Ballast Nedam: inkoop eigen aandelen voor afdekking optieverplichtingen

28 Nov, 2011, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, November 28, 2011 /PRNewswire/ --

Nummer 2011.028

Ballast Nedam N.V. maakt bekend dat het heeft besloten over te gaan tot de inkoop van maximaal 32.500 certificaten van aandelen Ballast Nedam N.V. ter afdekking van de verplichtingen uit de lopende managementoptieregeling.

De benodigde goedkeuring tot inkoop is verkregen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 19 mei 2011 en loopt tot 19 november 2012. De inkoop van de certificaten van aandelen zal vanaf heden aanvangen.

De prijs per in te kopen certificaat van aandeel zal niet hoger liggen dan de gemiddelde beurskoers plus tien procent. Als gemiddelde beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf handelsdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.


Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op http://www.ballast-nedam.nl

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV