Ballast Nedam: jaarverslag 2012 op website beschikbaar

25 Maa, 2013, 06:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, March 25, 2013 /PRNewswire/ --

Vanaf vandaag zijn zowel de Nederlandse als de Engelse versie van het Ballast Nedam jaarverslag 2012 te raadplegen op http://www.ballast-nedam.nl. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een integraal onderdeel van onze visie en daarom opgenomen in het jaarverslag. Het jaarverslag voldoet aan de duurzaamheidsverslaglegging op basis van GRI (Global Reporting Initiative) toepassingsniveau B+.

Daarnaast zijn de agenda, toelichting en andere stukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van donderdag 16 mei 2013 op de website te raadplegen.

De gedrukte Nederlandse en Engelse exemplaren van het jaarverslag zijn vanaf 2 april a.s. beschikbaar. Ze zijn aan te vragen bij de afdeling Communicatie & Investor relations, pr@ballast-nedam.nl of via de website.


Ballast Nedam werkt aan integrale projecten in Nederland op de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Binnen deze focus richten we ons op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext.

Ballast Nedam kiest voor levenscyclus denken en doen: wij ontwikkelen, realiseren, beheren en hergebruiken. We zijn langdurig betrokken bij beheer, onderhoud en exploitatie van projecten en organiseren financiële haalbaarheid. Onze toeleverende en specialistische bedrijven leveren onderscheidend vermogen door innovatie, kostenleiderschap en inkoopkracht. Het aanbod van Ballast Nedam verschuift naar specifieke product-marktcombinaties met meer toegevoegde waarde.

Ballast Nedam realiseert blijvende kwaliteit in combinatie met lagere levenscycluskosten voor haar klanten en de samenleving. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam