Ballast Nedam Jaarcijfers 2006: Aanzienlijk Hogere Resultaten; Hoger Dividend

16 Maa, 2007, 07:00 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 16 /PRNewswire/ --

- Resultaat voor belasting + 36% (EUR 38 miljoen; 2005: EUR 28 miljoen). Dit is 9% boven de eerder uitgesproken verwachting

- Nettoresultaat meer dan verdubbeld: EUR 44 miljoen (2005: EUR 20 miljoen)

- Omzet + 9% (EUR 1,3 miljard; 2005: EUR 1,2 miljard)

- Voorziening EUR 5 miljoen voor bitumenboete Europese Commissie

- Prognose in 2007: gelijkblijvend operationeel resultaat door timingeffect grote vastgoedprojecten; daarna verdere verbetering

- Dividend verder verhoogd: EUR 1,34 (2005: EUR 1,02)

  
   Kerncijfers
 
   x EUR 1 000 000              2006  2005
 
   Omzet                   1 310 1 206
   EBIT                     42   38
   Resultaat voor belasting           38   28
   Nettoresultaat                44   20
   Orderportefeuille             1 093 1 064
   Eigen vermogen               158  124
   Solvabiliteit                20%  15%
   Netto financieringspositie          23   68

Aanzienlijk hogere resultaten

Ballast Nedam heeft opnieuw een goed jaar achter de rug. In 2006 zijn aanzienlijk hogere resultaten geboekt.

Het resultaat voor belasting steeg met EUR 10 miljoen tot EUR 38 miljoen (+ 36%). Dit is 9% meer dan de bij de halfjaarcijfers uitgesproken verwachting, die toen ook al naar boven was bijgesteld.

Het nettoresultaat werd meer dan verdubbeld van EUR 20 miljoen naar EUR 44 miljoen. Hierbij speelden met name de additioneel tot waardering gebrachte compensabele verliezen een belangrijke rol. Het gerealiseerde nettoresultaat van EUR 44 miljoen ligt aan de bovenkant van de eerder uitgesproken verwachting (EUR 40 miljoen - EUR 45 miljoen).

Het operationele resultaat steeg met 10%. Dit is inclusief een voorziening van EUR 5 miljoen voor de door de Europese Commissie in 2006 opgelegde boete voor de overtreding van mededingingsregels bij de inkoop van bitumen.

De omzet steeg met 9%. Van de omzet werd 92% in Nederland gerealiseerd. Dit is gelijk aan de situatie in 2005.

  
  Financiële resultaten

  Omzet
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur      676  541
  Bouw en Ontwikkeling   622  658
 
              1 298 1 199
  Overig          12   7
 
  Totaal         1 310 1 206

  De omzet nam met 9% toe tot EUR 1.310 miljoen.

Infrastructuur

De omzet van de divisie Infrastructuur groeide met EUR 135 miljoen (+ 25%). De vraag in de infrastructuurmarkt is sterk toegenomen. Het prijsniveau in dit segment is met name in de openbare aanbestedingsmarkt echter nog steeds te laag. Er is sinds medio 2006 onmiskenbaar sprake van een verbetering, maar dit gaat zoals verwacht slechts geleidelijk.

Een andere indicator voor dit geleidelijke herstel is de ontwikkeling op de toeleveranciersmarkt. De grondstoffenactiviteiten van Ballast Nedam constateren een sterk groeiende vraag naar zand, grind, graniet en bodemas. Ballast Nedam heeft de overname van een concessie voor een zand- en grindgroeve in Duitsland onlangs afgerond. Verdere uitbreiding van deze activiteiten behoort tot de prioriteiten voor 2007 en de volgende jaren.

Ook de prefabbetonfabrieken binnen de divisie Infrastructuur signaleren een geleidelijke stijging van het - thans nog te lage - prijsniveau. In 2006 heeft dit geleid tot een licht beter resultaat.

In 2006 heeft Ballast Nedam Infra met succes het eerste offshore windmolenpark in de Noordzee gebouwd. In een aantal Europese landen lopen tenderprocedures voor nieuwe opdrachten waarop Ballast Nedam heeft ingeschreven. Tezamen met het bedrijf Evelop (onderdeel van E-Concern), richt Ballast Nedam zich op de ontwikkeling van offshore windmolenparken op het Nederlandse continentaal plat.

