Ballast Nedam Jaarcijfers 2011: Hoger resultaat en goede uitgangspositie

09 Maa, 2012, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 9, 2012 /PRNewswire/ --

 • Operationeel resultaat omhoog naar € 19 miljoen (2010: € 18 miljoen)
 • Nettoresultaat steeg naar € 9 miljoen (2010: € 7 miljoen)
 • Omzet stabiel op € 1,4 miljard (2010: € 1,4 miljard)
 • Grotere orderportefeuille van € 1,9 miljard (2010: € 1,8 miljard)
 • Hoger voorgesteld dividend over 2011 van € 0,47 per aandeel (over 2010: € 0,36 per aandeel)
 • Afwaardering grondposities en goodwill met € 10 miljoen (2010: € 4 miljoen)
 • Financieringspositie verbeterd tot € 11 miljoen schuld (2010: € 56 miljoen schuld)
 • Ook veel lagere non-recourse leningen van € 34 miljoen (2010: € 175 miljoen)
 • Financiering verlengd tot 2017
 • Herstructureringen 2011 goed op schema
 • Verwachting voor 2012 van ongeveer gelijkblijvende resultaten in verslechterende markten
 • Relatieve CO2-reductie behaald van 12%
 • Veiligheidscijfer IF verbeterd van 10,7 over 2010 naar 6,5
 • Uitbreiding Raad van Commissarissen met voordracht van de heer L.W.A.M. van Doorne  

Kerncijfers

  Kerncijfers
 
  x EUR 1 miljoen       2011  2010
 
  Omzet           1 382  1 359
 
  EBIT             19   18
 
  Marge            1.4%  1.4%
 
  Resultaat voor belasting   12   11
 
  Nettoresultaat         9    7
 
  Voorstel dividend in EUR  0.47  0.36
 
  Orderportefeuille     1 950  1 841
 
  Eigen vermogen        171   161
 
  Solvabiliteit         21%   20%
 
  Financieringspositie    ( 11)  ( 56)


Hoger resultaat en goede uitgangspositie

Ballast Nedam heeft een goede prestatie geleverd, zeker in het perspectief van de barre marktomstandigheden met toenemende concurrentie en prijsdruk. Voor de komende jaren zullen deze nog wel aanhouden. Het behaalde operationele resultaat van € 19 miljoen was conform de vorig jaar maart uitgesproken verwachting van een operationeel resultaat van € 15 miljoen tot € 20 miljoen. Het nettoresultaat verbeterde met € 2 miljoen tot € 9 miljoen bij een omzet van € 1,4 miljard. Uitstekende resultaten werden behaald op een aantal grote langjarige projecten en in de nichemarkten. Dit onderschrijft de strategie van Ballast Nedam om zich te richten op integrale projecten en op de nichemarkten zoals industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. De slechte marktomstandigheden drukten met name de vastgoedontwikkeling, de infra regiobedrijven en de prefabbedrijven in de verliezen. In 2011 zijn daarop bij alle drie herstructureringen ingezet. Deze vonden plaats nadat al begin vorig jaar de nieuwe clusterstructuur was ingevoerd. Deze clusterstructuur stelt ons beter in staat om als één Ballast Nedam integrale projecten aan te bieden en efficiencyvoordelen te behalen.

Positieve ontwikkelingen waren de hogere orderportefeuille van € 1,9 miljard en de versterking van de balans door de verkoop van drie pps-projecten, de verkoop van het Canadese recreatieresort, de verlaging van de vastgoedexposure en de verlenging van de financiering tot 2017.

Theo Bruijninckx, CEO van Ballast Nedam: "Door onze strategische focus hebben we in 2011 relatief goede resultaten weten neer te zetten. De versterking van onze balans in combinatie met de kwaliteit en de gestegen omvang van de orderportefeuille verschaffen Ballast Nedam een goede uitgangspositie om de ingezette recessie te doorstaan en de  kansen voor integrale projecten en de nichemarkten te blijven verzilveren. We verwachten voor 2012 ongeveer gelijkblijvende resultaten bij een omzet van € 1,4 miljard in verder verslechterende marktomstandigheden."    

Strategie

De strategie van Ballast Nedam richt zich op integrale projecten en de nichemarkten industriebouw, ziekenhuizen, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Ballast Nedam ontwikkelt, realiseert, beheert en hergebruikt. Wij noemen dit levenscyclusmanagement van de leefomgeving. Ballast Nedam beoogt een grotere rol bij de ontwikkeling van projecten en een langere betrokkenheid bij beheer, onderhoud en exploitatie. Ballast Nedam organiseert hierbij financiële haalbaarheid. De toeleverende en specialistische bedrijven leveren door innovatie, kostenleiderschap en inkoopsterkte een concurrentievoordeel aan de totaaloplossingen. Door de strategische focus verschuift het aanbod van Ballast Nedam naar specifieke productmarktcombinaties met een hogere toegevoegde waarde. Ballast Nedam richt zich op vier werkgebieden van de leefomgeving: huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Met onze duurzame totaaloplossingen realiseren wij blijvende kwaliteit. Het geheel van deze activiteiten leidt tot een betere leefomgeving in combinatie met lagere levenscycluskosten.

Financiële resultaten

  Infrastructuur
  x EUR 1 miljoen   2011  2010
 
  Omzet        523  534
  EBIT         14   10
  Marge        2.7%  1.8%
  Orderportefeuille 1 152  986
  Activa        228  309


Het volume in de infrastructuurmarkt was in eerste helft van vorig jaar nog redelijk. Halverwege vorig jaar sloeg het beeld om en was er sprake van toenemende concurrentie. De neerwaartse druk op de prijzen in de openbare aanbestedingsmarkt voor de traditionele contracten nam dan ook sterk toe. De regiobedrijven waren nog erg afhankelijk van dit type aanbestedingen. Hoewel ook voor de grote projecten de concurrentie toenam, bleven de nichemarkten industriebouw en offshore windmolens onverminderd goed.  

