Ballast Nedam Jaarcijfers 2012: Zwaar jaar, hard ingegrepen, versnelde aanpassing profiel

08 Maa, 2013, 05:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, March 8, 2013 /PRNewswire/ --

 • Operationeel verlies van € 31 miljoen door € 49 miljoen reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen (2011: € 19 miljoen winst)
 • Nettoresultaat van € 41 miljoen verlies (2011: € 9 miljoen winst)
 • Omzet lager op € 1,3 miljard (2011: € 1,4 miljard)
 • Goede orderportefeuille van € 1,8 miljard (2011: € 1,9 miljard)
 • Geen dividend over 2012 (over 2011: € 0,47 per aandeel)
 • Financieringspositie van € 20 miljoen schuld (2011: € 11 miljoen schuld)
 • Verwachting voor 2013: operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen
 • Uitbreiding Raad van Commissarissen met voordracht van mevrouw mr. C.M. Insinger MBA
  Kerncijfers

  x EUR 1 miljoen       2012   2011

  Omzet           1 296   1 382

  EBIT            ( 31)    19

  Marge           (2.4%)   1.4%

  Resultaat voor belasting  ( 38)    12

  Nettoresultaat       ( 41)     9

  Dividend in EUR       0.00   0.47

  Orderportefeuille     1 761   1 950

  Eigen vermogen        131    171

  Solvabiliteit (equity)    17%    21%

  Financieringspositie    ( 20)   ( 11)Zwaar jaar, hard ingegrepen, versnelde aanpassing profiel

Ballast Nedam behaalde een operationeel verlies van € 31 miljoen door € 49 miljoen reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen van grondposities en vaste activa. Dit is conform de trading update van het derde kwartaal 2012. In 2011 bedroeg het operationele resultaat € 19 miljoen winst. Uitstekende resultaten werden behaald op een aantal grote langjarige projecten en in de nichemarkten. Dit onderschrijft de strategie van Ballast Nedam. De regiobedrijven en een aantal specialistische bedrijven, die met name actief zijn in de sterk door capaciteit gedreven markten, maakten verlies.

In 2012 is daarop het tempo verhoogd van de uitvoering van de strategie die gericht is op de groeimarkt van integrale projecten en een aantal nichemarkten. Deze versnelling is ingegeven door de aanhoudend slechte vooruitzichten voor een aantal bedrijven die actief zijn in markten die sterk door capaciteit worden gedreven. Door de daaruit volgende stevige herstructurering van deze regiobedrijven en een aantal specialistische bedrijven gaat de blootstelling aan deze verliesgevende traditionele markten omlaag. Hierbij vervallen meer dan 500 van de 3 900 arbeidsplaatsen, wat verregaande persoonlijke consequenties met zich meebrengt voor de betrokken medewerkers.

Het profiel van Ballast Nedam verandert daarmee sneller van een grote speler in de traditionele markten met barre omstandigheden naar een vooraanstaande speler op de integrale projecten en een aantal nichemarkten met groeiperspectief zoals offshore windmolens, industriebouw, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen.

Theo Bruijninckx, CEO van Ballast Nedam: "In 2012 hebben we een strategische keuze gemaakt om zoveel mogelijk weg te gaan van de aanhoudend slechte markten die sterk door capaciteit worden gedreven. We blijven ons richten op de markten waar Ballast Nedam op een onderscheidende manier toegevoegde waarde kan leveren. Dit zijn de integrale projecten, de niches met groeiperspectief zoals bijvoorbeeld de offshore windmolens en het kansrijke modulaire bouwen. Hiermee passen we versneld het profiel van de onderneming aan. Door deze strategische focus, de verminderde blootstelling aan verliesgevende markten en de goede orderportefeuille verwachten we over 2013 een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen te behalen".

  Infrastructuur

  x EUR 1 miljoen   2012  2011

  Omzet        496   523
  EBIT         10    14
  Marge        2.1%   2.7%
  Orderportefeuille  900  1 152
  Activa        214   228


Het volume in de infrastructuurmarkt ging omlaag. Dit resulteerde in een moordende concurrentie en grotere prijsdruk in een aantal sterk door capaciteit gedreven marktsegmenten. Het prijsniveau in de openbare regionale aanbestedingsmarkt voor de traditionele contracten zakte tot beneden kostprijs. Ook voor de grote langjarige projecten en in de nichemarkt industriebouw nam de concurrentie toe. De nichemarkt offshore windmolens bleef onverminderd goed.  

Infrastructuur behaalde een € 4 miljoen lager resultaat van € 10 miljoen door met name de toegenomen reorganisatiekosten. Infrastructuur leverde over het geheel genomen echter een prima prestatie gegeven de in het afgelopen jaar verder verslechterde markten. Zonder rekening te houden met de reorganisatiekosten in beide jaren behaalde Infrastructuur namelijk een gelijk resultaat van € 17 miljoen als over 2011. Uitstekende resultaten van de grote projecten overtroffen de verliezen van de regiobedrijven.

Op de grote projecten in uitvoering in de niches offshore windmolens en industriebouw werden uitstekende resultaten behaald. Zo was het hefschip Svanen in 2012 heel goed bezet op drie offshore windmolenprojecten in Denemarken en Engeland en zal het project multifuel centrale Magnum voor Nuon in de eerste helft van 2013 worden opgeleverd.

De regiobedrijven maakten in 2012 verlies. Nadat al eind 2011 een 20% capaciteitsreductie was doorgevoerd is in 2012 nogmaals een 50% capaciteitsaanpassing doorgevoerd. Dit betekent dat in anderhalf jaar tijd het werknemersaantal van boven de 500 naar ongeveer 200 gaat. Deze aanpassing is vele malen groter dan de volumedaling in de markt. Het is dan ook een strategische keuze om de regionale aanbestedingsmarkt voor de kleinere traditionele contracten te verlaten en ons te richten op de grotere meer integrale projecten. De blootstelling aan deze verliesgevende markt gaat daarmee omlaag.  

In 2012 was Infrastructuur niet succesvol in het winnen van pps-projecten. In de aanbesteding van het pps-project aansluiting A1-A6 werden we tweede en nadat de partijen hun definitieve biedingen hadden ingediend voor het complete systeem van twee tramlijnen in de stad Groningen heeft de opdrachtgever het pps-project gestopt.      

