële activa van € 14 miljoen waren € 3 miljoen hoger dan de afschrijvingen.

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 12 miljoen bestond uit de per saldo voor € 16 miljoen opgenomen langlopende leningen en een dividendbetaling van € 4 miljoen.

  Netto financieringspositie
                    Halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen             2011   2010  2010

  Netto liquide middelen         ( 11)    38   61
  Kortlopend deel langlopende leningen   ( 6)   ( 3)  ( 7)
  Langlopende leningen          ( 302)  ( 233) ( 285)

                      ( 319)  ( 198) ( 231)

De netto financieringspositie van Ballast Nedam nam in het eerste halfjaar met € 88 miljoen af tot € 319 miljoen. De langlopende leningen zijn met € 17 miljoen toegenomen tot € 302 miljoen. Deze toename betrof met name de per saldo met € 16 miljoen toegenomen pps-leningen. De netto liquide middelen namen met € 72 miljoen af tot € 11 miljoen krediet door de sterke toename van de vorderingen en de afname van de ontvangen vooruitbetalingen op grote projecten met € 26 miljoen tot € 106 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er altijd een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde.

Financiering

Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. De algemene lening van € 50 miljoen heeft een looptijd tot 1 april 2014 en een vaste rente van 5,4%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van € 34 miljoen is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De leningsvoorwaarden van beide leningen bevatten geen financiële convenanten.

De overige langlopende leningen van € 224 miljoen betreffen voor € 177 miljoen de pps-leningen, zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten.

CO2-reductie

Ballast Nedam stuurt op reductie van het energieverbruik en is in haar markten actief in duurzame energie, waaronder de toepassing van groengas, warmte-koude opslag en windenergie. De doelstelling voor onze interne bedrijfsvoering is om 30% minder CO2-uitstoot in 2020 te bereiken ten opzichte van 2008. In 2010 is de beoogde reductie van 10% behaald. In het eerste halfjaar van 2011 bedroeg de CO2-uitstoot 35,4 kiloton. Door de hogere bezettingsgraad van enkele productiebedrijven met een hoog energieverbruik was de relatieve uitstoot hoger.

Risico's en onzekerheden

Het resultaat in de resterende periode in 2011 kan met name, zowel positief als negatief, beïnvloed worden door de uitkomsten van claims bij een beperkt aantal projecten en door veranderingen in het marktbeeld.

Er zijn geen grote wijzigingen van de in het jaarverslag over 2010 genoemde risico's zoals het financieringsrisico, het reputatierisico, het sectorrisico en de operationele risico's.

Het herfinancieringsrisico speelt niet op de korte termijn. De belangrijkste financieringen lopen tot in 2014 en in 2015. Het financieringsrisico is mede beperkt doordat voor deze financieringen geen convenanten gelden. De druk op de garantielijnen voor de pps-projecten is ongewijzigd. In vergelijking met de periode voor de kredietcrisis eisen de banken op de nieuwe pps-projecten momenteel een grotere garantstelling.

Het reputatierisico: Ballast Nedam heeft een solide en positieve reputatie, wat een waardevol bezit is voor de onderneming. Om deze reputatie te bewaken hebben we een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid, leven we onze interne gedragscode na en vragen we dit ook van onze leveranciers en onderaannemers. Daarnaast hebben we een intern complianceprogramma om onze medewerkers constant te trainen en bewust te houden van het belang van het naleven van de gedragscode.

Sectorrisico: een verbetering in de markt voor bouw en vastgoedontwikkeling heeft zich nog niet voorgedaan. De verlaging van de overdrachtsbelasting heeft een beter werkende woningmarkt tot gevolg en zal op termijn een positieve uitwerking op de nieuwbouw van woningen hebben.

Operationeel risico: de goede spreiding van de orderportefeuille en het bestaande risicobeheersingbeleid blijven de fundamenten van de beheersing van het operationele risico. In de eerste helft van 2011 zijn er geen noemenswaardige operationele risico's bijgekomen.