Infrastructuur leverde over het geheel genomen een prima prestatie. Het resultaat nam toe van € 10 miljoen over 2010 tot € 14 miljoen door uitstekende resultaten van de grote projecten en de bijdrage uit de verkoop van de pps-projecten. De regiobedrijven stelden in de tweede helft van het jaar teleur en maakten verlies.

Op de grote projecten in uitvoering werden uitstekende resultaten behaald op de projecten in de niches industriebouw en offshore windmolens. Zo is in de industriebouw de bouw van een Bio Energie Centrale in Delfzijl gestart en bevond de multifuel centrale Magnum voor Nuon zich in de afrondende fase. Ook in de offshore windmolens was het een goed jaar. Het hefschip Svanen plaatste in het eerste halfjaar 51 fundaties voor het Engelse Walney II Offshore Windpark, was aansluitend actief op het London Array offshore windpark om aan het einde van het jaar te starten met de plaatsing van fundaties van het Deense offshore windpark Anholt dat uit 111 turbines bestaat.

De regiobedrijven konden door de slechte prijzen en de volumedaling in de markt op kostenniveau niet meekomen met de regionale concurrentie. Voorts hadden ze onvoldoende schaal om de ambitie voor versterking van de positie op de groeimarkt van de meer integrale projecten waar te maken. Eind vorig jaar is daarom een herstructurering van de regiobedrijven ingezet. De reorganisatiekosten drukten het resultaat van de regiobedrijven verder in het verlies. Als eerste is de capaciteit naar beneden aangepast, waardoor 115 van de 519 arbeidsplaatsen vervallen. Vervolgens zal het een centraal aangestuurd bedrijf worden. Dit brengt efficiencyvoordelen met zich mee en stelt het bedrijf bovenal in staat om de meer integrale design & construct-projecten, beter aan te kunnen.

We versterkten onze positie op de Nederlandse markt voor publiek-private samenwerkingsprojecten met het fonds Benelux Secondary PPP Fund I. Ballast Nedam participeert voor 20% in het fonds en verzorgt het management ervan. Dit fonds nam de aandelenbelangen van drie operationele pps-projecten van Ballast Nedam over. Het betrof ondermeer de Kromhout Kazerne in Utrecht in gebruik als hoofdkwartier van de Koninklijke Landmacht en DUO2, het nieuwe kantoor van de Dienst Uitvoering Onderwijs en de Belastingdienst in Groningen. Met deze transactie werd kapitaal vrijgemaakt voor investeringen in nieuwe pps-projecten. Bovendien bewijst de transactie het succes van het businessmodel. We creëren waarde met het ontwerpen,het bouwen, het langjarig beheren en met het investeren in deze projecten. Infrastructuur is in combinatie in 2012 geprekwalificeerd in de pps-aanbesteding voor de aansluiting A1 - A6 van Diemen tot Almere. Vorig jaar was Infrastructuur al geprekwalificeerd voor de lopende pps-aanbesteding van het complete systeem van twee tramlijnen in de stad Groningen.  

De balans werd ook versterkt door de verkoop aan het einde van vorig jaar van het 4 seizoenen recreatieresort Kicking Horse Mountain Resort in Canada. Ballast Nedam bouwde de infrastructuur, ontwikkelde de kern van het dorp en beheerde het skigebied van 1.131 hectare met jaarlijks 160.000 bezoekers.

Begin 2012 verstevigde CNG Net haar positie als grootste leverancier van Groengas aan het wegverkeer door  de gunning van de grootste Groengas OV Concessie in Nederland aan Connexxion. CNG Net levert vanaf eind 2012 voor 10 jaar Groengas aan alle 225 stadsbussen van Connexxion in de Stadsregio Arnhem-Nijmegen. Dit betekent een uitbreiding van ongeveer 6 miljoen kilogram Groengas per jaar. CNG Net bouwde ook in 2011 verder aan een landelijk dekkend netwerk van Groengastankstations. Met de inmiddels 52 stations, waarvan er vijf in aanbouw zijn, steeg het volume met 30% tot ongeveer 13 miljoen kilogram. Rijden op Groengas is goedkoper in vergelijking met andere brandstoffen en bijna CO2-neutraal. De voertuigen zijn stiller en veroorzaken amper uitstoot van schadelijke stoffen zoals stikstofdioxide en fijnstof.

Ballast Nedam is in 2011 ook gestart met het bedrijf LNG24 voor de realisatie van een openbaar netwerk van tankstations voor LNG. LNG (Liquefied Natural Gas) is vloeibaar gemaakt aardgas. Het heeft dezelfde positieve eigenschappen als aardgas, maar maakt een veel grotere actieradius mogelijk. Daarmee is het een aantrekkelijke brandstof voor het zwaardere wegverkeer en de scheepvaart. LNG24 opent in het voorjaar van 2012 zijn eerste LNG-vulstation in Zwolle.

De totale activa van Infrastructuur daalde van € 309 miljoen tot € 228 miljoen, met name door de verkoop van de pps-projecten en het Canadese recreatieresort.

Infrastructuur wist in de tweede helft van vorig jaar voor maar liefst € 566 miljoen aan orders te verwerven. Het contract voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van 80 funderingen in 2013 voor het Duitse Butendiek offshorewindmolenpark van ongeveer € 250 miljoen was daarvan de grootste. De orderportefeuille van € 1 152 miljoen was daarmee € 166 miljoen hoger dan eind vorig jaar. De komende jaren zullen aansprekende grote projecten een goede bijdrage leveren, zoals het in 2009 in een vernieuwende contractvorm verworven integrale A2-project in Maastricht en het grote langjarige pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein.

Verwachtingen 2012

Het volume in de infrastructuurmarkt zal in 2012 lager zijn dan in 2011. Desalniettemin verwachten we op basis van de goede orderportefeuille, de kansen die we zien in de nichemarkten en de effecten van de ingezette herstructurering bij de regiobedrijven dat Infrastructuur in 2012 een hoger resultaat zal behalen, bij een eveneens hogere omzet.

