Ballast Nedam in gesprek met buitenlandse partijen

19 Mei, 2015, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, May 19, 2015 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam voert verkennende gesprekken met meerdere buitenlandse partijen over de mogelijkheden van een fusie of overname van de onderneming.

Eind april heeft Ballast Nedam een pakket aan financiële en strategische maatregelen gepresenteerd om de gevolgen van de zware projectverliezen in de divisie Infrastructuur op te kunnen vangen. De aankondiging van dit pakket en de daaropvolgende presentatie van de jaarcijfers over 2014 hebben grote bewegingen rond het aandeel Ballast Nedam teweeg gebracht.

Een van de betrokken buitenlandse partijen heeft Ballast Nedam eind 2014 benaderd en met deze partij was Ballast Nedam eind april in gesprek over overname van een deel van de infrastructuur activiteiten. Over de uitkomst van de gesprekken bestaat geen zekerheid. De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is op woensdag 13 mei jl. gepubliceerd en blijft ongewijzigd.

Zoals ook eerder aangegeven, zal Ballast Nedam strategische opties actief blijven verkennen in het belang van de onderneming en zal hierover mededelingen doen als dat vereist of aangewezen is.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

 

 


BRON Ballast Nedam