Ten aanzien van een aantal specifieke risico's is de status quo min of meer gehandhaafd. Dit betreft de fiscale claims uit Saoedi-Arabië en Canada, een onderzoek met betrekking tot een in 2001 opgeheven buitenlandse entiteit en de civiele procedure tegen een ex-directeur.

Verklaring Raad van Bestuur

Voor zover de Raad van Bestuur bekend geeft de halfjaarrekening zoals opgenomen op pagina 10 tot en met 21 een getrouw beeld van de activa, de passiva, de financiële positie en het resultaat van Ballast Nedam N.V. en de gezamenlijke in de consolidatie opgenomen ondernemingen. Voor zover de Raad van Bestuur bekend geeft het halfjaarverslag een getrouw overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen die zich in de eerste helft van het jaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, een getrouwe beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de verdere perioden van het jaar, alsmede een getrouw overzicht van de belangrijkste transacties met verbonden partijen.

Nieuwegein, 15 juli 2011

Raad van Bestuur,
T.A.C.M. Bruijninckx
R. Malizia
P. van Zwieten

  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  x EUR 1 miljoen      halfjaar 2011  halfjaar 2010      2010

  Omzet                608       625      1 359
  Overige
  bedrijfsopbrengsten                          6

  Kosten van
  grondstoffen en
  uitbesteed werk      ( 417)     ( 469)     (1 005)
  Personeelsbeloningen    ( 148)     ( 124)     ( 278)
  Overige
  bedrijfskosten       ( 24)      ( 14)      ( 37)

                    ( 589)     ( 607)     (1 320)
  Resultaat
  Geassocieerde
  deelnemingen              -        -        -

  Resultaat uit
  bedrijfsactiviteiten
  voor
  afschrijvingen en
  amortisatie (EBITDA)         19       18       45

  Afschrijvingen en
  amortisatie
  (im)materiele activa        ( 11)      ( 12)      ( 26)
  Waardeverandering
  (im)materiële activa          -        -       ( 1)

  Resultaat uit
  Bedrijfsactiviteiten
  (EBIT)                 8        6       18

  Financieringsbaten       4        3       10
  Financieringslasten     ( 7)      ( 7)      ( 17)

  Netto financieringsbaten
  (lasten)               ( 3)      ( 4)      ( 7)

  Resultaat voor
  belastingen              5        2       11
  Belastingen             ( 1)       -       ( 4)

  Nettoresultaat             4        2        7

  Toe te rekenen
  aan aandeelhouders:

  Nettoresultaat per
  aandeel (EUR)            0.36      0.17      0.73
  Verwaterd
  nettoresultaat per
  aandeel (EUR)            0.36      0.17      0.73

  Geconsolideerd totaalresultaat

  x EUR 1 miljoen      halfjaar 2011  halfjaar 2010      2010

  Nettoresultaat
  boekjaar                4        2        7

       Direct in eigen
     vermogen verwerkte
         resultaten:
  Koersverschil             -        -        1
  Mutatie
  afdekkingsreserve          ( 1)      ( 7)      ( 3)

  Totaalresultaat
  voor de periode            3       ( 5)       5

  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de
  vennootschap              3       ( 5)       5

  Minderheidsbelang                   -

  Totaalresultaat voor
  de periode               3       ( 5)       5

Geconsolideerde balans

  x EUR 1 miljoen       halfjaar 2011    2010  halfjaar 2010

  Vaste activa
  Immateriële activa       30       29     29
  Materiële activa        193      184     184
  Financiële activa       193      167     133
  Investeringen in
  geassocieerde
  deelnemingen           2       2      2
  Uitgestelde
  belastingvorderingen      38       38     42

                      456    420       390
  Vlottende activa
  Voorraden           253      252     233
  Onderhanden werk        108      101     113
  Vorderingen          293      230     243
  Geldmiddelen en
  kasequivalenten         52       81     58

