Ballast Nedam op hoogste niveau CO2-Prestatieladder 2.0

16 Nov, 2011, 15:23 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, November 16, 2011 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam heeft zich als eerste bouwonderneming gecertificeerd op het hoogste niveau 5 van de CO2-Prestatieladder nieuwe stijl: versie 2.0. Dit betekent dat Ballast Nedam niet alleen in staat is de eigen CO2-uitstoot terug te dringen, maar ook haar projecten met minder CO2-uitstoot kan realiseren. In januari van dit jaar behaalde Ballast Nedam het hoogste niveau van de oorspronkelijke CO2-Prestatieladder, zoals ontwikkeld door initiatiefnemer ProRail.

Om de toepasbaarheid van het instrument te kunnen verbreden, ook naar andere sectoren, heeft ProRail in maart 2011 de CO2-Prestatieladder verzelfstandigd en overgedragen aan de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO). Deze stichting heeft versie 2.0 geintroduceerd, die volledig aansluit bij het eisenpakket van een Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

Theo Bruijninckx, CEO van Ballast Nedam: "De CO2-Prestatieladder wordt steeds belangrijker; niet alleen voor Ballast Nedam, maar voor de hele branche. De bouwketen kan met een helder en toegankelijk instrument de gezamenlijke CO2-prestaties op projectniveau inzichtelijk maken voor de klant. Dat is maatschappelijk relevant, zeker voor bedrijven die meerwaarde willen bieden door ketensamenwerking."

Met collega bouwbedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en overheden zoekt Ballast Nedam actief naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen. In 2010 heeft Ballast Nedam haar CO2-reductiedoelstellingen behaald, door de CO2-uitstoot ten opzichte van 2008 met 10% te verminderen. Ballast Nedam heeft de ambitie om in 2020 haar CO2-uitstoot ten opzichte van 2008 met 30% te hebben gereduceerd.

Sible Schöne, Programmadirecteur SKAO: "De CO2-Prestatieladder richt zich maximaal op eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie. De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productievoorschriften, maar schept ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en product.

Geen enkel groot bouwbedrijf kan nog om de CO2-Prestatieladder heen. Naast ProRail gebruiken RWS en een snel groeiend aantal gemeenten de ladder bij aanbestedingen. De CO2-Prestatieladder wordt het standaardinstrument bij duurzaam aanbesteden."

Samen zorgen voor minder CO2

De CO2-Prestatieladder is een initiatief uit de markt. Het principe van de ladder is dat alle betrokken bedrijven en organisaties de ladder naar rato gezamenlijk financieren. Het bestuur van de SKAO is breed samengesteld uit alle stakeholders: aanbesteders, het bedrijfsleven, de wetenschap en maatschappelijke organisaties. Het Bestuur ziet toe op de onafhankelijkheid, de kwalitatieve ontwikkeling, de exploitatie, de organisatie en de promotie van de ladder.Noot voor de redactie:

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam NV