Ballast Nedam is actief op de nichemarkt van alternatieve brandstoffen door het investeren in tankstations en het realiseren, beheren, exploiteren en onderhouden van tankstations. De bedrijven CNG Net en LNG24 investeren in openbare netwerken van groengastankstations voor de particuliere markt en tankstations voor LNG (Liquefied Natural Gas) voor de transportmarkt. CNG Net behaalde een prima hoger resultaat en opende in december haar 50ste openbare tankstation. Daarnaast beheert CNG Net 7 tanklocaties op maat voor klanten die op groengas rijden, zoals bijvoorbeeld Connexxion in de Stadsregio Arnhem Nijmegen. LNG24 opende haar eerste openbare LNG-tankstation. Dit station in Zwolle bedient vele transporteurs die schoner en stiller rijden op LNG.

De totale activa van Infrastructuur daalde van € 228 miljoen tot € 214 miljoen.  

De orderportefeuille daalde van € 1 152 miljoen eind 2011 tot € 900 miljoen door de goede voortgang op een aantal grote langjarige projecten en doordat er in het afgelopen jaar geen grote nieuwe projecten zijn verworven. De komende jaren zullen aansprekende projecten een grote productie leveren, zoals het in een vernieuwende contractvorm verworven integrale A2-project in Maastricht en het grote langjarige pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein. Goed nieuws was de afronding begin dit jaar van de financiering voor het grote Duitse offshore windmolenproject Butendiek. Het contract voor het ontwerpen, leveren en plaatsen van 80 funderingen van ongeveer € 250 miljoen was al eind 2011 in de orderportefeuille genomen. Ook begin 2013 verwierf Ballast Nedam een contract voor een windmolenpark in de Noordoostpolder. Ballast Nedam ontwerpt, levert en installeert de funderingen voor 48 windturbines in het water langs de dijken van de Noordoostpolder. De financial close moet in het voorjaar van 2014 worden afgerond en het project zit nog niet in de orderportefeuille.

  Bouw & Ontwikkeling

  x EUR 1 miljoen    2012   2011

  Omzet          573   642
  EBIT         ( 26)    8
  Marge        (4.6%)   1.2%
  Orderportefeuille    731   693
  Activa         314   346


De markten zijn in het afgelopen jaar verder verslechterd en we verwachten voor het komende jaar nog een verdere daling van het volume. Daardoor is de concurrentie voor nieuwe projecten stevig met lagere prijzen tot gevolg. De woningmarkt is volledig vastgelopen door het lage consumentenvertrouwen. De inmiddels doorgevoerde beperkingen op het verkrijgen van financiering, dalende prijzen en nog altijd wijzigende fiscale behandeling van de hypotheekrente zijn daar mede debet aan. De beperktere investeringsruimte van de woningcorporaties zette nog verder druk op het volume in de woningmarkt. Op de wat langere termijn zijn we positiever over de woningmarkt. Doordat de bevolking nog groeit, het aantal bewoners per woning daalt en de lage productie van woningen gedurende een aantal jaren neemt het tekort verder toe, zowel kwantitatief als kwalitatief. In de kantorenmarkt zal het herstel wat langer duren, gezien de huidige grote leegstand en de trend dat er steeds minder kantoorruimte per medewerker wordt gebruikt. De renovatie- en onderhoudsmarkt, alsmede het transformeren van leegstaand vastgoed naar andere functies biedt goede kansen.  

Bouw & Ontwikkeling behaalde een operationeel verlies van € 26 miljoen door bijzondere afwaarderingen van gronden en door reorganisatiekosten. Maar zelfs zonder rekening te houden met de afwaarderingen en de reorganisatiekosten in beide jaren daalde het resultaat van € 17 miljoen over 2011 tot € 2 miljoen. De grote projecten leverden een prima bijdrage. De regionale bedrijven en de vastgoedontwikkeling maakten verlies. In het afgelopen jaar zijn daarop de 7 regionale bouwbedrijven geherstructureerd. Deze zeven zijn omgevormd tot drie opgeschaalde regionale bedrijven met een uniforme structuur om de efficiency en marktgerichtheid te verhogen en beter aan te sluiten op de nieuwe marktvolumes. Hierbij vervielen meer dan 200 van de circa 1100 arbeidsplaatsen.

De omzet van Bouw & Ontwikkeling daalde met 11% tot € 573 miljoen. Onderliggend daalde de omzet bij alle activiteiten met uitzondering van de beheeractiviteiten. Ballast Nedam Beheer, actief op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit en energie, wist de omzet te verhogen door het langjarig beheer voor de pps-projecten.

Ondanks de moeilijke marktomstandigheden en de grote herstructurering van de regiobedrijven is de orderportefeuille gestegen met € 38 miljoen tot € 731 miljoen. Grote gewonnen projecten zoals de Openbaar Vervoer Terminal in Breda, het nieuwe Hilton hotel op Schiphol en de renovatie en uitbreiding van het hoofdkantoor ASR in Utrecht droegen hieraan bij.

De activa van Bouw & Ontwikkeling daalden met € 32 miljoen tot € 314 miljoen.

De woningbouwactiviteiten namen af van 1 147 woningen in aanbouw eind 2011 tot 1 101, waarvan nog maar 23 woningen uit eigen ontwikkeling. In 2012 werden er 954 woningen opgeleverd.

  Exposure vastgoedontwikkeling

  x EUR 1 miljoen           2012  2011

  Grondposities            152   154
  Projecten in aanbouw onverkocht    6    13
  Projecten opgeleverd onverkocht   18    12

  Totaal in de balans         176   179

  Afbouwverplichtingen onverkocht    1    7
  Aankoopverplichtingen grondposities 39    24

  Verplichtingen buiten de balans   40    31

  Exposure vastgoedontwikkeling    216   210


De totale exposure op de vastgoedontwikkeling, bestaande uit de investeringen in grondposities, de investeringen in onverkocht vastgoed en de nog onvoorwaardelijk na te komen verplichtingen daarop is in 2012 met € 6 miljoen toegenomen tot € 216 miljoen. Daarnaast daalden de voorwaardelijke aankoopverplichtingen met € 16 miljoen van € 159 miljoen eind 2011 tot € 143 miljoen. Hoewel het de ambitie is om de komende jaren het geïnvesteerd vermogen in vastgoed te verlagen verwachten we de komende tijd hier niet veel van. Dat komt door de aanhoudende stilstand op de markt.  