                  706      664     647
  Kortlopende
  verplichtingen
  Bankkredieten         ( 63)     ( 20)    ( 20)
  Leningen            ( 6)      ( 7)    ( 3)
  Vooruitontvangen op
  voorraden           ( 6)      ( 1)    ( 6)
  Onderhanden werk       ( 132)     ( 128)   ( 159)
  Crediteuren         ( 221)     ( 217)   ( 222)
  Belastingen           -      ( 1)     -
  Overige schulden       ( 188)     ( 178)   ( 167)
  voorzieningen         ( 46)     ( 46)    ( 32)

                 ( 662)     ( 598)   ( 609)
  Vlottende activa min
  kortlopende verplichtingen       44     66       38

                      500    486       428

  Langlopende
  verplichtingen
  Leningen            302      285     233
  Derivaten            20       18     23
  Uitgestelde
  belastingverplichtingen     4       4      3
  Personeelsbeloningen       5       5      3
  Voorzieningen          9       13     11

                      340    325       273
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe
  te rekenen aan de
  aandeelhouders van
  de vennootschap        160      161     155
  Minderheidsbelang

                      160    161       155

                      500    486       428

Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

                  halfjaar      halfjaar
  x EUR 1 miljoen          2011  2010    2010

  Geplaatst aandelenkapitaal      60   60     60
  Agio                 52   52     52
  Overige reserves           49   50     50

  Openingsstand            161   162     162

  Koersverschil             -    1
  Afdekkingsreserve          ( 1)  ( 3)    ( 7)

  Direct in eigen vermogen
  verwerkte resultaten        ( 1)  ( 2)    ( 7)

  Nettoresultaat            4    7      2
  Dividend              ( 4)  ( 3)    ( 3)
  Overig                -   ( 3)     1

  Eindstand              160   161     155

Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  x EUR 1 miljoen        halfjaar 2011  halfjaar 2010     2010

  Netto liquide middelen -
  beginstand                61       111     111

  Nettoresultaat          4        2       7
  Aanpassingen
  Afschrijvingen          11       11       25
  Amortisatie            -        1       1
  Waardeveranderingen        -        -       1
  Financieringslasten        7        7       17
  Financieringsbaten       ( 4)      ( 3)     ( 10)
  Op aandelen gebaseerde
  beloningen            -        1       -
  Belastingen            1        -       4
  Resultaat geassocieerde
  deelnemingen           -        -       -
  Mutaties
  Mutatie overige vorderingen   ( 3)       -      ( 4)
  Mutatie onderhanden werk    ( 9)      ( 40)     ( 59)
  Mutatie voorraden         6       ( 9)     ( 33)
  Mutatie voorzieningen en
  personeelsbeloningen       1        1       19
  Betaalde rente         ( 7)      ( 7)     ( 11)
  Betaald op
  afdekkingsinstrumenten      -        -      ( 5)
  Ontvangen rente          -        -       -
  Betaalde belastingen       -       ( 1)      ( 3)
  Mutatie overig werkkapitaal  ( 45)      ( 21)      12

  Netto kasstroom
  Operationele activiteiten       ( 38)      ( 59)    ( 39)

  Immateriële activa
  investeringen          ( 2)      ( 2)      ( 2)
  Desinvesteringen         1        -       -
  Materiële activa
  Investeringen         ( 20)      ( 14)     ( 32)
  Desinvesteringen         6        2       8
  Financiële activa
  Investeringen         ( 27)      ( 30)     ( 70)
  Desinvesteringen         1        -       4
  ontvangen dividend        -        -       2
  Investeringen in
  Geassocieerde
  deelnemingen           -        -      ( 2)
  Overname bedrijfsactiviteiten  ( 5)

  Netto kasstroom
  investeringsactiviteiten        ( 46)      ( 44)    ( 92)

  Opgenomen langlopende
  leningen             21       36      107
  Aflossing langlopende
  leningen            ( 5)      ( 3)     ( 19)
  Verwerving minderheidsbelang                  ( 3)
  Betaald dividend        ( 4)      ( 3)      ( 3)
  (In)verkoop ingekochte
  aandelen             -        -       -

  Netto kasstroom
  financieringsactiviteiten        12       30      82

  Effect van koersverschillen
  op liquide middelen            -        -     ( 1)

