Ballast Nedam past capaciteit van de regiobedrijven Infra aan

21 Dec, 2011, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, December 21, 2011 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam past de capaciteit aan van de regiobedrijven van Infra aan de verslechterende marktomstandigheden. De regiobedrijven konden niet positief bijdragen aan het resultaat. De regiobedrijven zijn nog grotendeels afhankelijk van de openbare aanbestedingen voor kleinere traditionele contracten van met name lokale overheden, waar de concurrentie en de prijsdruk het grootste zijn. Deze aanpassing betekent dat 115 van de 519 arbeidsplaatsen vervallen. De Centrale Ondernemingsraad heeft inmiddels geadviseerd. Het lopende sociaal plan zal worden toegepast en er zal een mobiliteitscentrum worden ingericht om zoveel mogelijk mensen van werk naar werk te begeleiden. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten.

Begin 2012 zal per vestiging de capaciteit aan de marktomstandigheden worden aangepast. Vervolgens zal in de loop van 2012 de organisatiestructuur van de regionale activiteiten verder in lijn gebracht worden met de strategie, die gericht is op versterking van de positie op de groeimarkt van de meer integrale projecten. Dit zal gebeuren onder de leiding van een nieuw directieteam bestaande uit Harmans Kuipers (54) als voorzitter (naast zijn functie clusterdirecteur Infra), Fred Groot (41) als directeur verwerving en Kees Koreman (46) als directeur productie.

De Raad van Bestuur handhaaft de eerder uitgesproken prognose van een operationeel resultaat van ongeveer € 15 miljoen tot € 20 miljoen bij een omzet van ongeveer € 1,4 miljard.


Ballast Nedam:

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index. Voor meer informatie kijk op http://www.ballast-nedam.nl.

BRON Ballast Nedam NV