  Bouw & Ontwikkeling
 
  x EUR 1 miljoen   2011 2010
 
  Omzet        642  641
  EBIT         8   4
  Marge        1.2% 0.7%
  Orderportefeuille  693  735
  Activa       346  447


Bouw & Ontwikkeling presteerde goed in het licht van de moeilijke markt en verbeterde het operationele resultaat met € 4 miljoen tot € 8 miljoen door het toegenomen resultaat van de grote projecten en de bijdrage uit de verkoop van de pps-projecten. De regionale bedrijven droegen weliswaar iets minder bij dan vorig jaar, maar behaalden een positief resultaat. De vastgoedontwikkeling maakte verlies door het lage omzetvolume en de afwaarderingen op de grondposities.  

De omzet van Bouw & Ontwikkeling bleef vrijwel gelijk en bedroeg € 642 miljoen. Onderliggend daalde de omzet uit de grote projecten doordat met name in de eerste helft van in 2010 een zeer hoge productie werd behaald. Deze daling werd grotendeels gecompenseerd door een stijging van de omzet van de regiobedrijven, mede door de overgenomen activiteiten van het bedrijf Heddes in het eerste kwartaal van vorig jaar. De omzet van de vastgoedontwikkeling daalde. Ballast Nedam Beheer, actief op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit en energie, wist de omzet te verhogen. In 2011 is het langjarig beheer gestart voor drie pps-projecten.

De markten zijn in het vierde kwartaal verder verslechterd en we verwachten voor 2012 een verdere daling van het volume. De concurrentie voor nieuwe projecten neemt dan ook nog steeds toe met een grote prijsdruk tot gevolg. De woningmarkt is volledig vastgelopen door met name het lage consumentenvertrouwen. Beperkingen op het verkrijgen van financiering, dalende prijzen en onzekerheid omtrent de fiscale behandeling van de hypotheekrente zijn daarbij niet behulpzaam. Op termijn biedt de woningmarkt wel degelijk perspectief. Door de lage productie van nieuwbouwwoningen neemt het structurele tekort verder toe, zowel kwantitatief als kwalitatief. In de kantorenmarkt zal het herstel meer tijd kosten gegeven de landelijke leegstand van 7 miljoen m² en de lagere structurele vraag naar kantoorruimte. We zien echter goede kansen in de wat stabielere renovatie- en onderhoudsmarkt.

De orderportefeuille daalde met € 42 miljoen tot € 693 miljoen. Door de goede voortgang op een aantal grote projecten zoals de bouw voor de ministeries van Veiligheid en Justitie en Binnenlandse Zaken in Den Haag en het universitair medisch centrum Erasmus MC in Rotterdam daalde de orderportefeuille van de grote projecten met ongeveer € 75 miljoen. Dit werd gedeeltelijk goedgemaakt door de regiobedrijven, mede gesteund door de overname van Heddes begin vorig jaar. De in 2011 voorgenomen gunningen van de Openbaar Vervoer Terminals in Breda (€ 130 miljoen) en in Arnhem (€ 37 miljoen) waren nog niet voor het aandeel van Ballast Nedam in de orderportefeuille opgenomen.

De activa van Bouw & Ontwikkeling daalden met € 101 miljoen tot € 346 miljoen door de verkoop van de pps-projecten en de lagere voorraden aan grondposities en onverkochte projecten.

De woningbouwactiviteiten van Bouw & Ontwikkeling stegen mede door de overname van Heddes harder dan de woningbouwmarkt. In het afgelopen jaar is de bouw van 413 woningen uit eigen vastgoedontwikkeling gestart. Afgezet tegenover het dieptepunt van slechts 28 gestarte woningen in 2010 en de gegeven slechte marktomstandigheden was dit een goede prestatie. Het totaal aantal woningen in aanbouw nam daardoor toe van 669 eind 2010 tot 1 147. Voor 2012 verwachten we overigens dat dit aantal weer zal dalen. In 2011 werden er 607 woningen opgeleverd. Dat waren er 946 minder dan in 2010.

  Exposure vastgoedontwikkeling
 
  x EUR 1 miljoen           2011 2010
 
  Grondposities            154  160
  Projecten in aanbouw onverkocht   13  12
  Projecten opgeleverd onverkocht   12  27
 
  Totaal in de balans         179  199
 
  Afbouwverplichtingen onverkocht    7   3
  Aankoopverplichtingen grondposities 24  30
 
  Verplichtingen buiten de balans   31  33
 
  Exposure vastgoedontwikkeling    210  232


Er is in de tweede helft van 2011 goede voortgang gemaakt met het terugbrengen van de risico's van de vastgoedontwikkeling. De totale exposure op de vastgoedontwikkeling, bestaande uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de nog na te komen verplichtingen daarop, is met 9% verminderd van € 232 miljoen eind 2010 tot € 210 miljoen. Dit is een goede ontwikkeling gezien de in de tweede helft van 2011 sterk verslechterde situatie op de vastgoedmarkt. Alhoewel het de ambitie is om de komende jaren het geïnvesteerd vermogen in vastgoed te verlagen verwachten we op korte termijn hier niet veel van gegeven de magere marktvooruitzichten.

De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in 2011 met € 14 miljoen gedaald tot € 25 miljoen. De afbouwverplichtingen bestaan op 9 vastgoedprojecten en namen met € 4 miljoen toe tot € 7 miljoen. Het aantal onverkochte woningen daalde van 124 woningen eind 2010 tot 110 woningen. Het aantal hiervan opgeleverde woningen nam ook verder af van 102 woningen tot 36. Deze zijn verdeeld over 10 projecten. Verder bestond het opgeleverde onverkochte vastgoed ten opzichte van eind 2010 onveranderd uit 1 609 m² verhuurde en 1 000 m² onverhuurde commerciële ruimte.