De totale investering in onverkocht vastgoed, opgeleverd en in aanbouw tezamen, is in 2012 ongeveer gelijk gebleven en bedroeg € 24 miljoen.

Het aantal onverkochte woningen daalde van 110 woningen eind 2011 tot 67 woningen. Het aantal onverkochte opgeleverde woningen nam met 20 woningen toe tot 56. Deze zijn verdeeld over 13 projecten.

Het opgeleverde onverkochte vastgoed nam per saldo met € 6 miljoen toe tot € 18 miljoen. Het nam toe door de opleveringen van het verhuurde hotel in Sittard - onderdeel van het grote integrale herontwikkelingsproject Kloosterkwartier - en van de 20 onverkochte woningen. In 2012 werd de verhuurde winkel in Arena Poort in Amsterdam van 1 350 m² verkocht. Naast de 56 woningen bestond verder het opgeleverde onverkochte vastgoed uit 4 112 m² verhuurd en 1 000 m² onverhuurd commercieel vastgoed.

  Grondposities

  x EUR 1 miljoen      2012  2011

  1 januari         154   160

  Netto (des)investeringen  19    2
  Afwaardering       ( 21)  ( 8)

  31 december        152   154

  Cumulatieve afwaardering  39   18


Jaarlijks, of eerder indien hier een indicatie voor bestaat, wordt per grondpositie een planwaardering opgesteld met gebruikmaking van scenario-analyses. Alle toekomstige kasstromen worden contant gemaakt tegen een vermogenskostenvoet van 9%. Deze kasstromen op het huidige prijsniveau worden niet geïndexeerd. Verder wordt er rekening gehouden met een afslag voor het verkooprisico van 3% en wordt er geen rekening gehouden met het resultaat op de bouw. De boekwaarde van de grondbank bevat nauwelijks rente- en voorbereidingskosten.

De grondposities daalden met € 2 miljoen tot € 152 miljoen, bestaande uit een netto investering van € 19 miljoen en een afwaardering van € 21 miljoen.

De netto investeringen van € 19 miljoen bestonden grotendeels uit de investeringen in de tweede fase van de gebiedsontwikkeling Strand Resort Nieuwvlietbad en de levering van de gronden in Langendijk. De nog uitstaande onvoorwaardelijke aankoopverplichtingen voor gronden namen met € 15 miljoen toe tot € 39 miljoen, waarvan € 22 miljoen in de periode 2014 tot en met 2018 en € 17 miljoen in 2019 en later valt. Deze toename betrof met name een woningbouwlocatie in Hazerswoude waarvoor de woonbestemming was verkregen. Van de eerste fase start de verkoop nog dit jaar.

De afwaardering van € 21 miljoen betrof 23 posities verdeeld over de gehele grondbank van ongeveer 100 posities. Deze afwaardering is voor ongeveer de helft toe te rekenen aan het later realiseren van de woningen dan eerder gepland. De andere helft van de afwaardering wordt verklaard vanuit lagere verkoopprijzen en een lager verwacht aantal woningen per positie. In 2011 betrof de afwaardering van € 8 miljoen met name een zestal grondposities voor woningbouw in het noordoosten van Nederland. De cumulatieve afwaardering op grondposities nam daarmee toe van € 18 miljoen eind 2011 tot € 39 miljoen. Dat is 20% op de gehele grondbank sinds 2008.

Het ingeschatte ontwikkelingspotentieel van de grondbank daalde met 17% van 12 000 woningen eind 2011 tot ongeveer 10 000 door het ontbinden van een aantal samenwerkingsovereenkomsten waarvoor nog geen gronden waren aangekocht en door lagere inschattingen van het aantal te realiseren woningen op een aantal posities.

Indien de woningmarkt nog veel verder zou verslechteren kan dat leiden tot nadere afwaarderingen van de grondposities. Analyses laten zien dat dit risico op afwaarderingen gevoeliger is voor de fasering van de realisatie in de tijd dan voor de prijsontwikkeling.  

  Specialismen

  x EUR 1 miljoen    2012   2011

  Omzet          262   252
  EBIT         ( 10)    -
  Marge        (3.8%)   0.0%
  Orderportefeuille    90    89
  Activa         131   139


Het volume in de markten voor de specialistische bedrijven ging ook omlaag aangezien deze grotendeels afgeleide markten zijn van die van de infrastructuur en van de bouw.

De omzet steeg daarentegen wel met € 10 miljoen tot € 262 miljoen. Dit kwam door uitvoering van de grote projecten in uitvoering zoals het A2-project in Maastricht, het pps-project Maasvlakte - Vaanplein, het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en de Amstelcampus in Amsterdam.

Naast opdrachten voor ontwerp, bouw en onderhoud van tankstations voor CNG, LNG en waterstof op de nichemarkt alternatieve brandstoffen, is in 2012 ook het contract verworven voor levering, exploitatie, beheer en onderhoud van 270 nieuw te plaatsen elektrische oplaadpunten in de gemeente Utrecht. Ook heeft Ballast Nedam de aanbesteding Groene kracht gewonnen voor het installeren van PV-panelen voor diverse overheidsgebouwen en bewoners in de regio Arnhem-Nijmegen.

De specialistische bedrijven stelden teleur en maakten een verlies van € 10 miljoen. Er waren grote verliezen bij de voorspanning, het asfalt en het funderingsbedrijf. In de daarop ingezette herstructurering zijn bij deze drie bedrijven ongeveer 30% van de arbeidsplaatsen vervallen. Zonder rekening te houden met de reorganisatiekosten ging het resultaat ook terug van break-even over 2011 tot € 7 miljoen verlies.

De orderportefeuille bleef ongewijzigd op € 90 miljoen en de totale activa zijn gedaald met € 8 miljoen tot € 131 miljoen.

