Ballast Nedam: Ontwikkelingscombinatie geselecteerd voor de Leidse campus

30 Mei, 2011, 10:33 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, May 30, 2011 /PRNewswire/ --

- De Leidse Schans - huisvesting voor 1900 studenten

VORM Ontwikkeling B.V., Ballast Nedam en Syntrus Achmea Vastgoed zijn door de gemeente Leiden geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van een studentencampus, de "Leidse Schans". Uitgangspunt voor de gemeente was het realiseren van een sociaal duurzame campus. Met het geselecteerde plan krijgt Leiden nu de meest duurzame studentencampus van Europa. Het stedenbouwkundig plan is in samenwerking met DUWO ontwikkeld en ontworpen door Mecanoo Architecten en kenmerkt zich door een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. Pensioenbelegger Syntrus Achmea investeert voor haar opdrachtgevers in de ontwikkeling van minimaal 600 woningen op de Leidse Schans. Alle partijen hebben hun sporen reeds verdiend op het gebied van studentenwoningen en binnenstedelijke gebiedsontwikkeling.

De Leidse Schans omvat de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van circa 1900 studentenwoningen. Tevens worden er voorzieningen en circa 200 starterwoningen gerealiseerd. Wethouder Van Woensel: "Met De Leidse Schans krijgt de oudste studentenstad van Nederland de modernste campus; ruime studentenhuisvesting in een aantrekkelijke omgeving. De bouw is een belangrijke stap voor onze kennisstad. Met deze eerste campus pakken we de kamernood - al jaren een groot probleem - hard aan."

De Leidse Schans biedt niet alleen ruimte voor studenten, maar ook voor starters en promovendi. Hiermee wordt een gemengd leefklimaat gerealiseerd en kunnen de afgestudeerde studenten voor de stad behouden blijven. Met de realisatie van de Leidse Schans wordt de Lammenschansdriehoek bovendien aantrekkelijker als woonmilieu en verbetert de uitstraling van het gebied.

De ontwikkelingscombinatie ziet in Leiden een veel belovende woningmarkt. Er is in zowel de huur als de koop een tekort aan kwalitatieve starter- en studentenappartementen. Een duurzame betrokkenheid van de gemeente, ontwikkelaars, beleggers en exploitanten is essentieel om de realisatie van deze binnenstedelijke herontwikkelingsopgave tot een succes te brengen.

De aanbestedingsprocedure is in juni 2010 gestart. De gemeente heeft alle inschrijvingen op kwalitatieve, financiële en kwantitatieve aspecten getoetst en de inschrijving van deze ontwikkelingscombinatie als beste beoordeeld. Op 24 mei jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders met dit resultaat ingestemd. In september zal de gemeenteraad zich over het winnende plan uitspreken. Daarna vindt de definitieve gunning plaats. De eerste studentenwoningen kunnen naar verwachting in 2015 worden betrokken en het gehele project zal in 2018 zijn afgerond.

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

BRON Ballast Nedam NV