  Grondposities
 
  x EUR 1 miljoen     2011 2010
 
  1 januari        160  157
 
  Netto (des)investeringen  2   7
  Afwaardering       ( 8) ( 4)
 
  31 december       154  160
 
  Cumulatieve afwaardering 18  10


Het ingeschatte ontwikkelingspotentieel van de grondbank daalde met 20% van 14 900 woningen eind 2010 tot ongeveer 12 000 door het beëindigen van een aantal samenwerkingsovereenkomsten waarvoor nog geen gronden waren aangekocht, het niet meer gaan uitoefenen van een aantal opties tot koop van gronden en lagere inschattingen van het aantal te realiseren woningen op een aantal posities. De grondposities daalden met € 6 miljoen tot € 154 miljoen, bestaande uit een netto investering van € 2 miljoen en een afwaardering van € 8 miljoen. De netto investeringen van € 2 miljoen bestonden onder meer uit de overname van een aantal vastgoedposities van Heddes en de afname van gronden uit al bestaande aankoopverplichtingen. Door deze afname van gronden namen de per jaareinde nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden met € 6 miljoen af tot € 24 miljoen, waarvan € 6 miljoen in 2012 valt. De voorwaardelijke aankoopverplichtingen daalden overigens ook sterk van € 205 miljoen eind 2010 tot € 159 miljoen. De desinvesteringen betroffen diverse posities die in ontwikkeling zijn genomen, zoals bijvoorbeeld de in aanbouw genomen gebiedsontwikkeling Strand Resort Nieuwvliet-Bad. De afwaardering van € 8 miljoen betrof met name een zestal grondposities voor woningbouw in het noordoosten van Nederland en een hotelontwikkeling. De cumulatieve afwaardering op grondposities nam daarmee toe van € 10 miljoen eind 2010 tot € 18 miljoen. In 2010 bedroeg de afwaardering per saldo € 4 miljoen, bestaande uit een afwaardering van € 7 miljoen en een teruggenomen eerdere afwaardering van € 3 miljoen.

Verwachtingen 2012

Voor 2012 zal het marktvolume in de bouw- en vastgoedsector een paar procent dalen. De projecten die in 2011 zijn aangenomen hebben een lagere marge dan de projecten die nu in de afrondende fase zijn. Voor Bouw & Ontwikkeling verwachten we in 2012 dan ook een lager operationeel resultaat van break even tot een klein positief resultaat bij een lagere omzet.

  Specialismen
 
  x EUR 1 miljoen  2011 2010
 
  Omzet       252  214
  EBIT        -   2
  Marge       0.0% 0.9%
  Orderportefeuille 89  80
  Activa      139  121


De omzet van Specialismen nam met € 38 miljoen toe tot € 252 miljoen. De omzet steeg overwegend  door de sanering en verbouw van een aantal tankstations in België door Ballast Nedam IPM en door een toegenomen levering van de specialistische bedrijven aan grote projecten zoals het A2-project in Maastricht, het pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein en de multifuel energiecentrale Magnum in de Eemshaven.

Specialismen wist hiermee geen hoger resultaat te behalen. De in 2011 verslechterde marktomstandigheden drukten het resultaat tot break even.

Ballast Nedam IPM is het innovatieve specialistische bedrijf in installatietechniek voor energievoorziening en mobiliteit. Zo werd in 2011 het voortouw genomen met de realisatie van het eerste openbare LNG vulstation van Nederland dat aan alle toekomstige Europese wet en regelgeving voldoet. Daarnaast verwierf Ballast Nedam IPM de opdracht voor de bouw van het eerste verplaatsbare productie- en vulstation voor duurzame waterstof in Nederland. Dit zijn belangrijke ontwikkelingen in de transitie naar duurzame en schone brandstoffen.

De specialistische bedrijven verzorgen de montage op locatie van de door Toelevering geproduceerde modulaire bouwsystemen. In 2011 werden bijvoorbeeld 14 iQwoningen® in Laarbeek gerealiseerd.

De orderportefeuille is met € 9 miljoen gestegen tot € 89 miljoen door een hogere portefeuille bij Ballast Nedam Milieutechniek. Vanwege de bijdrage van Specialismen aan de grote langjarige projecten is de kwaliteit van de orderportefeuille redelijk gezien de algemene daling van het volume in de markt.

Verwachtingen 2012

Voor het komend jaar verwachten we dat de markten voor de specialistische bedrijven onder druk blijven. Specialismen zal een ongeveer gelijkblijvend resultaat behalen bij een wat lagere omzet dan over 2011.

  Toelevering
 
  x EUR 1 miljoen  2011 2010
 
  Omzet       232  202
  EBIT        4  10
  Marge       1.7% 5.0%
  Orderportefeuille 54  67
  Activa      221  188


De omzet van Toelevering nam met € 30 miljoen toe tot € 232 miljoen door de toegenomen omzet van grondstoffen. Deze steeg door de leveringen vanuit onze Noorse steengroeve aan de Maasvlakte en aan de offshore projecten en door een hogere afzet van secundaire grondstoffen door Feniks Recycling.  

De grondstoffenbedrijven behaalden een goed resultaat door de gestegen omzet. Door onderbezetting en prijsdruk als gevolg van het lage marktvolume maakten enkele prefabbedrijven verlies. De productiecapaciteit werd dan ook aangepast, waardoor 100 arbeidsplaatsen vervielen bij Waco Lingen. Dit betrof ongeveer 25% van het totaal aantal arbeidsplaatsen bij de vier prefabbedrijven. De daarmee gemoeide reorganisatiekosten drukten het resultaat verder.  

Mede door de aangepaste productiecapaciteit bij Waco Lingen daalde de orderportefeuille met € 13 miljoen tot € 54 miljoen. De andere toeleveringsbedrijven wisten hun orderportefeuille op een ongeveer gelijk niveau te handhaven.  