  Toelevering

  x EUR 1 miljoen    2012 2011

  Omzet         216  232
  EBIT          2   4
  Marge        0.9%  1.7%
  Orderportefeuille   56   54
  Activa        205  221


De markten voor de hoogwaardige harde stenen en voor de teruggewonnen grondstoffen waren nog redelijk te noemen. Grote druk was er op de leveringen van grondstoffen aan de betonindustrie en prefabmarkt.

De omzet van Toelevering ging met € 16 miljoen omlaag tot € 216 miljoen als gevolg van de mindere marktomstandigheden in Nederland. Vorig jaar was er nog extra omzet door de leveringen vanuit de Noorse groeve aan de Maasvlakte.

Het operationele resultaat nam met € 2 miljoen af tot € 2 miljoen door met name afwaardering van de activa van Rademakers Gieterij en van een prefabbedrijf. Zonder rekening te houden met afwaarderingen en reorganisatiekosten nam het operationele resultaat toe van € 7 miljoen over 2011 tot € 9 miljoen. Deze verbetering werd met name gedragen door het verkleinen van operationele verliezen van prefabbedrijven en een goede afhandeling van een claim.

De grondstoffenbedrijven behaalden een lager maar positief resultaat door de gedaalde omzet. Op de nichemarkt voor secundaire grondstoffen behaalde Feniks Recycling evenals over 2011 een prima bijdrage. Dit komt door de hoge metaalprijzen, want de slinkende infrastructuurmarkt zette de afzet van de resterende bodemassen onder druk. Door de prijsdruk als gevolg van de slechte marktomstandigheden en de opstartfase van de iQwoning®-fabriek maakten de prefabbedrijven nog een beperkt verlies.De nieuwe deelnemingen Ursem Modulaire Bouwsystemen en Concrete Valley droegen positief bij.

De orderportefeuille van € 56 miljoen bleef op een ongeveer gelijkblijvend niveau. Onderliggend nam de orderportefeuille bij Feniks Recycling toe en nam die bij de preffabedrijven af.

De activa van Toelevering namen met € 16 miljoen af tot € 205 miljoen door met name de afwaarderingen van de activa met € 7 miljoen.  

Ballast Nedam zet in op het modulair bouwen als een innovatieve, industriële wijze van bouwen onder geconditioneerde omstandigheden. Dit biedt een optimale prijs-kwaliteitverhouding, snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid. Toelevering heeft in het afgelopen jaar haar positie versterkt met de deelneming in Ursem Modulaire Bouwsystemen. Deze modulaire bouwsystemen worden toegepast voor de realisatie van utilitaire gebouwen en gebouwdelen zoals studentenwoningen, zorgcentra, scholen, detentiecentra, hotels en prefab badkamers. Ballast Nedam bedient nu met de iQwoning®, Ursem Modulaire Bouwsystemen en ModuPark®, het modulaire product voor parkeergarages, zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt van de woning- en utiliteitsbouw met modulaire concepten. Ballast Nedam heeft ten behoeve van het wereldkampioenschap voetbal 2022 in Qatar de Plug and Play Core gepresenteerd. Dit is een modulair stadionconcept dat zo is ontwikkeld dat de montage, transport, terugneembaarheid en hergebruik in verschillende vormen eenvoudig zijn.  

Door de oprichting van Concrete Valley samen met Microbeton, is onze positie versterkt op de markt voor technologisch en architectonisch hoogwaardige betonoplossingen van lichtgewicht- en ultrahogesterktebeton.

Ballast Nedam heeft een uitstekende positie in de nichemarkt van de secundaire grondstoffen.

In Engeland heeft het bedrijf Feniks Recycling zeven installaties in gebruik voor het terugwinnen van secundaire grondstoffen uit assen van afvalverbrandingscentrales. In het afgelopen jaar verstevigde Feniks Recycling zijn leidende positie in Engeland door het afsluiten van het contract voor het realiseren van een installatie in Norfolk die naar verwachting eind 2015 operationeel zal zijn. Wij voorzien de komende jaren een verdere groei in deze nichemarkt.

Financiële resultaten

  Omzet

  x EUR 1 miljoen    2012   2011

  Infrastructuur     496   523
  Bouw & Ontwikkeling   573   642
  Specialismen      262   252
  Toelevering       216   232

             1 547  1 649
  Overig        ( 251)  ( 267)

             1 296  1 382


De omzet daalde met 6% van € 1 382 miljoen tot € 1 296 miljoen door met name de teruggang in de vastgoedactiviteiten bij Bouw & Ontwikkeling.

  EBIT

  x EUR 1 miljoen    2012  2011  2012 2011

  Infrastructuur     10   14   17   17
  Bouw & Ontwikkeling ( 26)   8   2   17
  Specialismen     ( 10)   -  ( 7)    -
  Toelevering       2   4   9    7
  Overig        ( 7)  ( 7)  ( 3)  ( 5)

             ( 31)   19   18   36
  Afwaarderingen           ( 31)  ( 10)
  Reorganisatiekosten        ( 18)  ( 7)

                    (31)   19


Het operationeel resultaat daalde met € 50 miljoen van € 19 miljoen in 2011 tot € 31 miljoen verlies. Dit wordt grotendeels verklaard door de reorganisatiekosten en bijzondere afwaarderingen van grondposities, materiële vaste activa en goodwill. Zonder rekening te houden met deze posten ging het operationeel resultaat met € 18 miljoen omlaag tot € 18 miljoen. De grootste achteruitgang zit bij Bouw & Ontwikkeling en bij de specialistische bedrijven. Het operationeel resultaat over 2011 werd positief beïnvloed door het verkoopresultaat op de pps-projecten. Het resultaat Overig betrof hoofdzakelijk holdingkosten.

  Marge

              2012  2011

  Infrastructuur     2.1%  2.7%
  Bouw & Ontwikkeling (4.6%)  1.2%
  Specialismen     (3.8%)  0.0%
  Toelevering      0.9%  1.7%

             (2.4%)  1.4%


De marge op concernbasis daalde van 1,4% naar een negatieve marge van 2,4%. Zonder de afwaarderingen en de reorganisatiekosten daalde de marge van 2,5% over 2011 naar 1,4%.

