Ballast Nedam stelt resultaatsverwachting 2014 naar beneden bij

18 Maa, 2015, 06:30 GMT Van Ballast Nedam

NIEUWEGEIN, Nederland, March 18, 2015 /PRNewswire/ --

Ballast Nedam verlaagt de resultaatsverwachting voor geheel 2014 en verwacht dat het resultaat materieel lager zal zijn dan eerder werd verwacht.

Eind november 2014 maakte Ballast Nedam bekend over geheel 2014 een negatief operationeel resultaat van € 35 miljoen tot € 45 miljoen te verwachten. Deze resultaatsverwachting moet nu echter worden bijgesteld vanwege verdere kostenoverschrijdingen op de projecten A15 Maasvlakte-Vaanplein en A2 Maastricht.

De geprognotiseerde kostenoverschrijdingen van het project A15 Maasvlakte-Vaanplein die zijn meegenomen in de resultaatverwachting van november, blijken sindsdien verder te zijn verslechterd. Bij het project A2 Maastricht heeft de verdere uitwerking van het ontwerp van de verkeerstechnische tunnelinstallaties (VTTI) geleid tot een aangepaste begroting, die belangrijk tegenvalt.

De verslechtering van het resultaat leidt tot een aanmerkelijk lagere solvabiliteit aan het einde van 2014, in tegenstelling tot de solvabiliteit van 10 procent, die eerder werd vermeld.

Voortdurende beschikbaarheid van kredietfaciliteiten 

Het bankensyndicaat, bestaande uit ING Bank, Rabobank en Royal Bank of Scotland, heeft zijn steun uitgesproken en de voortdurende beschikbaarheid van de kredietfaciliteiten bevestigd, met dien verstande dat, Ballast Nedam vanwege de verslechtering van het verwachte resultaat in gesprek is met de banken over een aanpassing van de financiering voor langere termijn. De gesprekken over een aanpassing van de kredietfaciliteiten verlopen in een constructieve sfeer.

Uitstel jaarrekening naar 24 april 2015 

Omdat er nog geen goedkeurende verklaring is van de accountant van A-Lanes A15 over de projectresultaten A15 Maasvlakte-Vaanplein, kan Ballast Nedam de jaarrekening 2014 niet voor de oorspronkelijk geplande datum van 27 maart afronden. Daarom wordt de presentatie van de jaarcijfers 2014, die gepland stond voor vrijdag 27 maart 2015, uitgesteld tot vrijdag 24 april 2015. De aandeelhoudersvergadering van 13 mei 2015 wordt als gevolg hiervan uitgesteld en zal zo spoedig mogelijk na de presentatie van de jaarcijfers en in elk geval voor 30 juni 2015 plaatsvinden.

A-15 Maasvlakte-Vaanplein 

In de afgelopen maanden is er intensief overleg geweest tussen de directies van A-Lanes en Rijkswaterstaat over de afwikkeling van toekomstig meerwerk binnen het project A 15 Maasvlakte-Vaanplein. In een intentieovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en het consortium A-Lanes A15 hebben beide partijen zich gecommitteerd aan een voor dit toekomstige meerwerk afgesproken financiële compensatie en een aanpassing van de projectplanning. Deze intentie zal worden uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst.

Deze intentieovereenkomst staat los van de nog lopende procedure van geschillenbeslechting. Conform het DBFM-contract zal een Commissie van Deskundigen bindend advies uitbrengen over de afhandeling van de door A-Lanes A15 ingediende claims naar aanleiding van de kostenoverschrijdingen. A-Lanes A15 is in afwachting van het oordeel van de Commissie van Deskundigen.


Ballast Nedam richt zijn strategische focus op het in Nederland en internationaal succesvol verwerven en uitvoeren van integrale projecten op de werkgebieden huisvesting en mobiliteit. Daarnaast werken we aan projecten waar we door onze specialistische kennis en kunde het verschil maken voor de opdrachtgever. Ballast Nedam hanteert daarbij een gedifferentieerde marktbenadering vanuit drie divisies.

Met verdere industrialisatie van het bouwproces door de inzet van innovatieve modulaire concepten en standaardisatie realiseert Ballast Nedam blijvende kwaliteit tegen de laagst mogelijke levenscycluskosten voor zijn opdrachtgevers en de maatschappij. Het aandeel Ballast Nedam is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index (AScX) van NYSE Euronext. http://www.ballast-nedam.nl

BRON Ballast Nedam