De activa van Toelevering namen met € 33 miljoen toe tot € 221 miljoen door met name de investeringen. Deze betroffen de nieuwe fabriek in Weert voor de iQwoning®, de nieuwe installaties in Engeland en Amsterdam voor het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van vuilverbrandingsovens door Feniks Recycling en de herbouw van het schip Yeoman Bontrup voor het vervoer vanuit de Noorse steengroeve.

Toelevering versterkte haar positie in het Modulair Bouwen; een innovatieve, industriële wijze van bouwen onder geconditioneerde omstandigheden. Naast de in 2011 in gebruik genomen fabriek voor de iQwoning® en ModuPark®, het modulaire product voor parkeergarages, heeft Ballast Nedam in 2012 een deelneming genomen in de Ursem Modulaire Bouwsystemen. Deze modulaire bouwsystemen worden toegepast voor de realisatie van utilitaire gebouwen zoals studentenwoningen, scholen, detentiecentra en hotels. Ballast Nedam is hiermee in staat om de verschillende markten, zowel de woning- en de utiliteitsbouw, als nieuwbouw en renovatie, te bedienen met modulaire concepten.

In Engeland verstevigde het bedrijf Feniks Recycling met de ingebruikname van de zevende installatie haar leidende positie op de markt voor het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van vuilverbrandingsovens. Voor deze nichemarkt voorzien we de komende jaren nog zeker groeimogelijkheden.  

Verwachtingen 2012

Voor 2012 verwachten we dat Toelevering een hoger resultaat zal behalen bij een lagere omzet. Het operationeel resultaat zal verbeteren door de vorig jaar doorgevoerde capaciteitsaanpassing bij de prefabbedrijven. De omzet zal wat lager zijn doordat de leveringen aan het project Maasvlakte vorig jaar zijn afgerond en de capaciteit bij de prefab naar beneden is bijgesteld.  

  Omzet
 
  x EUR 1 miljoen    2011  2010
 
  Infrastructuur    523   534
  Bouw & Ontwikkeling  642   641
  Specialismen     252   214
  Toelevering      232   202
 
            1 649  1 591
  Overig       ( 267) ( 232)
 
            1 382  1 359


De omzet nam met 2% toe van € 1 359 miljoen tot € 1 382 miljoen. De specialistische bedrijven en de toeleverende bedrijven leveren door innovatie, kostenleiderschap en inkoopsterkte een concurrentievoordeel aan de totaaloplossingen. De stijging van de interne omzet in 2011 met 15% is een goede ontwikkeling. Het bevestigt dat we steeds beter in staat zijn om projecten integraal te realiseren en de herstructurering van de organisatie zijn vruchten afwerpt. Van de omzet werd 91% in Nederland gerealiseerd.  

  EBIT
 
  x EUR 1 miljoen   2011 2010
 
  Infrastructuur   14  10
  Bouw & Ontwikkeling 8   4
  Specialismen     -   2
  Toelevering     4  10
 
            26  26
  Overig       ( 7) ( 8)
 
            19  18


Het operationeel resultaat steeg van € 18 miljoen in 2010 tot € 19 miljoen. Het operationeel resultaat van de segmenten was in totaal gelijk aan het resultaat over 2010 bij een fractioneel hogere omzet. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten, waarbij een vrijval van een voorziening voor een mededingingszaak uit 2002 de extra kosten compenseerde in verband met het invoeren van de clusterstructuur en een afwaardering van € 2 miljoen op goodwill. De goodwill bedroeg eind vorig jaar € 11 miljoen.  

  Marge
 
            2011 2010
 
  Infrastructuur   2.7% 1.8%
  Bouw & Ontwikkeling 1.2% 0.7%
  Specialismen    0.0% 0.9%
  Toelevering     1.7% 5.0%
 
            1.4% 1.4%


De marge op concernbasis bleef ongewijzigd 1,4%. Zowel Infrastructuur als Bouw & Ontwikkeling slaagden erin hun marges te verbeteren. De marge van Toelevering daalde door de verliezen bij de prefabbedrijven.  

  Nettoresultaat
 
  x EUR 1 miljoen        2011 2010
 
  EBIT              19  18
  Financieringsbaten en -lasten ( 7) ( 7)
 
  Resultaat voor belastingen   12  11
  Belastingen          ( 3) ( 4)
 
  Nettoresultaat         9   7


De financieringspost bedroeg € 7 miljoen en was ongewijzigd ten opzichte van 2010. De geactiveerde rente op pps-vorderingen nam door de verkoop van de pps-projecten met € 4 miljoen af tot € 6 miljoen. De rentelasten van de leningen namen daardoor ook af van € 11 miljoen in 2010 tot € 9 miljoen. Het resultaat voor belastingen bedroeg € 12 miljoen en was € 1 miljoen hoger. Het nettoresultaat steeg mede door een lagere belastingdruk met € 2 miljoen tot € 9 miljoen. Vorig jaar was de belastingdruk hoger doordat minder resultaten binnen de fiscale eenheid konden worden verrekend. De uitgestelde belastingvordering nam met € 3 miljoen af tot € 35 miljoen.  

  Orderportefeuille
 
  x EUR 1 miljoen   2011   2010
 
  Infrastructuur    1 152  986
  Bouw & Ontwikkeling  693  735
  Specialismen      89   80
  Toelevering       54   67
 
             1 988 1 868
  Overig        ( 38) ( 27)
 
             1 950 1 841


De orderportefeuille steeg in de tweede helft van 2011 met € 234 miljoen tot € 1 950 miljoen en was daarmee € 109 miljoen hoger dan eind 2010. Van deze portefeuille zal ongeveer € 1 miljard in 2012 worden uitgevoerd. De kwaliteit, de samenstelling en de gestegen omvang van de totale orderportefeuille verschaffen Ballast Nedam een relatief goede uitgangspositie in een verder verslechterende markt. Dit maakt het mogelijk om gedisciplineerd te blijven tenderen en om als het nodig is de capaciteit geleidelijk aan te passen aan de marktomstandigheden zoals dat in 2011 bij de vastgoedontwikkeling, de prefabbedrijven en de regiobedrijven aan de orde was.