  Nettoresultaat

  x EUR 1 miljoen        2012  2011

  EBIT             ( 31)   19
  Financieringsbaten en -lasten ( 7)  ( 7)

  Resultaat voor belastingen  ( 38)   12
  Belastingen          ( 3)  ( 3)

  Nettoresultaat        ( 41)    9


De financieringspost bedroeg € 7 miljoen en was ongewijzigd ten opzichte van 2011. Zowel de geactiveerde rente op pps-vorderingen als de rentelasten van de pps-leningen namen door de verkoop van de pps-projecten af. De belastingen bleven ondanks het negatieve resultaat voor belastingen ongewijzigd doordat er positieve resultaten buiten de fiscale eenheid waren. Het nettoresultaat daalde met € 50 miljoen tot een verlies van € 41 miljoen. De uitgestelde belastingvordering nam per saldo met € 3 miljoen af tot € 32 miljoen door de verkoop van het pps-project A15 Maasvlakte - Vaanplein. De uitgestelde belastingvordering bleef verder per saldo ongewijzigd doordat de afboeking van € 13 miljoen op basis van een afspraak met de belastingdienst en het verbruik van € 2 miljoen gelijk was aan de tot waardering gebrachte compensabele verliezen.

  Orderportefeuille

  x EUR 1 miljoen    2012  2011

  Infrastructuur     900  1 152
  Bouw & Ontwikkeling  731   693
  Specialismen      90   89
  Toelevering       56   54

             1 777  1 988
  Overig        ( 16)  ( 38)

             1 761  1 950


De orderportefeuille nam met € 189 miljoen af tot € 1 761 miljoen. Infrastructuur heeft het afgelopen jaar geen grote projecten verworven. Bouw & Ontwikkeling was wel succesvol met het verwerven van grotere projecten.  Maar marges op de projecten die in de laatste twee jaar zijn verworven zijn lager dan die van daarvoor. De omvang, kwaliteit en samenstelling van de orderportefeuille tezamen met de in het afgelopen jaar stevig aangepaste capaciteit maken het mogelijk om gedisciplineerd te blijven tenderen.

Vermogen en kasstromen

Het eigen vermogen van Ballast Nedam is met € 40 miljoen afgenomen tot € 131 miljoen. Deze daling bestond uit het nettoverlies van € 41 miljoen, de dividendbetaling van € 5 miljoen en een positieve mutatie van € 5 miljoen van de afdekkingreserve voor rentederivaten voor de pps-projecten en een positief verschil van € 1 miljoen op de optieregeling.

Door het verlies daalde de solvabiliteit van 21% eind 2011 tot 17%. Dit is de solvabiliteit volgens de balans waarbij de joint ventures worden verwerkt als een deelneming tegen het aandeel in het vermogen. De solvabiliteit onder de huidige keuze onder IFRS van proportionele consolidatie van de joint ventures, zoals de pps-projecten, daalde van 18% eind 2011 tot 15%.

De totale activa daalden met € 55 miljoen tot € 886 miljoen, met name door de verkoop van een pps-project en de lagere materiële vaste activa door afwaarderingen en desinvesteringen. Het benodigde werkkapitaal nam ook met € 23 miljoen af tot € 7 miljoen. Het werkzaam vermogen nam dan ook met € 53 miljoen af tot € 176 miljoen.

De uitstaande verplichtingen tot aanvullende kapitaalstortingen in de pps-vennootschappen daalden van € 13 miljoen eind 2011 tot € 3 miljoen door de verkoop van 80% van ons belang in een pps-project.

De kasstroom over 2012 bedroeg € 11 miljoen negatief tegenover een positieve kasstroom over 2011 van € 26 miljoen.

De operationele kasstroom verslechterde van € 72 miljoen positief over 2011 tot een positieve operationele kasstroom van € 1 miljoen over 2012 door met name een verslechterde onderhanden werken positie als gevolg van lagere vooruitbetalingen.  

De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg € 60 miljoen negatief tegenover € 52 miljoen negatief over 2011. Deze bestond uit € 66 miljoen aan investeringen, € 9 miljoen aan desinvesteringen, € 4 miljoen aan overname van bedrijfsactiviteiten en € 1 miljoen van ontvangen dividend. De investeringen betroffen voor € 23 miljoen de materiële activa, voor € 2 miljoen de immateriële activa en voor € 41 miljoen de financiële activa. Deze laatste betroffen grotendeels de pps-vorderingen voor het wegenproject A15 Maasvlakte - Vaanplein. De netto-investeringen in de materiële vaste activa van € 15 miljoen waren lager dan de afschrijvingen van € 23 miljoen.  

De positieve kasstroom uit financieringsactiviteiten van € 48 miljoen bestond voornamelijk uit de per saldo voor € 55 miljoen opgenomen langlopende leningen en een dividendbetaling van € 5 miljoen.

  Financieringspositie

  x EUR 1 miljoen               2012   2011

  Geldmiddelen en kasequivalenten        84    98
  Bankkredieten                ( 8)  ( 11)

  Netto liquide middelen             76    87
  Recourse leningen              ( 96)  ( 98)

  Financieringspositie            ( 20)  ( 11)
  Non-recourse leningen            ( 29)  ( 34)

  Financieringspositie inclusief non-recourse ( 49)  ( 45)


De financieringspositie van Ballast Nedam nam met € 9 miljoen af van een schuld van € 11 miljoen eind 2011 tot een schuldpositie van € 20 miljoen. De financieringspositie inclusief de non-recourse leningen nam met € 4 miljoen af van een schuldpositie van € 45 miljoen eind 2011 tot € 49 miljoen. De netto liquide middelen namen met € 11 miljoen af tot € 76 miljoen. De vooruitbetalingen op projecten namen met € 24 miljoen af tot € 68 miljoen. Door de verdere daling van deze vooruitbetalingen en de betalingen inzake de reorganisatie zal er gedurende het komende jaar meer gebruik gemaakt worden van de niet-gecommitteerde werkkapitaalfaciliteiten dan in voorgaande jaren. Op jaareinde werd er geen gebruik gemaakt van deze faciliteiten. Het is een normaal patroon dat er gedurende het jaar een grotere financieringsbehoefte bestaat.