Voor 2007 en de volgende jaren verwacht de divisie een verdere verbetering van de infrastructuurmarkt. Dit zal naar verwachting leiden tot een geleidelijke groei van zowel omzet als resultaat.

Bouw & Ontwikkeling

De divisie Bouw & Ontwikkeling heeft in 2006 opnieuw uitstekende resultaten getoond. De omzet was in 2006 weliswaar 6% minder dan in het voorgaande jaar, maar in 2005 was de verkoop van het vroegere Ballast Nedam hoofdkantoor in Nieuwegein in de omzet opgenomen.

De woningbouwactiviteiten van Ballast Nedam ontwikkelden zich in 2006 voorspoedig. Er werden 1384 woningen opgeleverd. Dit is ruim 300 meer dan in 2005. Het aantal woningen dat uit eigen ontwikkeling is gerealiseerd, nam met 30% toe. Gezien de orderportefeuille en de verdere groei van de grondbank is Ballast Nedam positief gestemd over de woningbouw in de komende jaren.

Met name het bezit van grondposities is belangrijk voor de verdere ontwikkeling. In 2006 werd de grondbank met 67 ha (=11%) uitgebreid tot 654 ha. De boekwaarde steeg met EUR 21 miljoen tot EUR 96 miljoen. Het hierop te realiseren ontwikkelpotentieel nam met 21% toe tot 12.700 woningen. Daarnaast is er nog een potentieel van ca. 0,5 miljoen msquared kantoor- en overige commerciële ruimten.

De verwerving van grondposities wordt voortgezet. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijke overname van één of meer projectontwikkelaar(s).

Ballast Nedam is specialist in grote en complexe utiliteitsbouwprojecten (b.v. hoogbouw, kantoorcomplexen, ziekenhuizen, stadions, theaters). De orderportefeuille in dit segment is zeer goed gevuld.

  
  EBIT
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur      16   14
  Bouw en Ontwikkeling   36   35
 
               52   49
  Overig         ( 10) ( 11)
 
  Totaal          42   38

Het operationeel resultaat steeg met 10% tot EUR 42 miljoen. Dit is inclusief een getroffen voorziening voor de gehele bitumenboete (EUR 5 miljoen) van de Europese Commissie. Zonder deze voorziening zou het operationele resultaat met 24% zijn gestegen.

De divisie Infrastructuur heeft in weerwil van het lage prijsniveau in haar markt, haar resultaat weten te verbeteren. Door toename van de omzet is de divisie er in geslaagd om, ondanks een lagere marge, een EBIT-stijging van 14% te realiseren. Dit is beter dan bij de halfjaarcijfers als verwachting was uitgesproken.

De divisie Bouw & Ontwikkeling leverde een uitstekende prestatie door het reeds zeer goede resultaat van 2005 nog te overtreffen. Ook dit was beter dan verwacht. Net als in 2005 werd het resultaat van deze divisie beïnvloed door de zeer positieve afronding van een paar grote vastgoedprojecten.

Het resultaat Overig is nagenoeg gelijk aan 2005. In dit resultaat is o.a. de bitumenvoorziening van EUR 5 miljoen verwerkt. Hier tegenover stonden positieve resultaten vanuit de afwikkeling van oude internationale projecten.

  
  Marge
 
              2006  2005
 
  Infrastructuur     2.4%  2.6%
  Bouw en Ontwikkeling  5.8%  5.3%
 
  Totaal         3.2%  3.2%

De marge op concernbasis bleef gelijk (3,2%). Zonder de bitumenvoorziening is dit 3,6%.

De marge van Infrastructuur verminderde van 2,6% naar 2,4% bij een sterke stijging van de omzet.

De marge van Bouw & Ontwikkeling groeide van 5,3% naar 5,8%.

  
  Nettoresultaat
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  EBIT           42   38
  Rentebaten en -lasten  ( 4) ( 10)
 
  Resultaat voor      38   28
  belastingen
  Belastingen        6  ( 8)
 
  Nettoresultaat      44   20

In 2006 had het concern EUR 6 miljoen lagere rentelasten dan in het voorgaande jaar. Het resultaat voor belastingen (EUR 38 miljoen) is 36% hoger dan in 2005 (EUR 28 miljoen).