Vermogen en kasstromen

De solvabiliteit verbeterde van 20% eind 2010 tot 21%. Dit is de solvabiliteit volgens de balans waarbij de joint ventures worden verwerkt als een deelneming tegen het aandeel in het vermogen. De solvabiliteit onder de huidige keuze onder IFRS van proportionele consolidatie van de joint ventures, zoals de pps-projecten, verbeterde sterk van 15% eind 2010 tot 18%. Deze toename wordt overwegend verklaard door de verkoop van de pps-projecten, die grotendeels gefinancierd worden door leningen zonder verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is met € 10 miljoen toegenomen tot € 171 miljoen. Deze stijging bestond uit het nettoresultaat van € 9 miljoen, de dividendbetaling van € 4 miljoen, een positieve mutatie van € 4 miljoen van de afdekkingreserve voor rentederivaten voor de pps-projecten en een positief koersverschil van € 1 miljoen.

De totale activa daalden met € 143 miljoen tot € 941 miljoen, met name door de verkoop van drie pps-projecten en de verkoop van Kicking Horse Mountain Resort. Een goede ontwikkeling was tevens het lagere benodigde werkkapitaal door de afname van de voorraden. Het werkzaam vermogen nam dan ook met € 196 miljoen af tot € 229 miljoen.

De uitstaande verplichtingen tot aanvullende kapitaalstortingen in de pps-vennootschappen daalden van € 18 miljoen eind 2010 tot € 13 miljoen. De cumulatieve kapitaalstortingen van € 9 miljoen eind 2010 namen af tot nihil.

De kasstroom over 2011 verbeterde aanzienlijk en bedroeg € 26 miljoen positief tegenover een negatieve kasstroom over 2010 van € 50 miljoen.

De operationele kasstroom van € 72 miljoen was positief, tegenover een negatieve operationele kasstroom van € 39 miljoen over 2010, door een verbeterde onderhanden werken positie en lagere voorraden onverkocht vastgoed.

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 52 miljoen negatief tegenover € 92 miljoen negatief over 2010. Deze bestond uit € 75 miljoen aan investeringen, € 6 miljoen aan desinvesteringen, € 5 miljoen aan overname van bedrijfsactiviteiten, € 2 miljoen aan een deelneming en € 23 miljoen aan de verkoop van de pps-projecten en het Canadese recreatieresort. De investeringen betroffen voor € 42 miljoen de materiële activa, voor € 6 miljoen de immateriële activa en voor € 27 miljoen de financiële activa. Deze laatste betroffen grotendeels de pps-vorderingen voor het project A15 Maasvlakte - Vaanplein. De netto-investeringen in de materiële vaste activa van € 37 miljoen overtroffen de afschrijvingen van € 25 miljoen.  

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 5 miljoen bestond uit de per saldo voor € 9 miljoen opgenomen langlopende leningen en een dividendbetaling van € 4 miljoen.

  Financieringspositie
 
  x EUR 1 miljoen               2011    2010
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten        98     81
  Bankkredieten                ( 11)   ( 20)
 
  Netto liquide middelen            87     61
  Recourse leningen              ( 98)   ( 117)
 
  Financieringspositie            ( 11)   ( 56)
  Non-recourse leningen            ( 34)   ( 175)
 
  Financieringspositie inclusief non-recourse ( 45)   ( 231)


De financieringspositie verbeterde met € 45 miljoen van een schuld van € 56 miljoen eind 2010 tot een schuldpositie van € 11 miljoen. De verkopen van de pps-belangen en van het Canadese recreatieoord droegen bij aan deze verbetering. De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen, waaronder de pps-leningen, verbeterde met € 186 miljoen nog sterker van een schuldpositie van € 231 miljoen eind 2010 tot € 45 miljoen. De netto liquide middelen namen met € 26 miljoen toe tot € 87 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten bleven op een ongeveer op gelijk niveau en bedroegen € 92 miljoen. Gedurende het jaar bestaat er altijd een grotere financieringsbehoefte dan op het jaareinde.

  Leningen
 
  x EUR 1 miljoen     2011   2010
 
  Pps-leningen       25    169
  Grondbank financiering  43    33
  Ondernemingslening    50    50
  Financiele leases    10     9
  Overige leningen     4    31
 
              132    292
 
  Recourse        132    117
  Non recourse       34    175
 
              132    292
 
  Kortlopende deel     11     7
  Langlopende leningen  121    285
 
              132    292


Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. In maart 2012 is namelijk van de ondernemingslening van € 50 miljoen de looptijd met 3 jaren verlengd tot april 2017. De vaste rente van 5,4% is ongewijzigd gebleven en als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van € 33 miljoen is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De leningsvoorwaarden van de leningen bevatten geen financiële convenanten.

De overige langlopende leningen van € 49 miljoen betreffen voor € 25 miljoen de pps-leningen, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten. Op basis van de huidige portefeuille van pps-projecten zullen deze pps-leningen oplopen tot ongeveer € 70 miljoen eind 2012. Voor € 34 miljoen van de € 132 miljoen aan langlopende leningen is er geen verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.  

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg 9 667 500 op jaareinde 2011. Ballast Nedam hield per jaareinde 332 500 aandelen in portefeuille voor de afdekking van de verplichtingen vanuit de managementoptieregeling. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is gestegen van € 0,73 in 2010 tot € 0,93.

De slotkoers eind 2010 van het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext was € 14,40. Het jaar 2011 werd afgesloten op een 7% lagere koers van € 13,39. De Amsterdam Small Cap Index, waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, daalde in 2011 met 24%. Het eigen vermogen per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg € 17,66. De hoogste koers van € 17,55 werd bereikt op 30 maart 2011. De laagste koers van € 9,78 werd genoteerd op 22 november 2011. De liquiditeit van het aandeel Ballast Nedam daalde van 8 697 over 2010 tot 5 770 per handelsdag.

