Ballast Nedam Trading Update Derde Kwartaal 2010

22 Okt, 2010, 07:30 BST Van Ballast Nedam NV

NIEUWEGEIN, Nederland, October 22, 2010 /PRNewswire/ --

- Resultaten op Schema, Handhaving Prognose 2010

- Orderportefeuille licht gedaald tot EUR 1,6 miljard

- Handhaving van prognose: operationeel resultaat van ongeveer EUR 10 miljoen tot EUR 15 miljoen voor 2010

Gang van zaken derde kwartaal 2010

Ten opzichte van het eerste halfjaar liet het derde kwartaal een onveranderd marktbeeld zien van toegenomen concurrentie en prijsdruk voor zowel vastgoed als infrastructuur.

De orderportefeuille daalde van EUR 1.684 miljoen halverwege het jaar tot EUR 1.606 miljoen door het hoge niveau van productie op een aantal grote projecten. In het derde kwartaal werd voor ongeveer EUR 200 miljoen aan nieuwe projecten verworven. Dit betrof onder meer twee uitbreidingen van waterleidingprojecten in Ghana voor de Ghana Water Company Limited (GWCL) en de renovatie van het historische Hotel de l' Europe in Amsterdam. Het hefschip Svanen wordt in 2011 en 2012 ingezet voor de installatie van de funderingen van 111 turbines voor het Deense offshore windpark Anholt en in samenwerking met een partner is een turnkey koop-aanneemovereenkomst gesloten voor een kantoor voor SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland) op IJsseloord 2 in Arnhem.

Rijkswaterstaat heeft A-Lanes A15, een samenwerkingsverband waar Ballast Nedam deel van uitmaakt, aangewezen als geselecteerde gegadigde voor het pps wegenproject A15 Maasvlakte - Vaanplein met een nominale projectwaarde van EUR 1,5 miljard. Dit project zal naar verwachting in het vierde kwartaal in de orderportefeuille worden opgenomen.

De behaalde resultaten in het derde kwartaal waren conform onze verwachtingen. Beide divisies, zowel Infrastructuur als Bouw en Ontwikkeling, liggen daarmee dan ook goed op schema om de resultaatsprognose voor 2010 te behalen. Het beeld van het resultaat tot en met het derde kwartaal is ongewijzigd ten opzichte van het eerste halfjaar. Grote projecten boekten een uitstekend resultaat, de resultaten van de regiobedrijven stonden onder druk, de specialistische bedrijven en de grondstoffenbedrijven leverden een goede bijdrage aan het resultaat, de vastgoedontwikkeling boekte een laag maar positief resultaat en de prefabbedrijven leden een verlies.

De netto financieringspositie nam in het derde kwartaal met EUR 43 miljoen af tot EUR 241 miljoen door een toename met EUR 30 miljoen van de langlopende leningen, waarvan EUR 27 miljoen betrekking had op pps-projecten. De in de netto financieringspositie begrepen netto liquide middelen daalden met EUR 13 miljoen tot EUR 26 miljoen. Dit is in lijn met het gangbare beeld dat er gedurende het jaar een grotere financieringsbehoefte bestaat dan op het jaareinde.

Handhaving van prognose voor 2010

De Raad van Bestuur handhaaft de in maart 2010 uitgesproken prognose van een operationeel resultaat van EUR 10 miljoen tot EUR 15 miljoen bij een lagere omzet dan in 2009.

Het resultaat kan in het vierde kwartaal nog sterk beïnvloed worden door met name de uitkomsten van claims bij een beperkt aantal projecten en de eventuele uitspraken in hoger beroep tegen opgelegde boetes van mededingingsautoriteiten.

BRON Ballast Nedam NV