De belastingpost toonde in 2006 een bate van EUR 6 miljoen. In 2005 was dit nog een last van EUR 8 miljoen.

De bate van EUR 6 miljoen is per saldo het effect van enerzijds een belastinglast van EUR 3 miljoen buiten de Nederlandse fiscale eenheid, de realisatie van EUR 13 miljoen van de uitgestelde belastingvordering, de verlaging met EUR 3 miljoen van de uitgestelde belastingvordering in verband met de tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting en anderzijds een belastingopbrengst van EUR 25 miljoen als gevolg van het tot waardering brengen van het liquidatieverlies van de voormalige Britse dochter. Het nettoresultaat werd mede hierdoor meer dan verdubbeld: van EUR 20 miljoen in 2005 tot EUR 44 miljoen in 2006. Dit ligt aan de bovenkant van de bij de halfjaarcijfers afgegeven prognose.

  
  Orderportefeuille
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur      572  557
  Bouw en Ontwikkeling   525  503
 
              1 097 1 060
  Overig          ( 4)   4
 
  Totaal         1 093 1 064

De orderportefeuille steeg met 3% tot EUR 1.093 miljoen.

In de laatste twee maanden van 2006 zijn door Ballast Nedam de volgende grotere opdrachten verworven:

- Maarssen: 144 woningen (EUR 41 miljoen)

Het plan omvat stadsvilla's, dijkwoningen, twee-onder-één-kap woningen en appartementen.

- Heerlen: renovatie van hoofdkantoor ABP (EUR 40 miljoen)

Het complex beslaat 65.000 msquared met 3300 werkplekken.

- Rotterdam: twee kantoor- en woontorens Laurenshof (EUR 38 miljoen)

De torens zijn 73 meter respectievelijk 38 meter hoog met een tweelaags ondergrondse parkeerkelder.

- Rotterdam: studentenhuisvesting (EUR 25 miljoen)

Het complex bevat bijna 500 appartementen en 39 kantoor-, winkel- en sportruimten.

- Utrecht: multifunctioneel voorzieningencomplex Vleuterweide (EUR 22 miljoen)

Het project bevat een schoolgebouw, sporthal, cultureel centrum en 54 appartementen.

- Gambia: verbetering van 233 km hoofdwegen en onderhoudswerkzaamheden aan 43 km overige wegen (EUR 39 miljoen)

Schenking van de Europese Unie.

- Gambia: drinkwaterinstallaties, 140 km waterleiding en 6000 verdeelpunten (EUR 34 miljoen)

Financiering met behulp van Nederlandse overheid.

- Ghana: drinkwaterinstallaties en 68 km waterleiding (EUR 20 miljoen)

Volledige private financiering. Vergelijkbare contracten zijn hier in de afgelopen jaren met succes uitgevoerd.

- Suriname: havenrenovatie in Paramaribo (EUR 28 miljoen)

Dit project wordt gefinancierd door het Europese Ontwikkelingsfonds. Het omvat de reparatie en versterking van de bestaande terminal, een uitbreiding van de haventerreinen en opslagfaciliteiten.

Deze projecten zijn alle opgenomen in de orderportefeuille per einde 2006.

In de eerste maanden van 2007 zijn de volgende grote opdrachten verworven:

- Amsterdam: de ontwikkelingsovereenkomst voor de realisatie van het GETZ uitgaanscentrum.

De contractpartijen zijn de gemeente en de combinatie OMC (Ballast Nedam, ING en BAM).

Het Ballast Nedam-deel van het contract omvat EUR 100 miljoen.

GETZ wordt een uitgaanscentrum met hoogwaardige culturele voorzieningen aan de Arena-boulevard. Naast cultuur- en entertainmentfuncties (o.a. een evenementenhal voor 15.000 bezoekers) zullen een hotel, een casino, winkels, horeca en woningen in het plan worden opgenomen.

- Rotterdam: Medisch Centrum Rijnmond Zuid (EUR 68 miljoen)

In dit nieuwe ziekenhuis worden het Zuiderziekenhuis en het St. Claraziekenhuis verenigd.