Op basis van de meldingen waren Hurks Groep met 20,0% en Navitas met 15,4% per jaareinde 2011 de grootste aandeelhouders. Andere partijen die per jaareinde 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezaten zijn Delta Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd, Menor Investments, Finis Invest en Bibiana Beheer.

Hoger voorgesteld dividend

Het huidige dividendbeleid is om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor om conform dit dividendbeleid per uitstaand aandeel € 0,47 als dividend over 2011 te betalen. Het dividend over 2010 bedroeg € 0,36. De betaling van het dividend vindt plaats op 29 mei 2012. De notering ex-dividend zal op 18 mei 2012 zijn.

CO2-reductie

Ballast Nedam is in haar markten actief in duurzame energie, waaronder de toepassing van Groengas, warmte-koude opslag en windenergie en stuurt actief op reductie van het energieverbruik. Zo is bijvoorbeeld in het afgelopen jaar het aantal auto's op CNG binnen Ballast Nedam met 269 toegenomen tot 458. Dit is 23% van het gehele wagenpark. De doelstelling voor onze interne bedrijfsvoering is om 30% minder CO2-uitstoot in 2020 te bereiken ten opzichte van 2008. In 2011 is de beoogde reductie van 12% behaald.

Veiligheid

Veiligheid is een van de kernwaarden van Ballast Nedam. Onze medewerkers en ketenpartners moeten hun werkzaamheden veilig (kunnen) uitvoeren. In het afgelopen jaar is er weer veel aandacht gegeven aan veiligheid. In totaal waren er 48 ongevallen met verzuim tijdens 7,4 miljoen gewerkte uren. Het veiligheidscijfer IF verbeterde daarmee van 10,7 over 2010 naar 6,5. De Injury Frequency geeft het aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren aan.

Voordracht leden Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft besloten om de Raad van Commissarissen uit te breiden tot 5 leden. Conform het rooster zal de heer A.N.A.M. Smits in mei 2012 aftreden. De Raad van Commissarissen is voornemens om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2012 de heer Smits en de heer L.W.A.M. van Doorne voor te dragen om de vacatures in te vullen. De heer Van Doorne is in 1959 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Hij is CEO/grootaandeelhouder van Optics Innovation Group B.V. en gedelegeerd bestuurder van Pallieter RENEFF B.V. Daarnaast vervult de heer Van Doorne diverse bestuurslidmaatschappen en commissariaten bij uiteenlopende bedrijven. De Raad van Commissarissen is van mening dat de heer Van Doorne met zijn specifieke kennis en ervaring een goede aanvulling is op de kennis en ervaring die reeds binnen de Raad van Commissarissen aanwezig is.

Nieuwegein, 9 maart 2012

Raad van Bestuur,
T.A.C.M. Bruijninckx
R. Malizia
P. van Zwieten

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de jaarrekening 2011 en betreft een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats tenminste 42 dagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2012. De accountant heeft bij de door de Raad van Bestuur op 8 maart 2012 ondertekende jaarrekening een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Dit persbericht dient uitsluitend informatiedoeleinden. De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten aanzien van toekomstige verwerkelijking daarvan. De in dit persbericht voorkomende toekomstgerichte verklaringen waaronder voornemens of verwachtingen zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van Ballast Nedam N.V. bevinden, tengevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van de toekomstgerichte verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens voor zover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een ter zake bevoegd regelgevend orgaan.


Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
 
  x EUR 1 miljoen                   2011         2010
 
  Omzet                            1 382      1 359
  Overige bedrijfsopbrengsten                   6        6
 
  Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk (1 019)          (1 005)
  Personeelsbeloningen            ( 278)           ( 278)
  Overige bedrijfskosten           ( 44)            ( 37)
 
                                (1 341)     (1 320)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen               -        -
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)             47        45
 
  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële activa                     ( 26)      ( 26)
  Waardeverandering (im)materiële activa             ( 2)       ( 1)
 
  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)            19        18
 
  Financieringsbaten              6              10
  Financieringslasten            ( 13)            ( 17)
 
  Netto financieringsbaten (lasten)               ( 7)       ( 7)
 
  Resultaat voor belastingen                   12        11
  Belastingen                          ( 3)       ( 4)
 
  Nettoresultaat                          9        7
 
  Toe te rekenen aan aandeelhouders:
 
  Nettoresultaat per aandeel (EUR)               0.93       0.73
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)          0.93       0.73
 
  Geconsolideerd totaalresultaat
 
  x EUR 1 miljoen                   2011          2010
 
  Nettoresultaat boekjaar                     9        7
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten:
  Koersverschil                          1        1
  Mutatie afdekkingsreserve                    4       ( 3)
 
  Totaalresultaat voor de periode                 14        5
 
  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap               14        5
  Minderheidsbelang                        -        -
 
  Totaalresultaat voor de periode                 14        5
 


  Geconsolideerde balans
 
  x EUR 1 miljoen                2011     2010
 
  Vaste activa
  Immateriële activa                31      29
  Materiële vaste activa             183     184
  Financiële vaste activa             33     167
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen    4      2
  Uitgestelde belastingvorderingen         35      38
 
                              286     420
  Vlottende activa
  Voorraden                    215     252
  Onderhanden werk                 78     101
  Vorderingen                   264     230
  Geldmiddelen en kasequivalenten         98      81
 
                          655     664
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten                 ( 11)    ( 20)
  Leningen                    ( 11)     ( 7)
  Vooruitontvangen op voorraden          ( 6)     ( 1)
  Onderhanden werk               ( 136)    ( 128)
  Crediteuren                  ( 243)    ( 217)
  Belastingen                   ( 3)     ( 1)
  Overige schulden               ( 176)    ( 178)
  voorzieningen                 ( 39)    ( 46)
 