  Leningen

  x EUR 1 miljoen      2012   2011

  Pps-leningen         6    25
  Grondbank financiering    44    43
  Ondernemingslening      51    50
  Financiele leases       7    10
  Overige leningen       17     4

                125    132

  Recourse           96    98
  Non recourse         29    34

                125    132

  Kortlopende deel       17    11
  Langlopende leningen    108    121

                125    132


Voor de komende jaren is er geen noodzaak voor herfinanciering van de langlopende leningen. De grote ondernemingslening van € 50 miljoen heeft een looptijd tot april 2017. De lening heeft een vaste rente van 5,4% en als zekerheid is hypotheek gevestigd op een aantal onroerende zaken die in gebruik zijn door Ballast Nedam. De andere grote lening van € 33 miljoen is voornamelijk voor de financiering van een aantal grondposities in een aparte vennootschap. Deze lening heeft een looptijd tot oktober 2015 en een rente van Euribor plus een opslag. Als zekerheid is hypotheek gevestigd op de betreffende grondposities. De leningsvoorwaarden van de recourse langlopende leningen bevatten geen financiële convenanten.

De overige langlopende leningen van € 42 miljoen betreffen voor € 6 miljoen de pps-leningen, waarvan de rente is gefixeerd door middel van derivaten. Voor € 29 miljoen van de € 125 miljoen aan langlopende leningen is er geen verhaalsmogelijkheid op Ballast Nedam.  

Strategie

De strategische doelstellingen voor 2013 zijn kort geformuleerd als volgt.

 1. Verwerven van meer integrale projecten en meer toepassen van levenscyclusmanagement benadering door beheer, onderhoud en renovatie uit te breiden;
 2. Positie versterken in de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen;
 3. Versterken van de positie in en ontwikkelen van het modulaire bouwen;
 4. Behalen van de MVO-doelstellingen;
 5. Verbeteren van de financiële positie.

Het komende jaar zal de financiële positie verbeterd worden door het behalen van resultaat, het versneld afhandelen van claims en de verkoop van vastgoed en andere activa.

Het aandeel Ballast Nedam

Het aantal uitstaande aandelen van de geplaatste 10 miljoen aandelen bedroeg 9 667 500 op jaareinde 2012. Ballast Nedam hield per jaareinde 332 500 aandelen in portefeuille voor de afdekking van de verplichtingen uit de lopende managementoptieregeling. Het nettoresultaat per gemiddeld uitstaand aandeel is afgenomen van € 0,93 in 2011 tot € 4,24 verlies.

De slotkoers eind 2011 van het aandeel Ballast Nedam op NYSE Euronext was € 13,39. Het jaar 2012 werd afgesloten op een 27% lagere koers van € 9,82. De hoogste slotkoers van € 14,24 werd bereikt op 16 maart 2012. De laagste slotkoers van € 9,30 werd genoteerd op 27 november 2012. De Amsterdam Small Cap Index, waarin het aandeel Ballast Nedam is opgenomen, steeg in 2012 met 7%. Het eigen vermogen per gemiddeld uitstaand aandeel bedroeg € 13,55. Op jaareinde bedroeg de marktkapitalisatie 72% van het eigen vermogen. Per jaareinde 2011 was dat 75%.

Op basis van de meldingen waren Hurks groep met 20,0% en Navitas met 15,4% per jaareinde 2012 de grootste aandeelhouders. Andere partijen die per jaareinde 5% of meer van de (certificaten van) aandelen van Ballast Nedam bezaten zijn Delta Lloyd Deelnemingen Fonds, Delta Lloyd Levensverzekeringen, Menor Investments, Via Finis Invest en Bibiana Beheer.

Geen dividend

Het huidige dividendbeleid is om 50% van het nettoresultaat voor dividend ter beschikking te stellen. Over 2012 is een stevig verlies gemaakt, is de solvabiliteit gedaald en is de verwachting dat de moeilijke marktomstandigheden nog aanhouden. De Raad van Bestuur heeft om deze redenen met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besloten om in overeenstemming met het dividendbeleid het dividend over 2012 te passeren. Het dividend over 2011 bedroeg € 0,47. Gezien het behaalde verlies en het vervallen van meer dan 500 arbeidsplaatsen wordt er over 2012 geen enkele bonus binnen Ballast Nedam betaald.

CO2-reductie

Ballast Nedam heeft de beoogde CO2-reductie van 14% behaald. Daarmee zitten we goed op schema om de doelstelling van 30% reductie ten opzichte van de CO2-uitstoot van 2008 te behalen. Ballast Nedam stuurt op reductie van het energieverbruik en is in haar markten actief in duurzame energie, waaronder de toepassing van Groengas, warmte-koude opslag en windenergie. Het aantal auto's dat binnen Ballast Nedam op Groengas rijdt is met 47% toegenomen tot 677. Dit is inmiddels 35% van het gehele wagenpark. Dit levert een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van CO2, stikstofoxide en fijnstof op.

Veiligheid

Veiligheid is een van de kernwaarden van Ballast Nedam. Ondanks dat we het afgelopen jaar veel aandacht hebben gegeven aan het veilig werken is het aantal ongevallen met verzuim toegenomen van 48 in 2011 tot 64 tijdens 7,7 miljoen gewerkte uren. Het veiligheidscijfer IF verslechterde daarmee van 6,5 over 2011 naar 8,3. In 2010 bedroeg de IF 10,7. Dit getal moet voor 2013 omlaag. De Injury Frequency geeft het aantal verzuimongevallen per miljoen gewerkte uren aan. In het afgelopen jaar waren er geen ongevallen met dodelijke afloop.

Integriteit

Het is een bewogen jaar geweest op het gebied van en compliance met veel negatieve media-aandacht voor integriteitszaken uit het verleden. Dit laatste was de consequentie van het strikt gehanteerde nultolerantiebeleid bij overtredingen van de gedragscode. Het compliancebeleid is verder aangescherpt en heeft een hoge prioriteit binnen de gehele organisatie. Begin van dit jaar is een Chief Compliance & Risk Officer benoemd die zowel aan de Raad van Bestuur als aan de Raad van Commissarissen rapporteert. Deze implementeert de aangescherpte compliancerichtlijnen en controleert de naleving hiervan.