  Netto liquide middelen -
  eindstand               ( 11)       38      61

  Netto liquide middelen

  x EUR 1 miljoen        halfjaar 2011  halfjaar 2010    2010

  Geldmiddelen en
  kasequivalenten         52       58       81
  Bankkredieten         ( 63)      ( 20)     ( 20)

  Netto liquide middelen     ( 11)       38       61

  Vrij beschikbaar        ( 31)       14       47
  Proportioneel geconsolideerd   20       24       14

  Netto liquide middelen     ( 11)       38       61

  Netto financieringspositie

  x EUR 1 miljoen        halfjaar 2011  halfjaar 2010    2010

  Netto liquide middelen     ( 11)       38       61
  Kortlopend deel
  langlopende leningen      ( 6)      ( 3)      ( 7)
  Langlopende leningen     ( 302)     ( 233)     ( 285)

                 ( 319)     ( 198)     ( 231)

Segmentatie

  Omzet
                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen          2011   2010  2010

  Infrastructuur           251   237  534
  Bouw & Ontwikkeling        280   330  641
  Specialismen            96    93  214
  Toelevering            102    89  202

                    728   748 1 591
  Overig              ( 120)  ( 123) ( 232)

                    608   625 1 359

  EBIT
                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen          2011   2010  2010

  Infrastructuur           11    4   10
  Bouw & Ontwikkeling         1    3   4
  Specialismen            ( 3)    -   2
  Toelevering             1    3   10

                    10    10   26
  Overig               ( 2)   ( 4)  ( 8)

                     8    6   18

  Marge
                 halfjaar halfjaar
                   2011   2010  2010

  Infrastructuur          4.4%   1.8%  1.8%
  Bouw & Ontwikkeling        0.4%   0.9%  0.7%
  Specialismen           -3.1%   0.0%  0.9%
  Toelevering            1.0%   2.9%  5.0%

  Totaal              1.3%   1.0%  1.3%

  Nettoresultaat
                 halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen          2011   2010  2010

  EBIT                 8    6   18
  Financieringsbaten en -lasten   ( 3)   ( 4)  ( 7)

  Resultaat voor belastingen      5    2   11
  Belastingen            ( 1)    -  ( 4)

  Nettoresultaat            4    2   7

Segmentatie (vervolg)

  Orderportefeuille
                   halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen           2011   2010  2011

  Infrastructuur            858   686  986
  Bouw & Ontwikkeling          720   882  735
  Specialismen             113    80   80
  Toelevering              57    71   67

                    1 748  1 719 1 868
  Overig                ( 32)  ( 35) ( 27)

                    1 716  1 684 1 841

  Activa

                   halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen           2011   2010  2010

  Infrastructuur            390   316  362
  Bouw & Ontwikkeling          530   458  467
  Specialismen             103    98  107
  Toelevering              196   186  186

                    1 219  1 058 1 122
  Niet toegerekend aan segmenten    180   142  152
  Geassocieerde deelnemingen       2    2   2
  Eliminaties en niet gealloceerde
  activa               ( 238)  ( 165) ( 192)

                    1 162  1 037 1 084

Segmentatie (vervolg)

  Infrastructuur
             halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011   2010  2010

  Omzet           251   237  534
  EBIT            11    4   10
  Marge           4.4%   1.8%  1.8%
  Orderportefeuille     858   686  986
  Activa          390   316  362

  Bouw & Ontwikkeling
             halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011   2010  2010

  Omzet           280   330  641
  EBIT            1    3   4
  Marge           0.4%   0.9%  0.7%
  Orderportefeuille     720   882  735
  Activa          530   458  467

  Specialismen
             halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011   2010  2010

  Omzet           96    93  214
  EBIT           ( 3)    -   2
  Marge          -3.1%   0.0%  0.9%
  Orderportefeuille     113    80   80
  Activa          103    98  107

  Toelevering
             halfjaar halfjaar
  x EUR 1 miljoen     2011   2010  2010

