Ballast Nedam: toekenning opties aan leden Raad van Bestuur

14 Maa, 2011, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 14, 2011 /PRNewswire/ -- De Raad van Commissarissen heeft per 11 maart 2011 aan de leden van de Raad van Bestuur opties toegekend: 40.000 opties aan de heer T.A.C.M. Bruijninckx en 30.000 opties aan de heer R. Malizia.

De opties zijn toegekend conform de optieregeling zoals deze is vastgesteld tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2006.

De uitoefenprijs bedraagt EUR 15,29, zijnde het gemiddelde van de slotkoers van het certificaat van aandeel Ballast Nedam N.V. op NYSE Euronext Amsterdam van de vijf beursdagen tot en met de dag van toekenning.

De opties hebben een looptijd van maximaal zes jaar, gerekend vanaf 11 maart 2011, en zijn uitoefenbaar vanaf drie jaren na het moment van toekenning.

De optiehouders dienen eigen kapitaal in de onderneming te steken door het kopen en houden van een aantal certificaten van tenminste 5% van het aantal nog niet uitoefenbare opties.

Ballast Nedam heeft een leidende positie in de bouw en infrastructuur. De onderneming is met (integrale) projecten voor bedrijven, overheden en woonconsumenten vooral in Nederland actief op de gebieden van mobiliteit, wonen, werken, recreatie en energie. Internationaal is Ballast Nedam actief in een aantal expertisegebieden. Ballast Nedam levert project-, proces- en contractmanagement in de fasen ontwikkeling, realisatie en beheer. Daarnaast levert de onderneming specialistische kennis en (deel)producten. Ballast Nedam is genoteerd aan de NYSE Euronext-beurs in Amsterdam. Het aandeel is opgenomen in de Amsterdam Small Cap Index.

BRON Ballast Nedam NV