In een lopende beroepsprocedure heeft de NMa een in 2003 aan Ballast Nedam opgelegde boete verlaagd van 7,9 miljoen euro tot 1,5 miljoen euro. Daarnaast is in het onderzoek naar betalingen aan buitenlandse agenten in de periode 1996-2003 een transactie met het Openbaar Ministerie overeengekomen. Deze transactie bestaat uit een betaling van 5 miljoen euro  aan het Openbaar Ministerie en het opgeven van een vordering op de Belastingdienst van 12,5 miljoen euro.

Voordracht lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft besloten om de vacature die ontstaan is door het vertrek van de heer Boelen als lid van de Raad van Commissarissen in te vullen. De Raad van Commissarissen is voornemens om tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2013 mevrouw mr. C.M. Insinger MBA voor te dragen om deze vacature in te vullen. Mevrouw Insinger is in 1965 geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Zij is zelfstandig adviseur en interim-bestuurder, is partner van De Nieuwe Commissaris Consult B.V. en vervult verschillende toezichthoudende functies. Zij is gedurende een aantal jaren CFO geweest en is lid van verschillende auditcommissies. De Raad van Commissarissen is van mening dat mevrouw Insinger met haar specifieke kennis en ervaring een goede aanvulling is op de kennis en ervaring die reeds binnen de Raad van Commissarissen aanwezig is.

Nieuwegein, 8 maart 2013

Raad van Bestuur,
T.A.C.M. Bruijninckx

P. van Zwieten

De bij dit persbericht opgenomen geconsolideerde winst-en-verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht zijn gebaseerd op de jaarrekening 2011 en betreft een deel daarvan. Openbaarmaking van de jaarrekening vindt krachtens wettelijk voorschrift plaats tenminste 42 dagen voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 16 mei 2013. De accountant heeft bij de door de Raad van Bestuur op 7 maart 2013 ondertekende jaarrekening een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

Dit persbericht dient uitsluitend informatiedoeleinden. De in dit persbericht gegeven voorspellingen en verwachtingen worden verstrekt zonder enige vorm van garantie ten aanzien van toekomstige verwerkelijking daarvan. De in dit persbericht voorkomende toekomstgerichte verklaringen waaronder voornemens of verwachtingen zijn gebaseerd op huidige opvattingen en aannames en zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en overige factoren die zich veelal buiten de invloedssfeer van Ballast Nedam N.V. bevinden, tengevolge waarvan de daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen wezenlijk kunnen afwijken van de toekomstige resultaten of ontwikkelingen zoals die impliciet of expliciet zijn neergelegd in de op de toekomstgerichte verklaringen. Ballast Nedam N.V. aanvaardt geen enkele verplichting ten aanzien van het actualiseren of wijzigen van de toekomstgerichte verklaringen op grond van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of om welke andere reden ook, behoudens voor zover vereist krachtens toepasselijke wet- en regelgeving of op gezag van een ter zake bevoegd regelgevend orgaan.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

  Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

  x EUR 1 miljoen                      2012            2011

  Omzet                                 1 296      1 382
  Overige bedrijfsopbrengsten                        4        6

  Kosten van grondstoffen en uitbesteed werk       ( 956)        (1 019)
  Personeelsbeloningen                  ( 285)         ( 278)
  Overige bedrijfskosten                  ( 57)         ( 44)

                                     (1 298)     (1 341)
  Resultaat geassocieerde deelnemingen                    -        -

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor
  afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)                   2        47

  Afschrijvingen en amortisatie
  (im)materiële activa                          ( 23)      ( 26)
  Waardeverandering (im)materiële activa                 ( 10)       ( 2)

  Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (EBIT)               ( 31)        19

  Financieringsbaten                      3           6
  Financieringslasten                   ( 10)         ( 13)

  Netto financieringsbaten (lasten)                    ( 7)       ( 7)

  Resultaat voor belastingen                       ( 38)        12
  Belastingen                               ( 3)       ( 3)

  Nettoresultaat                             ( 41)        9

  Toe te rekenen aan aandeelhouders:

  Nettoresultaat per aandeel (EUR)                   (4.24)       0.93
  Verwaterd nettoresultaat per aandeel (EUR)              (4.24)       0.93

  Geconsolideerd totaalresultaat

  x EUR 1 miljoen                      2012            2011

  Nettoresultaat boekjaar                        ( 41)        9

  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten:
  Koersverschil                               -        1
  Mutatie afdekkingsreserve                         5        4

  Totaalresultaat voor de periode                    ( 36)        14

  Toe te rekenen aan:
  Aandeelhouders van de vennootschap                   ( 36)        14
  Minderheidsbelang                             -        -

  Totaalresultaat voor de periode                    ( 36)        14  Geconsolideerde balans

  x EUR 1 miljoen                   2012     2011

  Vaste activa
  Immateriële activa                31      31
  Materiële vaste activa             169      183
  Financiële vaste activa             11      33
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen    2       4
  Uitgestelde belastingvorderingen         32      35

                              245      286
  Vlottende activa
  Voorraden                    202      215
  Onderhanden werk                112      78
  Vorderingen                   239      264
  Geldmiddelen en kasequivalenten         84      98
  Activa bestemd voor verkoop            4       -

                          641      655
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten                 ( 8)     ( 11)
  Leningen                   ( 17)     ( 11)
  Vooruitontvangen op voorraden         ( 1)     ( 6)
  Onderhanden werk               ( 124)    ( 136)
  Crediteuren                 ( 253)    ( 243)
  Belastingen                  ( 3)     ( 3)
  Overige schulden               ( 187)    ( 176)
  Voorzieningen                 ( 39)     ( 39)
  Passiva bestemd voor verkoop          ( 2)       -