  Omzet           102    89  202
  EBIT            1    3   10
  Marge           1.0%   2.9%  5.0%
  Orderportefeuille     57    71   67
  Activa          196   186  186

Geconsolideerde balans


                   Partieel   Equity balans
                 geconsolideerd
  x EUR 1 miljoen
                  halfjaar 2011  halfjaar 2011
  Vaste activa
  Immateriële activa        30       28
  Materiële activa         193       172
  Financiële activa        195       45
  Uitgestelde
  belastingvorderingen       38       32

                       456       277
  Vlottende activa
  Voorraden            253       217
  Onderhanden werk         108       106
  Vorderingen           293       228
  Geldmiddelen en
  asequivalenten          52       20

                   706       571
  Kortlopende
  verplichtingen
  Bankkredieten          ( 63)      ( 46)
  Leningen             ( 6)      ( 5)
  Vooruitontvangen
  op voorraden           ( 6)      ( 6)
  Onderhanden werk        ( 132)      ( 65)
  Crediteuren          ( 221)     ( 159)
  Belastingen            -        -
  Overige schulden        ( 188)     ( 230)
  Voorzieningen          ( 46)      ( 49)

                  ( 662)     ( 560)
  Vlottende activa min
  kortlopende
  verplichtingen              44       11

                       500       288

  Langlopende
  verplichtingen
  Leningen             302       105
  Derivaten             20        -
  Uitgestelde
  belastingverplichtingen      4        3
  Personeelsbeloningen        5        5
  Voorzieningen           9       13

                       340       126
  Totaal eigen
  vermogen
  Eigen vermogen toe
  te rekenen aan de
  andeelhouders van
  de vennootschap         160       162
  Minderheidsbelang

                       160       162

                       500       288

  Solvabiliteit               14%       19%

                    Equity balans

  x EUR 1 miljoen
                   2010    2009
  Vaste activa
  Immateriële activa        27     26
  Materiële activa        166     164
  Financiële activa        53     52
  Uitgestelde
  belastingvorderingen       33     33

                     279     275
  Vlottende activa
  Voorraden            216     188
  Onderhanden werk         99     100
  Vorderingen           169     176
  Geldmiddelen en
  asequivalenten          60     91

                  544     555
  Kortlopende
  verplichtingen
  Bankkredieten          ( 8)     -
  Leningen            ( 1)    ( 5)
  Vooruitontvangen
  op voorraden           -     ( 9)
  Onderhanden werk        ( 55)   ( 105)
  Crediteuren          ( 160)   ( 199)
  Belastingen            -      -
  Overige schulden       ( 255)   ( 199)
  Voorzieningen         ( 47)    ( 31)

                 ( 526)   ( 548)
  Vlottende activa min
  kortlopende
  verplichtingen            18      7

                     297     282

  Langlopende
  verplichtingen

                         95
  Leningen            107
  Derivaten             -      -
  Uitgestelde
  belastingverplichtingen      3      3
  Personeelsbeloningen       5      5
  Voorzieningen          19     17

                     134     120
  Totaal eigen
  vermogen
  Eigen vermogen toe
  te rekenen aan de
  andeelhouders van
  de vennootschap         163     162

                         
  Minderheidsbelang               -

                     163     162

                     297     282

  Solvabiliteit             20%     20%

Toelichting behorende tot de halfjaarlijkse financiële rapportage

Belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving

Ballast Nedam N.V. is gevestigd in Nederland te Nieuwegein. De halfjaarlijkse financiële rapportage van Ballast Nedam N.V. betreft de eerste zes perioden van het boekjaar 2011 van 1 januari 2011 tot en met 19 juni 2011 (2010: 1 januari tot en met 20 juni). Deze rapportage omvat Ballast Nedam N.V., hoofd van de groep en haar dochtermaatschappijen, tezamen te noemen Ballast Nedam en het belang van Ballast Nedam in geassocieerde deelnemingen en entiteiten waarover gezamenlijk de zeggenschap wordt uitgeoefend.

De geconsolideerde jaarrekening van Ballast Nedam N.V. over het boekjaar 2010 is te verkrijgen via http://www.ballast-nedam.nl.