Het krijgt 570 bedden, 14 operatiekamers en een brandwondencentrum.

- Den Haag: kantoorgebouw Haagse Veste (EUR 23 miljoen).

Ballast Nedam heeft de deskundigheid in eigen huis voor grote projecten in de nieuwe PPS-contractvorm. Slechts een aantal spelers is actief in deze markt. In 2006 is de nieuwe businessunit Ballast Nedam Concessies voortvarend gestart. Ballast Nedam Concessies specialiseert zich in het verwerven en managen van PPS-contracten op de publieke markt. Daarnaast richt het bedrijf zich op concessies in de private markt. Thans behoort Ballast Nedam tot de overgebleven consortia in de vijf lopende PPS-procedures (Tweede Coentunnel, Defensieproject Kromhoutkazerne Utrecht, IBG-kantoor Groningen, belastingkantoor Doetinchem en Detentiecentrum Rotterdam).

Omvangrijke ontwikkelingsprojecten zoals Almere Poort, Spoorzone Delft, woningbouw Spijkenisse, herstructurering Laakhaven Den Haag en vinex-lokatie Eindhoven zullen de komende jaren gefaseerd in het orderboek worden opgenomen.

Vermogen en financiering

Het eigen vermogen is met EUR 34 miljoen gestegen en bedroeg EUR 158 miljoen. Deze toename resulteerde grotendeels uit enerzijds het nettoresultaat van EUR 44 miljoen en anderzijds de dividendbetaling van EUR 10 miljoen. De totale activa daalden met EUR 53 miljoen tot EUR 794 miljoen. De solvabiliteit steeg van 15% naar 20%. Het werkzaam vermogen steeg fors van EUR 74 miljoen in 2005 tot EUR 177 miljoen door met name de terugloop van vooruitbetalingen op projecten van Infrastructuur. Dit is het effect van een andere betalingssystematiek bij grote overheidsopdrachtgevers. Hierbij komt de voorfinanciering grotendeels bij de aannemer te liggen.

De kasstroom over 2006 bedroeg EUR 67 miljoen negatief tegenover EUR 31 miljoen negatief over 2005.

De operationele kasstroom over 2006 verbeterde van een negatieve operationele kasstroom van EUR 26 miljoen tot een positieve operationele kasstroom over 2006 van EUR 17 miljoen. Dit betrof met name de positieve operationele kasstroom van EUR 31 miljoen van Bouw & Ontwikkeling.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg EUR 54 miljoen negatief, bestaande uit EUR 67 miljoen aan investeringen, EUR 12 miljoen aan desinvesteringen en EUR 1 miljoen aan ontvangen dividenden. De investeringen betroffen met name investeringen in materieel en in PPS-projecten door Infrastructuur. De netto investeringen in materiële vaste activa van EUR 28 miljoen overtroffen de afschrijvingen van EUR 19 miljoen.

De negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van EUR 30 miljoen bestond grotendeels uit vervroegde aflossingen van langlopende leningen in december 2006, waaronder de lening van de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam, en de dividendbetaling van EUR 10 miljoen over 2005.

De netto financieringspositie nam met EUR 45 miljoen af tot een overschot van EUR 23 miljoen, waarbij zowel de netto liquide middelen met EUR 67 miljoen als de leningen met EUR 22 miljoen afnamen. Gedurende het jaar bestond er een grotere financieringsbehoefte dan op jaareinde. Voor de komende jaren wordt een structureel hoger werkzaam vermogen verwacht door lagere vooruitbetalingen op projecten en investeringen in de grondposities.

Ballast Nedam heeft in 2007 een meerjarige lening van EUR 50 miljoen afgesloten. De lening heeft een looptijd van vijf jaar tot 1 april 2012 en een vaste rente van 4,63%. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken dat in gebruik is bij Ballast Nedam. De leningsvoorwaarden bevatten geen financiële ratio's.

Tevens zijn in 2007 met drie banken garantie- en kasgeldleningsfaciliteiten voor respectievelijk EUR 260 miljoen en EUR 60 miljoen afgesloten.