                         ( 634)    ( 625)
  Vlottende activa min kortlopende verplichtingen     7      30

                              252      316

  Langlopende verplichtingen
  Leningen                    108      121
  Derivaten                     1      10
  Uitgestelde belastingverplichtingen        4       4
  Personeelsbeloningen               4       5
  Voorzieningen                   4       5

                              121      145
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap       131      171
  Minderheidsbelang                 -       -

                              131      171

                              252      316


  Beknopt geconsolideerd overzicht mutaties eigen vermogen

  x EUR 1 miljoen                             2012   2011

  Geplaatst aandelenkapitaal                        60    60
  Agio                                   52    52
  Overige reserves                             59    49

  Openingsstand                              171    161

  Koersverschil                               -     1
  Afdekkingsreserve                             5     4

  Direct in eigen vermogen verwerkte resultaten               5     5

  Nettoresultaat                             ( 41)     9
  Dividend                                ( 5)   ( 4)
  Overig                                  1     -

  Eindstand                                131    171


  Geconsolideerd kasstroomoverzicht

  x EUR 1 miljoen                      2012     2011

  Netto liquide middelen - beginstand              87      61

  Nettoresultaat                     ( 41)      9
  Aanpassingen
  Afschrijvingen                      23      25
  Amortisatie                        -      1
  Waardeveranderingen (im)materiële vaste activa      10      2
  Financieringslasten                    10      13
  Financieringsbaten                   ( 3)     ( 6)
  Op aandelen gebaseerde beloningen             1      -
  Boekwinst verkoop vaste activa en dochterondernemingen   -     ( 6)
  Belastingen                        3      3
  Resultaat geassocieerde deelnemingen            -      -
  Mutaties
  Mutatie voorraden                     6      39
  Mutatie onderhanden werk                ( 46)      25
  Mutatie overige reële waarde investeringen         1      -
  Mutatie vorderingen                    24    ( 37)
  Mutatie voorzieningen en personeelsbeloningen      ( 2)    ( 15)
  Mutatie overige schulden                 28      33

  Betaalde rente                     ( 7)     ( 9)
  Betaalde rente op afdekkingsinstrumenten        ( 3)     ( 4)
  Ontvangen rente                      -      -
  Betaalde belastingen                  ( 3)     ( 1)

  Netto kasstroom operationele activiteiten            1      72

  Immateriële activa
  investeringen                      ( 2)     ( 6)
  opbrengsten uit desinvesteringen              1      1
  Materiële vaste activa
  investeringen                     ( 23)    ( 42)
  opbrengsten uit desinvesteringen              8      5
  Financiële vaste activa
  investeringen                     ( 41)    ( 27)
  opbrengsten uit desinvesteringen              -      -
  ontvangen dividend                     1      2
  mutatie overige vorderingen                -      -
  Investeringen in geassocieerde deelnemingen        -     ( 3)
  Verwerving van dochterondernemingen           ( 4)     ( 5)
  Verkoop van dochterondernemingen na aftrek van
  afgestoten geldmiddelen en kasequivalenten         -      23

  Netto kasstroom investeringsactiviteiten          ( 60)     ( 52)

  Ontvangsten uit opgenomen langlopende leningen      62      59
  Aflossing langlopende leningen             ( 7)    ( 50)
  Betaalde afsluitkosten nieuwe leningen           -      -
  Betaling financial lease termijnen           ( 2)      -
  Verwerving minderheidsbelang                -      -
  Betaald dividend                    ( 5)     ( 4)
  (In)verkoop eigen aandelen                 -      -

  Netto kasstroom financieringsactiviteiten           48       5

  Effect van koersverschillen op liquide middelen        -       1

  Netto liquide middelen - eindstand              76      87


  Netto liquide middelen

  x EUR 1 miljoen           2012     2011

  Geldmiddelen en kasequivalenten    84      98
  Bankkredieten            ( 8)     ( 11)

  Netto liquide middelen         76      87

  Volledig geconsolideerd        63      78
  Proportioneel geconsolideerd      13       9

  Netto liquide middelen         76      87

  Netto financieringspositie
  x EUR 1 miljoen            2012     2011

  Netto liquide middelen          76      87
  Kortlopend deel langlopende leningen ( 17)    ( 11)
  Langlopende leningen         ( 108)    ( 121)

                     ( 49)    ( 45)


  Geconsolideerde balans

                  Partieel geconsolideerd      Niet partieel
                                   geconsolideerd
  x EUR 1 miljoen
                        2012        2012     2011
  Vaste activa
  Immateriële activa           31         25      29
  Materiële vaste activa         169        141     160
  Financiële vaste activa        13         41      39
  Uitgestelde belastingvorderingen    32         32      32

                          245       239       260
  Vlottende activa
  Voorraden               202        165     180
  Onderhanden werk            112         96      73
  Vorderingen              239        188     211
  Geldmiddelen en kasequivalenten    84         68      82
  Activa bestemd voor verkoop      4          4      -

                      641        521     546
  Kortlopende verplichtingen
  Bankkredieten             ( 8)         -     ( 3)
  Leningen                ( 17)       ( 9)     ( 6)
  Vooruitontvangen op voorraden     ( 1)         -     ( 5)
  Onderhanden werk            ( 124)      ( 63)    ( 68)
  Crediteuren              ( 253)     ( 180)    ( 178)
  Belastingen              ( 3)       ( 2)     ( 2)
  Overige schulden            ( 187)     ( 204)    ( 207)
  Voorzieningen             ( 39)      ( 67)    ( 62)
  Passiva bestemd voor verkoop      ( 2)       ( 2)     -

                      ( 634)     ( 527)    ( 531)
  Vlottende activa min kortlopende
  verplichtingen                  7      ( 6)        15

                          252       233       275

  Langlopende verplichtingen
  Leningen                108         93      92
  Derivaten               1          -      -
  Uitgestelde belastingverplichtingen  4          2      3
  Personeelsbeloningen          4          4      5
  Voorzieningen             4          3      4

                          121       102       104
  Totaal eigen vermogen
  Eigen vermogen toe te rekenen aan de
  aandeelhouders van de vennootschap   131        131     171
  Minderheidsbelang           -          -      -

                          131       131       171

                          252       233       275

  Solvabiliteit                  15%       17%       21%


BRON Ballast Nedam