Ballast Nedam: inkoop eigen aandelen voor afdekking optieverplichtingen

14 Dec, 2007, 07:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, December 14 /PRNewswire/ -- Ballast Nedam N.V. maakt bekend dat het heeft besloten over te gaan tot de inkoop van maximaal 24.250 certificaten van aandelen Ballast Nedam N.V. ter afdekking van de verplichtingen uit de lopende managementoptieregeling.

De benodigde goedkeuring tot inkoop is verkregen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 9 mei 2007 en loopt tot 10 november 2008. De inkoop van de certificaten van aandelen zal vanaf heden aanvangen.

De prijs per in te kopen certificaat van aandeel zal niet hoger liggen dan de gemiddelde beurskoers plus tien procent. Als gemiddelde beurskoers geldt het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste vijf handelsdagen voorafgaande aan de dag van inkoop.

BRON Ballast Nedam NV