Het aandeel Ballast Nedam

De winst per gemiddeld uitstaand aandeel is gestegen van EUR 2,05 in 2005 tot EUR 4,44 in 2006.

Koers per 31-12-2005: EUR 33,25

Koers per 31-12-2006: EUR 33,02

Koers per 01-03-2007: EUR 36,35

In maart 2007 heeft Navitas Capital B.V. de verwerving van 5% van de aandelen gemeld.

Andere partijen die 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezitten zijn: Delta Lloyd, Henderson, Capital, ING, Driessen Beleggingen en Bibiana Beheer.

Ook in 2006 werd door de Raad van Bestuur een grote groep (potentiële) aandeelhouders persoonlijk bezocht. Daartoe werden er 15 roadshows in verschillende steden in Europa en de Verenigde Staten georganiseerd. Tevens werden in Nederland individuele presentaties aan beleggers gegeven. In totaal was er persoonlijk contact met ruim 130 institutionele beleggers.

Hoger dividend

Het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders goedgekeurde dividendbeleid bevat een pay-out van 50% van het nettoresultaat. Hierbij zal - zoals in het persbericht over de halfjaarcijfers vermeld - rekening worden gehouden met een normale belastingdruk van 30%. De verwachte incidentele belastingeffecten (o.a. het tot waardering brengen van de liquidatieverliezen ) worden dus voor de berekening van het dividend buiten beschouwing gelaten.

De Raad van Bestuur stelt - met goedkeuring van de Raad van Commissarissen - op basis hiervan voor om per uitstaand aandeel EUR 1,34 als dividend over 2006 uit te keren. Dit is 31% meer dan over 2005 is uitgekeerd en 8% hoger dan bij de halfjaarcijfers in het vooruitzicht was gesteld (EUR 1,24).

De betaling van het dividend vindt plaats op 18 mei 2007 (notering ex-dividend zal zijn op 11 mei 2007).

Strategie

Ballast Nedam bestrijkt de gehele bouwketen. De komende jaren zullen projectontwikkeling, engineering alsmede onderhoud en beheer verder worden versterkt. Deze activiteiten hebben een hogere marge dan de pure uitvoeringsactiviteiten in de bouw. Door de mix van onze activiteiten te veranderen, kan de marge van Ballast Nedam als geheel structureel verbeteren.

Deze strategie zal worden gerealiseerd door verdere uitbouw van de grondbank, de overname van één of meer projectontwikkelingbedrijven en de verwerving van concessies.

Aan de achterkant van de waardeketen (onderhoud en beheer) worden de bestaande activiteiten verder grotendeels via organische groei uitgebouwd. Daarbij ligt de nadruk op het management en de professioneel hoogwaardige kennis van deze activiteiten en niet op het verwerven van meer uitvoeringscapaciteit.

Vooruitzichten Ballast Nedam 2007

De Raad van Bestuur verwacht dat in 2007 de divisie Infrastructuur in dit geleidelijk verbeterende segment zijn goede marktpositie zal omzetten in een hoger operationeel resultaat.

De divisie Bouw & Ontwikkeling realiseerde in 2006 (net als in 2005) zeer positieve resultaten op een paar grote vastgoedprojecten. Een aantal nieuwe grote projecten zit in de pijplijn, maar er bestaat echter nog geen zekerheid over het aantal dat al in 2007 zal starten. Voor 2007 gaat de Raad van Bestuur er - op basis van de huidige planning van ontwikkelingsposities - dan ook vanuit dat de divisie Bouw & Ontwikkeling weliswaar een marge van ruim 5% zal realiseren, maar het uitstekende resultaat van 2006 niet geheel zal evenaren.

Als gevolg hiervan verwacht de Raad van Bestuur voor het concern als geheel in 2007 een ongeveer gelijkblijvend operationeel resultaat.

In de daarop volgende jaren wordt op basis van de onderliggende kwaliteit van de organisatie en de in voorbereiding zijnde projecten een verdere groei van het operationeel resultaat verwacht.

