Ballast Nedam hanteert nultolerantiebeleid

20 Aug, 2012, 21:40 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, August 20, 2012 /PRNewswire/ --

Afgelopen week berichtten de media over onderzoek van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) naar Ballast Nedam. De NMa heeft bevestigd dat er geen sprake is van een formeel onderzoek.

Een voormalig projectdirecteur, veroordeeld voor zijn oplichtingpraktijken jegens de bouwcombinatie Komfort, deed ongefundeerde uitlatingen over betrokkenheid van Ballast Nedam. Uit onderzoek blijkt geen enkele betrokkenheid van Ballast Nedam.

Ballast Nedam hanteert een nultolerantiebeleid ten aanzien van zijn gedragscode. Bij meldingen over mogelijke overtredingen wordt een nauwgezet onderzoek opgestart. Indien overtredingen worden geconstateerd, worden er direct maatregelen genomen. Theo Bruijninckx, voorzitter van de Raad van Bestuur: ''Wij weten dat bij het aanpakken van integriteitzaken via rechtszaken er publicitaire schade kan ontstaan. Dit accepteren we omdat wij onze gedragscode heel belangrijk vinden en schending daarvan niet tolereren. Wij hechten wel waarde aan de feitelijke weergave van de gebeurtenissen. "

De voormalig projectdirecteur van de bouwcombinatie Komfort, de heer Oomen heeft de aandacht van de NMa op zich weten te vestigen door ongefundeerde uitlatingen over Ballast Nedam ten tijde van de door de bouwcombinatie tegen hem gevoerde rechtszaak. Eind mei 2012 werd hij veroordeeld voor zijn oplichtingpraktijken tot een schadevergoeding van een half miljoen euro aan de bouwcombinatie.

"De activiteiten van de Nederlandse Mededingingsautoriteit bestaan op dit moment uit het verifiëren van het waarheidsgehalte van de uitingen van de heer Oomen. Voor de NMa is de informatie van de heer Oomen een signaal, zoals we jaarlijks meerdere signalen ontvangen. We gaan in een dergelijk geval eerst na of er voldoende aanleiding is voor een concrete verdenking. De NMa kijkt hierbij uiteraard met een objectieve blik naar de informatie", aldus een woordvoerder van de NMa.

Via een gerechtelijk bevel heeft de bouwcombinatie ten behoeve van intern onderzoek onlangs de beschikking verkregen over kopieën van de persoonlijke administratie van de heer Oomen. De bouwcombinatie heeft die ook zelf aan de NMa ter beschikking gesteld.

Uit dit intern onderzoek naar deze persoonlijke administratie blijkt op geen enkele wijze de, door de heer Oomen, beweerde betrokkenheid van Ballast Nedam bij de oplichtingpraktijken. Ook zijn er in deze administratie geen aanwijzingen gevonden dat opdrachtgevers zouden zijn benadeeld. De stukken bevestigden alleen de frauduleuze handelingen van de voormalig projectdirecteur, die de bouwcombinaties dupeerde. Ballast Nedam vertrouwt er op dat de NMa snel met haar bevindingen naar buiten komt, zodat er naast de gerechtelijke uitspraak van mei 2012 ook van die kant duidelijkheid komt.

Ballast Nedam en Strukton laten inmiddels extern onderzoek doen naar de bewering van de heer Oomen dat Ballast Nedam partner Strukton zou hebben benadeeld. Ballast Nedam ziet op korte termijn de uitkomst van dit onderzoek met vertrouwen tegemoet.

Via de media heeft Ballast Nedam vandaag vernomen dat er zogenaamde kluisverklaringen ter publicatie zijn aangeboden. De zaakwaarnemer van de heer Oomen heeft reeds eerder, als inzet voor een voor Oomen gunstige schikking, gedreigd met het openbaar maken van verklaringen, die met name Ballast Nedam in de publiciteit zouden schaden. De bouwcombinatie Komfort is hier niet op ingegaan en is niet in het bezit van deze verklaringen. "Tot op heden zijn alle onderzochte aantijgingen van de heer Oomen en zijn zaakwaarnemer niet waar gebleken. Eventuele nieuwe aantijgingen zullen door ons in het kader van onze gedragscode wederom worden beoordeeld. " Aldus Theo Bruijninckx.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de vijf nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam NV