Overeenstemmingsverklaring

De halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standard IAS 34"Interim Financial Reporting" zoals aanvaard binnen de Europese Unie (hierna: 'EU-IFRS'). Er is geen accountantscontrole toegepast. De halfjaarlijkse financiële rapportage  bevat niet alle informatie vereist voor een volledige jaarrekening en dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het jaar 2010.

Deze halfjaarlijkse financiële rapportage is opgesteld en goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 juli 2011.

Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage

De bij de opstelling van de halfjaarlijkse financiële rapportage gehanteerde grondslagen zijn consistent met de grondslagen omschreven in de jaarrekening over het boekjaar 2010.

Sinds 1 januari 2011 heeft Ballast Nedam haar organisatiestructuur aangepast op basis van producten en processen. In de nieuwe organisatiestructuur zijn er vier segmenten op basis van de management structuur en de interne rapportage. Deze segmenten zijn: Bouw & Ontwikkeling, Infrastructuur, Specialismen en Toelevering.

De Raad van Bestuur gebruikt regelmatig informatie per segment om beslissingen te nemen over allocatie van middelen en het beoordelen van resultaten. De beslissingen over allocatie van middelen en het beoordelen van resultaten gebeurt op basis van het Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT) en Werkzaam vermogen.

Vergelijkende cijfers zijn aangepast volgens de nieuwe segmentatie.

Seizoenspatronen

Ballast Nedam kent een seizoenspatroon waarbij in het algemeen het merendeel van de productie wordt gerealiseerd in de tweede helft van het boekjaar.

Overname bedrijfsactiviteiten

Op 2 maart 2011 heeft Ballast Nedam de zeggenschap verworven over een deel van de activiteiten van bouwbedrijf Heddes. Het betreft een overname van 16 projecten met een volume van ongeveer EUR 100 miljoen, de KleinBouw activiteiten en het hoofdkantoor in Hoorn.

Sinds de overname bedroeg de bijdrage van bouwbedrijf Heddes aan de opbrengsten € 13 miljoen.

De netto overgedragen vergoeding van EUR 5 miljoen heeft met name betrekking op materiële activa en projecten.

Transacties met verbonden partijen

De aan Ballast Nedam verbonden partijen betreffen haar Raad van Bestuur, haar Raad van Commissarissen, haar dochtermaatschappijen, geassocieerde deelnemingen, joint ventures, Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, alsmede bestuurders en leidinggevende functionarissen van deze partijen. De belangrijkste taak van Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam is het uitvoeren van de pensioenregeling voor de werknemers van Ballast Nedam. Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam maakt gebruik van diensten van werknemers van Ballast Nedam vennootschappen. De werkelijke kosten worden doorbelast. Ballast Nedam koopt van en verkoopt goederen en diensten aan verscheidene verbonden partijen waarin Ballast Nedam een belang van 50% of minder heeft. De transacties werden uitgevoerd op marktconforme voorwaarden, die vergelijkbaar zijn met die voor transacties met derden.

Belangen in joint ventures

Joint ventures, voornamelijk bestaande uit bouw- of ontwikkelcombinaties worden proportioneel geconsolideerd. Voor een overzicht van de belangrijkste joint ventures wordt verwezen naar het concernschema in de jaarrekening.  Ballast Nedam heeft de volgende belangen in joint ventures in de geconsolideerde balans opgenomen.

  x EUR 1 miljoen        halfjaar 2011   2010

  Vaste activa            209      178
  Vlottende activa          121      105
  Langlopende verplichtingen    ( 218)     ( 200)
  Kortlopende verplichtingen    ( 116)     ( 75)

  Saldo activa en verplichtingen   ( 4)       8

De proportioneel geconsolideerde omzet en de kostprijs van de omzet bedroegen ongeveer 28% (2010: 13%) van de totale omzet en kostprijs omzet.

