Ballast Nedam ontvangt definitieve gunning N31 Traverse Harlingen

24 Sep, 2014, 06:30 BST Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, de Nederland, September 24, 2014 /PRNewswire/ --


Ballast Nedam heeft van Rijkswaterstaat definitieve gunning ontvangen van het project N31 Traverse Harlingen. De totale waarde van het design & construct contract bedraagt circa € 84 miljoen. Voorlopige gunning op grond van de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) is verleend op 27 augustus jl.

Het project omvat de verbreding van de N31 naar twee keer twee rijstroken over een lengte van circa 3 km. Ongeveer 2 km van het traject komt in een verdiepte bak te liggen, waarmee de visuele tweedeling van de stad Harlingen verdwijnt. Voor de kruising van de N31 met het Van Harinxmakanaal wordt een aquaduct gebouwd en voor de kruising met de spoorlijn en het onderliggende wegennet worden over de verdiepte bak heen vijf nieuwe viaducten gebouwd.

Ballast Nedam hanteert een integrale aanpak, waarin de betrokken disciplines nauw hebben samengewerkt om een optimaal en doelmatig ontwerp te bereiken voor de verbreding van de N31 in Harlingen. In het ontwerp wordt onder meer gebruik gemaakt van hoogwaardige geprefabriceerde betonnen elementen. Die keuze voor industriële productie draagt bij aan een snelle bouwmethode en beperking van de overlast voor de omgeving.

Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. Daaraan gerelateerde activiteiten in de nichemarkten bouwen we verder uit en we werken aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam