Ballast Nedam Trading Update derde kwartaal 2009

23 Okt, 2009, 07:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, October 23 /PRNewswire/ --

- Orderportefeuille licht gedaald tot EUR 1,8 miljard

- Prognose 2009 verder onder druk: operationeel resultaat van ongeveer EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen

Gang van zaken derde kwartaal 2009

In het derde kwartaal zijn de markten voor vastgoed en infrastructuur niet verbeterd ten opzichte van het eerste halfjaar.

De orderportefeuille daalde van EUR 1.910 miljoen halverwege het jaar tot EUR 1.830 miljoen. De orderportefeuille is hiermee wel 10% hoger dan eind 2008. De hoge orderportefeuille betreft met name grote langjarige projecten zoals het Ministerie van Justitie en Binnenlandse zaken in Den Haag, de PPS-projecten zoals de Kromhoutkazerne in Utrecht en de in het derde kwartaal weer gestarte bouw van de multi-fuel energiecentrale voor Nuon in de Groningse Eemshaven. In het vierde kwartaal zal het civiele gedeelte van het grote langjarige project A2 Maastricht in de orderportefeuille worden opgenomen. De orderportefeuille van de regionale bedrijven daalde daarentegen in lijn met de algemene marktontwikkelingen.

De behaalde resultaten in het derde kwartaal bleven achter bij onze verwachtingen. Met name de resultaten van de bouwbedrijven, zowel de regionale bouwbedrijven als de grote projecten, stonden meer onder druk dan verwacht. De divisie Infrastructuur presteerde conform verwachting.

De netto financieringspositie nam in het derde kwartaal met EUR 14 miljoen af tot EUR 159 miljoen door een toename van de PPS-leningen. De in de netto financieringspositie begrepen netto liquide middelen stegen met EUR 2 miljoen tot EUR 18 miljoen.

Prognose 2009 verder onder druk

In het derde kwartaal is de prognose van het resultaat verder onder druk gekomen door de achterblijvende resultaten van de divisie Bouw en Ontwikkeling door onder meer een ongunstige claimafhandeling op een groot project en verdere vertragingen in de afzet van vastgoed. De Raad van Bestuur verwacht op basis hiervan een operationeel resultaat voor 2009 van EUR 15 miljoen tot EUR 20 miljoen bij een lagere omzet dan in 2008.

In deze prognose is nog geen rekening gehouden met het mogelijk treffen van een voorziening voor een door de Britse mededingingsautoriteit (Office of Fair Trading) opgelegde boete van EUR 9 miljoen en met de mogelijke positieve uitkomst van een procedure tegen een voormalige directeur, waarin deze in een tussenvonnis voor ongeveer EUR 20 miljoen aansprakelijk jegens Ballast Nedam wordt gehouden.

In het halfjaarbericht werd nog uitgegaan van een resultaatsprognose van ongeveer EUR 25 miljoen, waarbij een bandbreedte werd aangehouden van EUR 20 miljoen tot EUR 26 miljoen.

BRON Ballast Nedam NV