Ballast Nedam: Toekenning opties aan leden Raad van Bestuur

16 Maa, 2009, 06:30 GMT Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, March 16 /PRNewswire/ -- De Raad van Commissarissen heeft per 13 maart 2009 aan de leden van de Raad van Bestuur opties toegekend: 40.000 opties aan de heer T.A.C.M. Bruijninckx, 30.000 opties aan de heer R.L.M. Jacobs en 30.000 opties aan de heer R. Malizia.

De opties zijn toegekend conform de optieregeling zoals deze is vastgesteld tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 26 oktober 2006.

De uitoefenprijs bedraagt EUR 11,60, zijnde het gemiddelde van de slotkoers van het certificaat van aandeel Ballast Nedam N.V. op NYSE Euronext Amsterdam van de vijf beursdagen voorafgaand aan en met inbegrip van de dag van toekenning

De opties hebben een looptijd van maximaal zes jaar, gerekend vanaf 13 maart 2009, en zijn uitoefenbaar vanaf drie jaren na het moment van toekenning.

De optiehouders dienen eigen kapitaal in de onderneming te steken door het kopen en houden van een aantal certificaten van tenminste 5% van het aantal nog niet uitoefenbare opties.

PRN NLD

BRON Ballast Nedam NV