                         ( 625)    ( 598)
  Vlottende activa min kortlopende verplichtingen    30      66
 
                             316     486
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen                    121     285
  Derivaten                    10      18
  Uitgestelde belastingverplichtingen        4      4
  Personeelsbeloningen               5      5
  Voorzieningen                   5      13
 
                             145     325
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap       171     161
  Minderheidsbelang
 
                             171     161
 
                             316     486


  Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen
 
  x EUR 1 miljoen                      2011        2010
 
  Geplaatst aandelenkapitaal                 60         60
  Agio                            52         52
  Overige reserves                      49         50
 
  Openingsstand                       161        162
 
  Koersverschil                        1         1
  Afdekkingsreserve                      4        ( 3)
 
  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten        5        ( 2)
 
  Nettoresultaat                        9         7
  Dividend                          ( 4)        ( 3)
  Overig                            -        ( 3)
 
  Eindstand                         171        161


  Geconsolideerd kasstroomoverzicht
 
  x EUR 1 miljoen                      2011     2010
 
  Netto liquide middelen - beginstand               61      111
 
  Nettoresultaat                       9       7
  Aanpassingen
  Afschrijvingen                       25      25
  Amortisatie                         1       1
  Waardeveranderingen (im)materiële vaste activa       2       1
  Financieringslasten                    13      17
  Financieringsbaten                    ( 6)     ( 10)
  Op aandelen gebaseerde beloningen              -       -
  Boekwinst verkoop vaste activa en dochterondernemingen  ( 6)      -
  Belastingen                         3       4
  Resultaat geassocieerde deelnemingen            -       -
  Mutaties
  Mutatie voorraden                     39     ( 33)
  Mutatie onderhanden werk                  25     ( 59)
  Mutatie vorderingen                   ( 37)     ( 4)
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen      ( 15)      19
  Betaalde rente                      ( 9)     ( 11)
  Betaald op afdekkingsinstrumenten             ( 4)     ( 5)
  Ontvangen rente                       -       -
  Betaalde belastingen                   ( 1)     ( 3)
  Mutatie kortlopende schulden                33      12
 
  Netto kasstroom operationele activiteiten            72      ( 39)
 
  Immateriële activa
  investeringen                       ( 6)     ( 2)
  desinvesteringen                      1      -
  Materiële vaste activa
  investeringen                      ( 42)    ( 32)
  desinvesteringen                      5      8
  Financiële vaste activa
  investeringen                      ( 27)    ( 70)
  desinvesteringen                      -      4
  ontvangen dividend                     2      2
  mutatie overige vorderingen                 -      -
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen        ( 3)     ( 2)
  Verwerving van dochterondernemingen            ( 5)      -
  Verkoop van dochterondernemingen na aftrek van
  afgestoten geldmiddelen en cashequivalenten        23      -
 
  Netto kasstroom investeringsactiviteiten           ( 52)     ( 92)
 
  Opgenomen langlopende leningen               59     107
  Aflossing langlopende leningen              ( 50)    ( 19)
  Desinvestering langlopende leningen             -      -
  Verwerving minderheidsbelang                -     ( 3)
  Betaald dividend                     ( 4)     ( 3)
  (In)verkoop eigen aandelen                 -      -
 
  Netto kasstroom financieringsactiviteiten             5      82
 
  Effect van koersverschillen op liquide middelen          1     ( 1)
 
  Netto liquide middelen - eindstand                87      61
 
  Netto liquide middelen
 
  x EUR 1 miljoen                      2011     2010
 
  Geldmiddelen en kasequivalenten            98      81
  Bankkredieten                    ( 11)     ( 20)
 
  Netto liquide middelen                 87      61
 
  Vrij beschikbaar                    78      47
  Proportioneel geconsolideerd              9      14
 
  Netto liquide middelen                 87      61
 
  Netto financieringspositie
  x EUR 1 miljoen                      2011     2010
 
  Netto liquide middelen                   87      61
  Kortlopend deel langlopende leningen           ( 11)     ( 7)
  Langlopende leningen                   ( 121)    ( 285)
 
                               ( 45)    ( 231)


 

  Geconsolideerde balans
 
                       Partieel       Niet partieel
                    geconsolideerd      geconsolideerd
  x EUR 1 miljoen
                      2011     2011    2010
  Vaste activa
  Immateriële activa           31      29     27
  Materiële vaste activa         183     160     166
  Financiële vaste activa         37      39     53
  Uitgestelde belastingvorderingen    35      32     33
 
                         286     260     279
  Vlottende activa
  Voorraden               215     180     216
  Onderhanden werk            78      73     99
  Vorderingen              264     211     169
  Geldmiddelen en kasequivalenten     98      82     60
 
                      655     546     544
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten             ( 11)     ( 3)    ( 8)
  Leningen               ( 11)     ( 6)    ( 1)
  Vooruitontvangen op voorraden     ( 6)     ( 5)     -
  Onderhanden werk           ( 136)    ( 68)    ( 55)
  Crediteuren             ( 243)    ( 178)   ( 160)
  Belastingen              ( 3)     ( 2)     -
  Overige schulden           ( 176)    ( 207)   ( 255)
  Voorzieningen             ( 39)    ( 62)    ( 47)
 
                     ( 625)    ( 531)   ( 526)
  Vlottende activa min kortlopende
  verplichtingen                30      15     18
 
                         316      275     297
 
  Langlopende verplichtingen
  Leningen                121      92     107
  Derivaten                10      -      -
  Uitgestelde belastingverplichtingen   4      3      3
  Personeelsbeloningen           5      5      5
  Voorzieningen              5      4     19
 
                         145      104     134
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap   171     171     163
  Minderheidsbelang
 
                         171      171     163
 
                         316      275     297
 
  Solvabiliteit                 18%      21%     20%


BRON Ballast Nedam NV