  
   Kerncijfers
 
   x EUR 1 000 000              2006  2005
 
   Omzet                   1 310 1 206
   EBIT                     42   38
   Resultaat voor belasting           38   28
   Nettoresultaat                44   20
   Orderportefeuille             1 093 1 064
   Eigen vermogen               158  124
   Solvabiliteit                20%  15%
   Netto financieringspositie          23   68
 
   Het aandeel Ballast Nedam
 
   x EUR 1
 
   Nettoresultaat per gemiddeld uitstaand   4.44  2.05
   aandeel
 
   Dividendvoorstel              1.34  1.02
 
   Koers 31 december             33.02 33.25
   Koers 1 januari              33.25 12.44
   Koers 1 maart 2007            36.35

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening , balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de opgemaakte jaarrekening 2006 en betreft een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats na vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 9 mei a.s. De accountant heeft bij de opgemaakte jaarrekening een goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

  
  Segmentatie table to be inserted

  Omzet
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur      676  541
  Bouw en Ontwikkeling   622  658
 
              1 298 1 199
  Overig          12   7
 
  Totaal         1 310 1 206

 
  EBIT
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur      16   14
  Bouw en Ontwikkeling   36   35
 
               52   49
  Overig         ( 10) ( 11)
 
  Totaal          42   38

 
  Marge
 
              2006  2005
 
  Infrastructuur      2.4%  2.6%
  Bouw en Ontwikkeling   5.8%  5.3%
 
  Totaal          3.2%  3.2%

 
  Nettoresultaat
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  EBIT           42   38
  Rentebaten en -lasten  ( 4) ( 10)
 
  Resultaat voor      38   28
  belastingen
  Belastingen        6  ( 8)
 
  Nettoresultaat      44   20

  
  Orderportefeuille
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur      572  557
  Bouw en Ontwikkeling   525  503
 
              1 097 1 060
  Overig          ( 4)   4
 
  Totaal         1 093 1 064
 
  Operationele
  kasstroom
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur     ( 15)  17
  Bouw en Ontwikkeling   31  ( 3)
 
               16   14
  Overig           1  ( 40)
 
  Totaal          17  ( 26)
 
  Investeringskasstroom
 
  x EUR 1 000 000     2006  2005
 
  Infrastructuur     ( 45) ( 13)
  Bouw en Ontwikkeling  ( 11)  ( 4)
 
              ( 56) ( 17)
  Overig           2   56
 
  Totaal         ( 54)  39

   
  Geconsolideerde winst- en verliesrekening
 
  x EUR 1 000 000                 2006        2005
 
  Omzet                      1310        1206         
                           
 
  Kosten van                ( 972)       ( 858)
  grondstoffen en
  uitbesteed werk
  Personeelsbeloningen           ( 252)       ( 249)
  Overige                  ( 24)       ( 44)
  bedrijfskosten
 
                          (1248)       (1151)
                                  
  Resultaat                      1         3
  geassocieerde
  deelnemingen
 
  EBITDA                       63         58
 
  Afschrijving en                 ( 21)        (20)
  amortisatie immateriële vaste
  activa
 
  EBIT                        42         38
 
  Rentebaten en                2         1
  soortgelijke
  opbrengsten
  Rentelasten en               ( 6)       ( 11)
  soortgelijke kosten
 
                           ( 4)       ( 10)

                                     
  Resultaat voor                   38         28
  belastingen
  Belastingen                     6        ( 8)
 
  Nettoresultaat                   44         20
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders                   44         20
  Minderheidsbelang                  -         -
 
  Nettoresultaat                   44         20
 
  Toe te rekenen aan
  aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per                4.44        2.05
  aandeel (EUR)
  Verwaterd                    4.40        2.01
  nettoresultaat per
  aandeel (EUR)

  
        Geconsolideerde balans
 
        x EUR 1 000 000       31 december    31 december
                         2006        2005
                           
        Vaste activa
        Immateriële activa          21         21
        Materiële activa          151        144
        Financiële activa          34         3
        Investeringen in           2         7
        geassocieerde deelnemingen
        Uitgestelde             45         36
        belastingvorderingen
 
                          253        211
        Vlottende activa
        Voorraden              143        145
        Onderhanden werk           87        100
        Vorderingen             216        216
        Geldmiddelen en           95        175
        kasequivalenten
 