De totale verplichtingen jegens derden van vennootschappen waarvoor Ballast Nedam hoofdelijk aansprakelijk is, zoals vennootschappen onder firma, bedragen, exclusief door deze vennootschappen afgegeven bankgaranties, per balansdatum € 1 232 miljoen (ultimo 2010 € 1 118 miljoen), waarvan het aandeel van Ballast Nedam van € 334 miljoen (ultimo 2010: € 275 miljoen) in de geconsolideerde balans is verwerkt.

Gesegmenteerde informatie

De prijzen voor transacties tussen segmenten worden op een zakelijke, objectieve grondslag bepaald. De resultaten, activa en verplichtingen worden conform de in de jaarrekening omschreven grondslagen bepaald.

Aansprakelijkheden

Garanties

Onder garanties zijn opgenomen de namens Ballast Nedam door financiële instellingen afgegeven bereidverklaringen en garanties in verband met uitvoering van projecten en voor ontvangen vooruitbetalingen.

  x EUR 1 miljoen    halfjaar 2011   2010

  Garanties         265      258

  Totaal          265      258

Schattingen en oordeelsvorming door de leiding

Bij het opstellen van de halfjaarlijkse financiële rapportage zijn door de leiding van Ballast Nedam schattingen en beoordelingen uitgevoerd die van invloed zijn op de bedragen die worden opgevoerd voor activa, passiva, omzet, kosten en de daarmee verband houdende toelichtingen.

Projectresultaten

Bij de waardering van onderhanden werken wordt gebruik gemaakt van prognose einde werk resultaten. De uiteindelijke uitkomst kan afwijken van de gemaakte prognose.

Verwerking van winstbelastingen

Bij de periodeafsluiting maakt Ballast Nedam een inschatting van de belastingpositie voor alle fiscale entiteiten. Hierbij worden schattingen gemaakt met betrekking tot de werkelijke op korte termijn te verrekenen belastinglasten en baten alsmede de tijdelijke verschillen tussen de fiscale balanspositie en de bedrijfseconomische balanspositie. Voor de fiscale compensabele verliezen en de uitgestelde belastingvordering uit hoofde van tijdelijke verschillen wordt per balansdatum bepaald of deze tot waardering kunnen worden gebracht. Ballast Nedam waardeert uitgestelde belastingvorderingen voor zover het waarschijnlijk is dat deze worden gerealiseerd. De benutting van de compensabele verliezen is afhankelijk van toekomstige belastbare winsten en mogelijkheden voor fiscale planning. Indien de werkelijke verwachte belastbare winsten afwijken van de schattingen en afhankelijk van de belastingstrategieën die Ballast Nedam in zou kunnen voeren, kan het voorkomen dat de tot waardering gebrachte uitgestelde belastingvorderingen niet worden gerealiseerd, wat effect kan hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Voorzieningen

Voorzieningen met betrekking tot feitelijke verplichtingen zijn afhankelijk van schattingen en beoordelingen of de criteria voor de verantwoording als verplichting zijn gerealiseerd inclusief de schatting van de omvang van de feitelijke verplichting. Feitelijke verplichtingen worden verantwoord indien het waarschijnlijk is dat een verplichting zal ontstaan en de omvang van deze verplichting redelijkerwijs kan worden geschat. Indien de werkelijke uitkomst afwijkt van onze aannames van de verwachte uitgaven, moeten de geschatte voorzieningen worden herzien en dit kan effect hebben op de financiële positie en resultaten van Ballast Nedam.

Gebeurtenissen na balansdatum

geen

Nieuwegein, 14 juli 2011

Raad van Bestuur,
T.A.C.M. Bruijninckx
R. Malizia
P. van Zwieten

Dit persbericht dient uitsluitend informatiedoeleinden. De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten aanzien van toekomstige verwerkelijking daarvan. De in dit persbericht voorkomende toekomstgerichte verklaringen waaronder voornemens of verwachtingen zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van Ballast Nedam N.V. bevinden, tengevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van de toekomstgerichte verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens voor zover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een ter zake bevoegd regelgevend orgaan.


Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op http://www.ballast-nedam.nl.

 


BRON Ballast Nedam NV