Ballast Nedam: inkoop 24.151 eigen aandelen afgerond

19 Dec, 2007, 06:42 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, December 19 /PRNewswire/ -- Ballast Nedam N.V. maakt bekend dat zij 24.151 eigen certificaten van aandelen heeft ingekocht in de periode van 14 december 2007 tot en met 18 december 2007 tegen een gemiddelde prijs van EUR 26,99. Het bedrag dat gemoeid is met de inkoop bedroeg EUR 651.950,--.

Het geplaatste kapitaal van Ballast Nedam N.V. bestaat uit 10.000.000 (certificaten van) aandelen.

Na voormelde inkoop houdt Ballast Nedam N.V. in totaal 100.000 (certificaten van) aandelen ter afdekking van de verplichtingen uit de lopende managementoptieregeling.

BRON Ballast Nedam NV