                          541        636
        Kortlopende verplichtingen
        Bankkredieten            (33)        46)
         (
        Kortlopend deel           ( 3)        ( 7)
        langlopende lening
        Voorraden              (12)        ( 1)
        Onderhanden werk         ( 135)       ( 226)
        Crediteuren            ( 189)       ( 172)  
                          
        Belastingen             ( 1)        ( 1)
        Overige schulden         ( 154)       ( 144)
        Kortlopend deel          ( 28)       ( 47)
        voorzieningen            
                          
                         ( 555)       ( 644)
        Werkkapitaal            ( 14)        ( 8)
 
                          239        203
        Langlopende verplichtingen
        Leningen               36         54
        Uitgestelde              4         4
        belastingverplichtingen
        Personeelsbeloningen         5         6
        Voorzieningen            36         13
 
                          81         77
        Groepsvermogen
        Minderheidsbelang           -         2
        Eigen vermogen toe te rekenen    158        124
        aan de aandeelhouders
 
        Totaal eigen vermogen        158         126
 
                          239         203

  
  Eigen vermogen

        x EUR 1 000 000          2006         2005
 
        Geplaatst aandelenkapitaal      60          60
        Agio                 55          55
        Overige reserves           9         ( 14)
 
        Openingsstand            124          101
 
        Ongerealiseerd resultaat       -           -
        Koersverschil            ( 2)          3
 
        Direct in eigen vermogen      ( 2)          3
        verwerkte resultaten
 
        Nettoresultaat            44          20
        Dividend              ( 10)          -
        Overig                2           -
 
        Eindstand              158          124
 

  
  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  x EUR 1 000 000                    2006     2005
 
  Netto liquide middelen - beginstand          129      160
 
  Operationeel
  Nettoresultaat                  44      20
  Afschrijvingen                  19      18
  Amortisatie                    2      2
  Waardeveranderingen                -      -
  Rentelasten                    6      11
  Rentebaten                    ( 2)     ( 1)
  Belastingen                   ( 6)      8
  Resultaat deelnemingen              ( 1)     ( 3)
  Boekresultaat op verkoop vaste activa      ( 1)     ( 1)
  Mutatie overige investeringen          ( 2)      3
  Mutatie overige vorderingen           ( 3)     ( 2)
  Mutatie onderhanden werk            ( 78)    ( 33)
  Mutatie voorraden                 13     ( 29)
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen   3      8
  Betaalde rente                  ( 6)    ( 11)
  Ontvangen rente                  2      1
  Betaalde belastingen               ( 3)     ( 2)
  Mutatie overig werkkapitaal            30     ( 15)
 
  Netto kasstroom operationele activiteiten        17     ( 26)
 
  Netto investeringen
  Immateriële vaste activa
  investeringen                  ( 2)      -
  desinvesteringen                  -      -
  Materiële vaste activa
  investeringen                  ( 40)    ( 29)
  desinvesteringen                 12      61
  Financiële activa
  investeringen                  ( 25)     ( 1)
  desinvesteringen                  -      6
  ontvangen dividend                 1      4
 
  Verwerving van dochteronderneming        ( 1)     ( 2)
  Verworven geldmiddelen uit overname        1      -
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten       ( 54)      39
 
  Financiering
  Opgenomen langlopende leningen           7      10
  Aflossing langlopende leningen         ( 25)    ( 55)
  Mutatie aandeel derden              ( 2)     ( 2)
  Koersverschillen                 ( 2)      3
  Betaald dividend                ( 10)      -
  Verkoop ingekochte aandelen            2      -
 
  Netto kasstroom financieringsactiviteiten       ( 30)     ( 44)
 
  Netto liquide middelen - eindstand           62      129

  
 
  Netto liquide middelen      2006  2005
 
  Geldmiddelen en          95   175
  kasequivalenten
  Bankkredieten          ( 33)  ( 46)
 
                    62   129
 
  Vrij beschikbaar          42   99
  Proportioneel geconsolideerd    20   30
 
                    62   129
 
  Netto financieringspositie
 
  Netto liquide middelen       62   129
  Kortlopend deel langlopende    ( 3)  ( 7)
  leningen
  Langlopende leningen       ( 36)  ( 54)
 
                    23   68

BRON Ballast Nedam NV