Ballast Nedam heeft herfinanciering succesvol afgerond

17 Jun, 2015, 14:45 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, June 17, 2015 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam heeft de herfinanciering die eind april is overeengekomen nu definitief ondertekend en geformaliseerd. De herfinanciering is tot stand gekomen met medewerking van het bankensyndicaat bestaande uit ING Bank, Rabobank en de Royal Bank of Scotland en Sanderink Investments B.V. en is opgebouwd uit:

  • twee door Sanderink Investments en het bankensyndicaat verstrekte overbruggingsleningen van in totaal € 20 miljoen tot de afronding van de claimemissie in de tweede helft van 2015;
  • een achtergestelde banklening van € 10 miljoen met een looptijd tot 31 maart 2017;
  • een achtergestelde banklening van € 43 miljoen met een looptijd tot 31 maart 2017;
  • een doorlopende kredietfaciliteit van € 8,9 miljoen met een looptijd tot 31 december 2015; en
  • een gecommitteerde garantiefaciliteit van initieel € 261 miljoen die wordt afgebouwd op basis van het afbouwen van de grote infraprojecten A2 Maastricht en A15 Maasvlakte-Vaanplein.

Voor de financiering gelden drie financiële convenanten die met ingang van het derde kwartaal van 2015 per kwartaal zullen worden gemeten: een guarantee capital floor, een net cash floor en een EBITDA floor.

Ballast Nedam streeft ernaar de aangekondigde claimemissie van € 20 miljoen in de tweede helft van 2015 af te ronden. De claimemissie en de daarvoor noodzakelijke verlaging van de nominale waarde zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 29 juni a.s.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam